De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Verdeeldheid in college Borne over toekomst voormalig internaat

BORNE - Opnieuw verdeelt de toekomst van de gebouwen van het voormalige asielzoekerscentrum in Borne de gemeentepolitiek. De breuklijnen lopen door zowel het college van burgemeester en wethouders als door de gemeenteraad. Het gebouw nabij de kruising van wegen richtin Azelo, Bornerbroek en Tusveld verdeelt opnieuw de raad en dit keer - ook niet voor het eerst trouwens - het college.

Buiten kijf staat dat het gebouw, ooit de veste van de fraters maristen, zal worden afgebroken, maar de vraag is wanneer en telkens weer met de vraag of er in de tussentijd nog mogelijkheden zijn voor tijdelijk gebruik.  Een zwaarwegend punt is  zo snel mogelijk afbreken.  Op dat standpunt staan de wethouders Spekschoor van het CDA en Velten van Borne Nu, maar daar is geen politieke consensus over.

Omwille van zorgvuldigheid in de procedure over wat er kan en mag worden gebouwdna de door niemand meer betwiste afbraak willen burgemeester Pierik en wethouder Kotteman van GB90 meer tijd nemen voor besluitvorming,  een uitstel van om en nabij een jaar. Zo kan de tij worden genomen om een stedenbouwkundig plan te maken voor e beoogde woningbouw op het spraakmakende lapje grond.

 

  

 

 

Sloop Maria Mediatrix in Azelo, om te voorkomen dat de asielzoekersvraag weer komt? Het woord is aan de Bornse gemeenteraad
BORNE/AZELO - De gemeenteraad heeft het lot van het voormalig internaat Maria Mediatrix in handen. Als de raad volgende week een collegevoorstel voor uitstel van het sloopproces afwijst kan de sloper gebeld worden. Met sloop wordt voorkomen dat Borne opnieuw wordt gevraagd om asielzoekers in Azelo onder te brengen.

Wim Goorhuis 08-12-21, 12:39 Laatste update: 16:56
En zo komt de toekomst van het voormalige internaat in Azelo opnieuw op het bordje van de gemeenteraad te liggen. Voor burgemeester en wethouders is Maria Mediatrix zonder meer een hoofdpijndossier. De gemeente is er namelijk niet in geslaagd om binnen de termijn die eerder door de raad is bepaald het proces tot herbestemming af te ronden. Reden voor het college van burgemeester en wethouders om opschorting van het sloopproces te vragen, er zijn immers kandidaten die het pand een nieuwe bestemming willen geven.

Deel dit nieuws!