De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Kampman bepleit 'drastische verhoging minimumloon en uitkering

ENSCHEDE - De minimumlonen en de uitkeringen moeten volgens PvdA-wethouder Kampman in Enschede drastisch omhoog. De gemeente kan daar iets aan doen, maar 'voor echte structurele verbeteringen zijn er rijksmaatregelen nodig', aldus de wethouder. 'Inkomenspolitiek wordt immers in Den Haag bedreven', aldus Kampman in de 'Nieuwsbrief' van de sociaaldemocraten te Enschede. De voorspellingen beloven volgens wethouder Kampman weinig goeds. 'In al deze onzekerheid is het aan de politiek om te kijken hoe we mensen meer zekerheid kunnen geven op een baan, een fatsoenlijk inkomen en bij het verliezen van een baan, snel door kunnen stromen naar ander werk.

Kampman wil als schepen van Werk en Inkomen 'dat soort regelingen nog beter maken, zodat niemand aan de kant hoeft te staan, terwijl er zoveel gedaan moet worden'. De wethouder stelt te doen wat in  zijn vermogen ligt. Van belang blijft volgens hem de participatie bevorderen van inwoners en organisaties in de strijd tegen armoede en schuldenlast. 'De kern is: blijven uitbouwen van wat er goed gaat en daar het bereik van vergroten. Nieuw zijn zaken die meer te maken hebben met het begeleiden, coachen en zaken overnemen van onze inwoners. Het erkent de problemen waar mensen in Enschede mee zitten en wat armoede en schulden doen met je toekomstperspectief.

In het zogenoemde sociale domein (bijstand, hulp en zorg) wil Kampman bezig blijven met 'omvormen van beleid en organisatie naar een steeds integrale aanpak' door het individu in de samenleving en niet vanuit de wetten en regels te benaderen, maar door te doen wat nodig is en maatwerk te leveren. 'We zijn in Enschede druk bezig het elke dag een beetje beter te doen voor de inwoners en we zien dat dit ook lukt. Kijk naar de voorzieningen in de wijk waar nu jongeren worden ondersteund en begeleid, naar de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs, de trajecten om vroegtijdig schulden bespreekbaar te maken, de extra aandacht voor een kansrijke start voor alle kinderen in Enschede. Ik ben trots op alle stappen die we hier zetten', aldus de wethouder in zijn eindejaarboodschap.

 

 

Overigens DCCCLXXIII

Het overlijden van Bert Hemmelder bepaalde me bij het ontstaan van de Roskam, want de beraadslagingen over een echte krant naast die door commercie gedreven fusie van de enige twee kranten, waarvan de ene roomsrood en de andere oranjerechts was. Daar moest iets tegenaan worden gezet, en serieus, niet in grootte, maar in zegkracht.

Daar spraken we over bij café De Ster, aan een tafeltje aan het raam, zo'n tafeltje met een Perzisch kleedje en een asbak met in de grote zaal daarachter een klaverjasbijeenkomst of een verjaardagsfeestje van een vrouw van zekere leeftijd met als gasten advocaatjes scheppende of likeurtjes nippende vrouwen van ongeveer hetzelfde bouwjaar.

Daar in dat café werd over een nieuwe krant gesproken, een krant er moest komen en kwam, dit jaar precies een kwart eeuw geleden. Van iedereen die zou meedoen bleven er twee over: Hans Hupkes en ik. Hans haakte vrij snel af omdat hij de tandarts moest betalen. De naam van de krant werd de Roskam, ten eerste naar het Twentse ros als beeldmerk de trots van Twente, ten tweede naar de roskam als werktuig in de Twentse textielindustrie en ten derde naar het hekeldicht van Vondel, die de Amsterdamse intelligentia hekelde want de nieuwe weekkrant moest de Twentse samenleving eigenwijs roskammen. Dat is gelukt, al was het geen vetpot. 

 

 

 

Rob Welten beste (politieke) bestuurder Twente anno Domini 2020

ENSCHEDE - Tot beste bestuurder van Twente heeft de Roskam dit jaar burgemeester Welten van Haaksbergen gekozen. Hij heeft deze uitverkiezing te danken aan het redden van Haaksbergen als een zelfstandige gemeente, althans voorlopig, want het financieel-bestuurlijke ijs is nog dun. Op de tweede plek van de jaarlijkse Top 25 staat wethouder Langius van Almelo en burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente, een vaste bewoner van de Top Tien en ook al eens winnaar, eindigt dit jaar op de derde plek. Ook de politieke bestuurders Welten en Langius vaste waarden in de jaarlijkse lijst. Welten kwam na overleg met commissaris des konings Heidema naar Haaksbergen om die gemeente te behoeden voor opheffing en daar kwam bij dat het 'huwelijk' met Borne in een sleur dreigde te ontaarden.

