De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

D66 wil in Overijssel meer invloed inwoners via burgeramendement

HENGELO - De statenfractie van D66 in Overijssel stelt voor om ook (groepen) inwoners de mogelijkheid te bieden een zogenoemd bugeramendement aan Provinciale Staten voor te leggen. Het heet een aanvullende mogelijkheid voor inwoners van Overijssel te zijn om invloed uit te oefenen op specifieke besluiten die in Provinciale Staten worden genomen. Het voorstel laat, alus voorman Bakker van D66, bij invoering de representatieve democratie geheel in stand.

De beleidsinzet van de provincie Overijssel is volgens Bakker alle inwoners de ruimte te geven om mee te doen. 'Dat is niet voorbehouden aan een specifieke groep, dat geldt voor iedereen en bij elk beleidsthema', aldus de voorman der Democraten in Overijssel. 'Het ondersteunen van initiatieven zonder vooraf al vastgelegde regels en structuren past bij een proactieve provincie die participatie serieus neemt. Naast deze vernieuwende beleidsinzet is het ook nodig aan inwoners zoveel mogelijk formele instrumenten beschikbaar te stellen om in de democratie mee te kunnen doen. Het recht van burgeramendement verrijkt deze mogelijkheden.'

Het is een formelle veerruiming van de mogelijjkheden van ingezetenen om mee te praten en aldus te proberen invloed uit te oefenen op besluiten van het provinciaal bestuur, naast bestaande mogelijkheden als een gesprek aangaan, gebruik maken van het inspreekrecht of het aanbieden van een petitie. Een burgeramendement kan alleen worden ingediend ter wijziging een statenvoorstel waarover Provinciale Staten (op afzienbare termijn) beslissen.

Overigens DCCCLXXI

Peter Koelewijn wordt morgen tachtig jaar. En een dag later pas Bob Dylan. Dat is de goede volgorde. Dat beiden sterfelijk zijn moet nog worden bewezen. Koelewijn doet me denken aan de tijd dat ik terlenkabroeken droeg, met van die wijde pijpen. Ach, kind van mijn tijd. Om op verzoek van Koelewijn van dat dak af te komen was ik te jong en ook Marijke kwam voor mij te vroeg.

De eerste single die ik me herinner was een zomerhit  en die ging over Angeline. Dat was die tijd van die terlenkabroeken. Daar liepen Marinus Stam en Wim Dokters ook in. Het was de zomer van 1973, ook het jaar van 'I got a name 'van Jim Croce. 'Like the pine trees linin' the windin' road / I've got a name, I've got a name / Like the singin' bird and the croakin' toad'. Alles ontlook en ging open.

Alles was mogelijk, want lag in het verschiet. En toen moest het beste album van de vorige eeuw nog komen: 'Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou' van Peter Koelewijn, kort na 'Desire' van Bob Dylan. Hoogtepunten in de muziekgeschiedenis in die voor mij alles bepalende jaren zeventig van de de vorig eeuw, toen liefdes brandden én onbereikbaar bleven. Dank, tachtigers - stay alive.Wierden wil aanleg zonnepark bij de Aa aan de grens met Almelo

WIERDEN/ALMELO - Er ligt alweer een plan voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van Wierden, want dit keer nabij de grens met Almelo. De lokale energieontwikkelaar SDEWE werkt daartoe samen met de Enschedese ontwikkelaar Pure Energie. SDEWE exploiteert al een park aan nabij de grens met Twenterand (Weuste) en verder zijn er plannen nabij Hellendoorn (Hoge Hexel) en Rijssen (Enter).

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wierden stemt in met de plannen onder voorbehoud van een definitief besluit van de gemeenteraad, die uiteindelijk zijn zegen moet geven. Het beoogde zonnepark in Ypelo zou moeten voorzien in de energiebehoefte van tweeduizend woningen. Voor de hand ligt dat dit de woonwijk-in-aanbouw Zuidbroek is, plus bestaande huizen in het landbouwgebied.

Het is ook mogelijk in de Almelose wijk Windmolenbroek energie te leveren vanwege de nabijheid. Het  zonnepark krijgt de naam 'Wierdensche Aa' en het gelijknamige stroompje, ooit deel van de vaarroute Enter-Almelo.

 

Deel dit nieuws!