De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

CDA Hellendoorn: bestuurscrisis te lijf met wethouders van buiten

NIJVERDAL - In een poging uit de bestuurlijke politiek-bestuurlijke impasse in de gemeente Hellendoorn te komen oppert het CDA bij monde van zegsvrouw Vorderman voor te opteren voor een zakencollege met ‘partijloze’ wethouders, op basis van kennis en ervaring. Dat zou een bijdrage  kunnen zijn om de met politiek-bestuurlijke lucht te klaren en een bestendige coalitie te vormen.

 Na de verkiezingsoverwinning van Lokaal Hellendoorn (met dertien zetels de absolute meerderheid) zijn talrijke opties voor een nieuwe ploeg verkend’  en ‘beproefd’ zonder dat het tot een werkbaar  verbond leidde. De gemeenteraad neemt daardoor amper nog besluiten, vergaderingen zijn brainstormsessies, de sfeer is vaak balsturig. De nog  niet zo lang zittende burgemeester Eijbersen zit erbij en kijkt ernaar.

Vorderman wil nu met partijloze wethouders tot een werkbare constructie te komen en daartoe een zakenkabinet te vormen. De vraag is. Citaat: ‘Het CDA wil als oppositiepartij graag open en constructief meewerken aan een oplossing en stelt daarom als mogelijkheid voor dat de huidige coalitiepartijen Groen Links en de VVD in overleg met het zittende college aan de slag gaan, niet strikt aan akkoorden gebonden, met grote opgaven, zoals woningbouw, betaalbare zorg, stikstof en klimaat.' 

Dat zou betekenen dat de  grote winnaar, Lokaal Hellendoorn, buiten de coalitie wordt gehouden en de vraag is ook wie er wil aansluiten.

Deel dit nieuws!