De hoogste nieuweling dit jaar is wethouder Van Essen van Losser, die op vier binnenstormt, op energieke wijze en aan die energie heeft hij zijn topnotering ook te danken. Na hem is wethouder Beens van Rijssen-Holten weer een vaste waarde in de Top 25, maar vervolgens duiken met de wethouders Volmerink van Tubbergen en Spekschoor twee debutanten op. Van hen is Volmerink een ervaren rot in het bestuurlijke echelon van Twente. Spekschoor is wellicht voor velen een verrassing, want hij zit er nog maar krap een half jaar, als opvolger van de tussentijds vertrokken wethouder Mulder, nu al met succes.

De eerste tien van de Top 25 worden gecompleteerd door wethouder Maathuis van Almelo, die vorig jaar met een elfde plek net buiten de Top Tien belandde, wethouder Christenhusz die liefst tien plekken stijgt en de Wierdense wethouder Coes, die nieuw binnenkomt omdat hij weliswaar een burgemeester en twee wethouders naast zich heeft, maar in het college zo ongeveer in zijn eentje de binnen- en de buitenboel regelt, mede omdat hij zowel over de centen als over de ruimte gaat, want de portefeuilles van Ruimtelijke Ordening en in afgeleide zin Financiën bestiert, in de praktijk invloed op zo ongeveer alles.

 De lijst der 25 beste politieke bestuurders 2020 

 01 (07) Rob Welten Haaksbergen (CDA)

Het verhaal wil dat Rob Welten op een haar na de baan als commissaris van de koning in Overijssel aan zich voorbij zag gaan en dat verhaal wil ook dat de Provinciale Staten na de Twentse commissaris Bijleveld  opteerde voor een kandidaat uit de IJsselstreek, wat medio 2018 leidde tot de keuze ten faveure van burgemeester Heidema van Deventer. Het klopt in elk geval dat Welten het in Borne wel gezien had. Hij wilde hoe dan ook weg.

Een benoeming tot commissaris des konings had voor Welten de cirkel gesloten, want de zuiderling Welten kwam medio de jaren negentig naar Overijssel om opperhoofd te worden van het kabinet van toenmalig commissaris Jan Hendrikx. Hij kwam enige jaren en een paar banen later terug in het provinciehuis als politicus, als fractievoorzitter van het CDA. Dat was in 2006 de springplank naar het wethouderschap van Oldenzaal, maar drie jaar later al zette hij met succes zijn zinnen op het burgemeesterschap, en het werd Borne omdat deze gemeente vacant kwam.

Welten ging in 2009 enthousiast aan de slag in het dorp der Melbuuln in afwachting van iets groters. Dat diende zich evenwel niet aan, tot Bijleveld twee jaar geleden minister werd en de stoel van des konings commissaris in Zwolle vrijkwam. Dat schip voer Welten dus om geografisch-politieke redenen voorbij. Dat was temeer jammer  daar Welten het in Borne na anderhalve termijn wel zat was. Hij werd in Borne steeds vaker deel van een probleem (megaprojecten als tunnelplannen, structuurschetsen, sociale ellende en enorme lastenverzwaringen) dan het begin van een oplossing.

Welten wilde hoe dan ook weg en Heidema bood de uitweg. Wie het initiatief nam is het geheim van de Luttenbergstraat te Zwolle, maar Heidema wist dat Welten wilde nokken en dat Haaksbergen alleen zelfstandig kon blijven als de ambtsketen aan een krachtpatser zou toevallen: één en één is twee. En zo werd Welten burgemeester van de gemeente die de Ster van Twente heet te zijn. Het rommelde al een jaar of tien in bestuurlijk Haaksbergen. De hoogste tijd voor een sterke én slimme burgemeester met een natuurlijk overwicht. En met zowel kennis als kennissen. En  een enorm netwerk, in Twente, Overijssel en Den Haag. En het gaat de goede kant op met Haaksbergen, mede door zware bezuinigingen in gang te trekken, moeilijke knopen door te hakken en investeringen te spreiden.

