De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCCLVI

Het zwarte koffertje staat daar maar. Het is een relict.

Experiment nieuwe vorm landschapsbeheer drie gemeenten Twente

MARKELO – In drie Twentse gemeenten komen experimenten met langjarig landschapsbeheer. Het gaat om Enschede, Hof van Twente (Markelo) en Wierden (Notter Zuna). Aan de westkant van Overijssel gaan vier gemeenten ermee aan de slag. De provincie Overijssel en Landschap Overijssel zijn staande-bij. De zeven gemeenten zijn geselecteerd op basis van een ‘bidbook’ dat ze indienden over de gedachte organisatie en de beoogde financiering.

Het gaat onder meer over het langjarig beheer van landschapselementen als houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen. De doelstelling is het versterken van de verbinding tussen mens en landschap. Een andere doelstelling is het bevorderen van de betrokkenheid plus  een versterking van de maatschappelijke verankering.

Tot drie jaar geleden gold in Overijssel de regeling Groene en Blauwe Diensten van kracht, waarbij vanuit provincie en gemeenten geld beschikbaar werd gesteld voor langjarige beheercontracten van landschapselementen  Het verschil met nu is dat het in stand houden van landschap als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien, ook van gebruikers, zowel bewoners als bezoekers. Landschap zou vaak ‘eigen’ voelen, maar veel mensen voelen zich geen ‘eigenaren’. Het streven is is een grote groep genieters maar de lasten drukken op de schouders van een kleine groep beheerders en eigenaren. Dat maakt het behoud en de ontwikkeling van het landschap kwetsbaar.

Sloop en aansluitend meteen bouw van nieuwe sporthal in Losser

LOSSER – De sloop van sporthal De Fakkel in Losser is begonnen en naar verwachting kan over twee maanden al de bouw van een nieuwe binnensportaccommodatie beginnen. De bedoeling is dat zodra de slopers van Kamphuis uit Reutum hun hielen lichten de bouwers van Lowik uit Almelo beginnen met de verrijzenis van een nieuw gebouw. De opening staat voor volgend jaar september op de rol.

De gemeenteraad heeft een bedrag van 4,5 miljoen beschikbaar gesteld. De bouw van het zogenoemde 'all electric sportgebouw zonder gasaansluiting' en met zeshonderd zonnepanelen op het dak brengt voor de gemeente een jaarlast van zo'n twaalfduizend euro met zich mee.

De hoofdgebruikers zijn de scholengemeenschap Twents Carmel College en de sportclubs Combinatie’64 en Volley’68. Op hun voorspraak is gekozen voor een hal met een afmeting van 26x67 meter. Deze hal is qua sportoppervlakte nagenoeg gelijk aan de afgeschreven accommodatie De Fakkel, maar efficiënter in gebruik met drie haldelen van 22x26 meter. Overdag kan het voortgezet onderwijs zo gebruik maken van twee haldelen en het basisonderwijs van één haldeel. Na schooltijd maken de sportverenigingen gebruik van de drie zaaldelen, wat deels gelijktijdig mogelijk is.

 

Overigens CCCLV

Daar was het, in die straat, kijk dan, daar dus.

Gedroomde redding Enschede (Hudson's Bay) nu nachtmerrie

ENSCHEDE – Het besluit van Hudson’s Bay om al zijn warenhuizen in Nederland te sluiten, waaronder dat in Enschede, komt hard aan, niet alleen bij de medewerkers, ook bij het gemeentebestuur, dat het concern zo ongeveer met fanfareklanken en guirlandes ontving toen het de behuizing van het noodlijdende V&D-filiaal innam.

De warenhuisketen kwam ook zelf met veel tamtam naar Enschede en andere Nederlandse steden om in gewezen winkels van V&D zijn intrek te nemen. De redding voor de stad, in die termen werd gesproken en wethouder Eerenberg, ook dolenthousiast, spoedde zich voor de opening naar het Van Heekplein en nam de loftrompet mee.

Het is dus voor concern en voor de gemeenten (behalve Enschede nog dertien in het land) op een sof uitgelopen en eind dit jaar is het over en sluiten. Hudson’s Bay vroeg collectief ontslag aan voor al het personeel. Het zou in Nederland gaan om veertienhonderd medewerkers.

De gemeente wil snel kijken naar een andere winkel dan wel een andere bestemming van het pand. Er vindt mandag ten stadhuize al strategisch overleg plaats.

 

Deel dit nieuws!