De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Diepemaat onder vuur over keuzes van college op woningmarkt

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede is tot op het bot verdeeld over de noden en wensen op de stedelijke woonmarkt. Het gaat daarbij om het soort woningen dat moet worden gebouwd. Aan de ene kant is er de er een smaldeel in de raad dat narukkelijk inzet op meer sociale huur, aan de andere kant een stroming die meer in het middensegment en aan de bovenkant wil bouwen. Politiek van belang is dat in de Enschedese coalitie VVD en PvdA stevig botsen.

Bij monde van bouwwethouder Diepemaat van de VVD  en zijn partijgenoot en opperwoordvoerder Nijhuis heet het dat het stimuleren van het eigenhuisbezit voor de sociale structuur van Enschede van kardinaal belang is, naar de mening van fractievoorzitter Hummels van de PvdA is het voor de ontwikkeling van de stad juist van groot belang dat vanwege het grote tekort aan huurwoningen en betaalbare koophuizen er in die categorie wongbouw plaatsgrijpt.

meer volgt

Deel dit nieuws!