Bovendien weet Welten dat de ambtelijke organisatie op niveau moet zijn, met name doordat hij dat in Borne aan anderen overliet, wat hem aan het Dorsetplein duchtig op de emmer vroor. Hij heeft in Haaksbergen afgelopen jaar de ambtelijke kussens flink opgeschud in de wetenschap dat je met één keer Toet verder komt dan elke dag tijd verkwisten met tuut-tuut-tuut.

02 (17) Alex Langius Almelo (ChristenUnie)

comeback met allure, werd vier jaar geleden in Assen door een akkefietje buiten de politieke arena geparkeerd, maar kon in Almelo aan de slag toen de ChristenUnie daar met een fractie van anderhalve man en een paardenkop na een collegecrisis tussentijds nodig was voor een meerderheid, ontpopte zich als excellent grondverkoper en vastgoedbeheerder, tevens soeverein bestuurder in het  primair onderwijs bestuurlijk sluwe vos op het dossier jeugdzorg

 03 (14) Ellen Nauta Hof van Twente (CDA)

terug in de top na een minder jaar, was  al eens winnaar, treedt doortastend en kloekmoedig op waar ze zulks nodig acht, laat zich de kop niet gek maken, of burgers nu uit protest op het plein bij het gemeentehuis gaan wonen of op illegaal ergens hun tenten opslaan, speelt niet alleen in de Hof van Twente een verbindende rol, maar ook in de regio, hard waar nodig, zacht waar mogelijk, verbindende kracht

04 (--) Jaimi van Essen Losser (D66)

even jonge als ambitieuze bestuurder, werd door D66 gescout voor Provinciale Staten van Overijssel, maar werd prompt door zijn partij voorgedragen in de gemeente zijner inwoning, maakt tot nu toe de verwachtingen meer dan waar, vooral op zijn tegenwoordig populaire beleidsterrein van de duurzaamheid, inzonderheid de windmolendrift, waarbij hij collegae in Noordoost Twente betrok én gedeputeerde De Bree

05 (08) Ben Beens Rijssen-Holten (SGP)

soeverein bestuurder die weeet dat al het goede uit drie bestaat, in zijn geval rentmeesterschap op aarde, oog voor de lammen en de blinden der wereld benevens de wetenschap dat de toekomst vaak in het verleden ligt, al jaren de beste van Rijssen-Holten en financieel-bestuurlijk een der allerbesten van de gebenedijde regio Twente en daarvan dan weer de Poort

06 (--) Erik Volmerink Tubbergen (CDA)

pure plattelandswethouder van het type 'niet praten maar poetsen', wat in zijn geval neerkomt op het bouwen van woningen in de onderscheiden dorpen der gemeente Tubbergen, om alle kernen leefbaar te houden en de voorzieningen op niveau, zoekt altijd ook naar versterking van het platteland, met oog voor de koppelkansen van bedrijvigheid en natuurlijkheid

07 (--) Arno Spekschoor Borne (CDA)

belichaamt met de net als hij dit jaar aangetreden burgemeester Pierik de bestuurlijke omslag in de gemeente die hard nodig had om provinciale dan wel rijkscuratele te voorkómen, schrapte meteen een aantal grote projecten, verminderde de lastenverzwaring en zoekt alternatieve huisvesting, mét Pierik, maar die gleed recent uit vanwege een AZC-tje, wat hem een topnotering kostte. 

08 (11) Arjen Maathuis Almelo (VVD)

pedant bestuurder die niettemin wél dingen voor elkaar bokst, dolgraag burgemeester wil worden, lijkt het meest trots op de ontmanteling van Soweco en het aanhalen van de teugels op het sociale erf, fel voorstander van werken voor je  geld/uitkeringin het kader van de participatiewet, gaat als magnum opus een zwembad bouwen

09 (19) Rob Christenhusz Oldenzaal (WG)

al jaren wethouder in Hanzestad met een veel sociale hartstocht zonder enige hardvochtigheid, ook een groot stimulator van sociale projecten en als wethouder een der stevigste lobbyisten voor meer rijksgeld voor gemeenten ter stelping van de enorme tekorten in het sociale domein, dus bijstand, hulp en (jeugd)zorg 

10 (--) Johan Coes Wierden (CDA)

allround-bestuurder die van Nijverdal naar Wierden kwam en daar zijn draai heeft gevonden op een voor hem tot voor kort onbekend terrein, te weten Wonen en Ruimte, veruit de beste wethouder, zó soeverein is dat die andere twee de firma Spek en Bonen vertegenwoordigen, net als de burgemeester

 11 (15) Roel Koster Twenterand (GBT)

stevige wethouder met meer invloed dan menigeen vermoedt, praat soms alsof hij een lijkrede uitspreekt, heeft ondertussen wel Het Punt in Vroomshoop voor de ondergang behoed, al wordt hij volgend jaar echt afgerekend op het resultaat 

12 (09) Ilse Duursma Dinkelland (CDA)

blijft het meest prominente gezicht van het college op 'de oevers van de Dinkel, weet al jaren, ook dit jaar weer, veel te bereiken op het gebied van welzijn, bibliotheekvoorziening en zowel primair als voortgezet onderwijs in de gemeente

13 (--) Erik Wessels Rijssen-Holten (CDA)

coming man in de politieke arena van Rijssen-Holten, als new kid on the bock meteen thuis in de dossiers die hij onder zijn hoede heeft, met name wonen en bouwen, makkelijk prater, snelle denker

14 (02) Wim Meulenkamp Hof van Twente (VVD)

gedegen bestuurder, tikje saai, vorig jaar met een uitschieter van zijn duurzaamheidsinspanningen , nu buiten de Top Tien, maar toch met een groot wapenfeit, te weten de aankoop van het TSB-terrein in Goor, waar een enorme woonwijk verrijst

15   (--) Sander Schelberg Hengelo (VVD) 

lijkt zich steeds makkelijker te bewegen in de stad en in de regio, krijgt met het uitvallen wegens ziekte van collega Van Veldhuizen steeds meer om handen en doet dat steeds makkelijker, minder padvinder, meer bestuurder

16 (21) Eugene van Mierlo Almelo (CDA)

komt aardig voor de draad en op de kaart door een ambitieus energiek beleid en een straffe aanpak van fraudepraktijken in de wondere wereld van de zorgaanbieders, is de protégé van fractiecheffin Ten Seldam

17 (05) Mariska ten Heuw Hengelo (SP)

blijft steady presteren, in het algemeen weinig op aan te merken, doet haar werk in de sociale portefeuille nog steeds goed, maar toont bij haar werk weinig neigingen om te vernieuwen, telt haar zegeningen

18 (--) Ben Blokhuis Dinkelland (CDA)

sober bestuurder die met kennelijk plezier en dankzij makkelijke omgangsvormen op zijn boerenfluitjes met bestemmingen en met aan- en verkopen van onroerend goed aan de slag is en slaagt waar anderen faalden

19 (20) Niels van de Berg Enschede (BBE)

flegmatiek bestuurder in wie soms de jongensachtige balorigheid nog opvlamt, wat prima past bij aard en en toon van stadsdeel Oost en Glanerbrug, waar hij dan ook succes boekt, wat elders in de gemeente soms tegenvalt

20 (--) Mark Paters Twenterand (GBT)

wethouder met hoge ambtelijke uitstraling, landelijk erkend dossiertijger op het terrein van het sociaal domein, zit in landelijke commissies en vindt dat prachtig, heeft het tij en de tijd mee als het om kunstgras en zwemwater gaat.

21 (--) Henk Nijhof Hellendoorn (GroenLinks)

opvolger van partijgenoot Wim Joosten die de vorig jaar overleden wethouder Dennis op den Dries eerder verving, Nijhof is gepokt en gemazeld  en was jarenlang wethouder in Hengelo en daarna landelijk voorzitter van GroenLinks

22 (--) Jan Pierik Borne (CDA)

hoop in bange Bornse dagen, vormt een span met de ook nieuwe wethouder Spekschoor, ze zorgen voor een bestuurlijke omslag in de door beleid der afgelopen jaren naar diepe afgronden opgeschoven gemeente, een AZC-je brak Pierik op de valreep op

23 (23) Jelle Beintema Hellendoorn (CDA)

stugge volhouder die met Friese doorzettingsmacht voortgaat met saneren (bezuinigen op voorzieningen en verhogen lasten) om uit Hellendoorn financieel gezond te houden

24 (04) Arjen Gerritsen Almelo (VVD)

vrije val voormalige Twentse kroonprins van nog niet zo heel lang geleden, kritiek in de gemeenteraad op harde aanpak zwelt aan, ook in coalitiepartijen, eveneens buiten de stad, want in de Regio Twente lijkt zijn rol uitgespeeld

25 (--)  Patrick Welman Oldenzaal (CDA)

grappigste burgemeester van Twente die nog steeds vindt dat hem met de ambtsketen een wonder is overkómen, kind in de snoepwinkel, past wonderwel in de wijwatercultuur van bestuurlijk Oldenzaal, pröt geern plat

 

Uit de hand gelopen 'affaire' Sanderink en Van Egten nadert finale

LEMSELO/ALMELO -  De ontknoping nadert in het dossier over de toekomst van de bedrijven van de Twentse ondernemer Sanderink. De commissarissen onder aanvoering van president-commissaris Spenkelink, de ex-topman van bouwconcern Dura-Vermeer, beraden zich op acties om uit de misère te komen. De commissarissen moeten en willen puur naar het bedrijfsbelang kijken en dat van alle betrokkenen, onder wie niet in de laatste plaats de duizenden werknemers.

Onder de vlag van bedrijven als bouwer Strukton en automatiseerder Centric spelen zich onverkwikkelijke zaken af die bedrijven en personen schade toebrengen. Zo verkeert Sanderink op voet van oorlog met zijn gewezen vriendin en tevens ex-directeur een zijner bedrijven Van Egten. Sinds enig tijd is Sanderink close met raadgever Van Rijbroek. Zij is volgens velen 'de kwade genius' achter de onverkwikkelijkheden die zich in en rondom de betrokken bedrijven afspelen.

De boel escaleerde toen Sanderink vorige week een deurwaarder en een officier zou hebben bedreigd die beslag wilden leggen op correspondentie, in schrift en via de mail, over de zich ophopende stapel documenten, aantijgingen, verwensingen en wat dies meer zij, in een zaak die hoe die ook afloopt vooral veel verliezers zal tellen, niet in de laatste plaats de werknemers in de onderscheiden bedrijven van de als boerenzoon in Lemselo geboren zakenman/multimiljonair.

Veel bewijsmateriaal is zoek dan wel vernietigd, papieren en elektronisch. Hoe het ook afloopt, het laat zich meer dan vermoeden. De commissarissen lijken dus nu hun rol te willen pakken. Naar het oordeel van Sanderink is Van Egten de kwade genius, wat zou zijn begonnen toen ze behalve de vriendin van Sanderink ook de directeur werd van 's mans in Goor gevestigde bedrijf DSS dat zonnepanelen fabriceert en daar naar de overtuiging van Sanderink fraude zou hebben gepleegd.

Kees Smit Tuinmeubelen uit Almelo krijgt derde vestiging in Venlo

ALMELO/VENLO - Het bedrijf Kees Smit Tuinmeubelen gaat een derde vestiging  bouwen. Dat gebeurt in Venlo, waar een distributiecentrum zal verrijzen. Het oog viel bij het zoeken van een plek op  een stadstuincentrum, dat het Almelose bedrijf gaat huren. Kees Smit Tuinmeubelen, dat naast de hoofdveste in Almelo al een nevenvestiging heeft bezijden de A1 te Amersfoort, bouwt momenteel op XL Park aan de A35 in Almelo een nieuw groot bedrijfspand. De bedoeling is om volgend voorjaar de vestiging in Venlo te openen, die de drievuldigheid van het tuinmebelen-imperium completeert.

Een derde vestiging maakt deel uit van de spreidingsstrategie. 'Wij zijn een ambitieus bedrijf en zijn de laatste jaren flink gegroeid', zegt directeur Henk Smit, de zoon van grondvester Kees. Hij spreekt over 'een mooie basis die er in het verleden door mijn vader en veel collega’s die hier nog werken is gelegd'. En ook laat hij weten: 'We willen groot worden, maar tegelijkertijd ook klein blijven. Hiermee doelen we op persoonlijke aandacht voor onze medewerkers, klanten en partners.'

Smit gelooft in een concept waarbij 'fysieke winkels en webwinkels elkaar versterken'. Door een vestiging in Noord-Limburg te openen, een belangrijke hotspot in logistiek Nederland, is het bedrijf beter bereikbaar voor (potentiële) klanten uit Zuid-Nederland, België en Duitsland.  'Onze ervaring is dat klanten bereid zijn om ruim anderhalf uur te rijden voor een bezoek aan één van onze Experience Stores', zegt Smit en daarin voorziet de nieuwe vesting in Venlo naar zijn mening prima.

 

Deel dit nieuws!