De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Meer opties voor stadhuis in Oldenzaal: waaronder woningbouw

OLDENZAAL – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldenzaal overweegt een nieuw gemeentehuis te laten bouwen op een plek ‘buiten de stad’. Het gemeentebestuur moet nog een besluit nemen. Een andere optie is het verkleinen van het huidige Schip van Staat om ‘stadswoningen’ in het huidige gemeentehuis te integreren en ook wordt gedacht het stadhuis in te zetten als ‘Huis  of Huiskamer van de Stad’.

Het college heeft in elk geval geconstateerd dat ' de fysieke werkplekken  niet meer onvoldoende uitnodigen tot samenwerking en dat de inrichting evenmin  uitnodigt tot ontmoeting en samenwerking. Daarenboven laat het college weten dat er groot onderhoud noodzakelijk is. Behalve voor besprekingen en samenkomsten is er sowieso ook ruimte nodig voor wat het Sociaal Plein wordt genoemd, voor ontmoetingen.

meer volgt, misschien

Twenterand hecht aan onafhankelijke journalistiek, zegt de raad

VRIEZENVEEN- De gemeenteraad van Twenterand wil met omliggende gemeenten een onafhafhankelijjke omroep voor de nieuwsvoorziening  vormen. Dat zou in samenwerking moeten gebeuren met de omliggende gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Twenterand hecht zo bleek in een debat aan het Manitobaplein, aan 'lokale onafhankelijke journalistiek' om te voorkomen dat de regionale krant en de/of deregionale omroep bepalend voor wat er wordt uitgezonden. Daar zou een onafhankelijk bestuur voor moeten waken.

Volgens fractiechef Elzinga van de grootste partij in Twenterand (GBT) moet de beoogde fusieomroep alle facetten van de samenleving, politiek en maatschappelijk, onder de aandacht brengen en ook recht moeten doen aan de muzieksmaak van de luisteraars, waarbij hij er nadrukkelijk op wees dat er ook ruimte moet zijn voor wat in de kernen populair is, zoals Deltapiraat in kernen als Westerhaar  en Vroomshoop.

De gemeenteraad van Twenterand vindt dat er professionalisering moet plaatsvinden van medewerkers en dat moet burgemeester Broekhuizen van Twenterand in overleg met zijn collegae Offinga van Hardenberg en Van Lente van Dalfsen voor zijn rekening nemen.

 

VRIJ 75

In duizend vrezen. Het lijkt een typefout, maar er is weinig in het leven dat is wat het lijkt. Dat geldt ook hier. Je kunt in duizend verzen leven, maar ook In duizend vrezen. Het is de titel van een boek dat in 1956 uitkwam. Dat was ook het jaar dat de voordien vanwege vrouwenliefde verketterde Blaman de PC Hooftprijs kreeg. In de jaren daarna, las ik vanmiddag op de achterflap, kwam de literaire erkenning vanwege de waarde van haar oeuvre. Ze overleed in mijn geboortejaar.

Ik weet nog dat ik op de middelbare school werd ik gegrepen doordat  het boek Op leven en dood. Dat boek van Blaman las ik op voorspraak van de leraar Nederlands, de recent overleden Pim Koppies. Wat me het meest trof was de verpletterende treurigheid van het menselijk bestaan. In het boek in duizend vrezen klinkt dat ook mee, maar biedt ook de remedie, want haar wagenspelen, elk jaar één. Als haar leven iets is geweest, dan is wagen, spelen en zichzelf zijn, want niks te vrezen.

Onafhankelijkheid moet je leren. En leren doe je door leven. En leven door lezen.

 

Almelose politicus Stöteler gaat de PVV in Europa aanvoeren

ALMELO -  Voor de PVV gaat de Almelose politicus Stöteler de Europese lijst aanvoeren. Hij zal de fractie in Straatsburg leiden. Stöteler is al jaren een vaste waarde in zowel de gemeenteraad van Almelo als in de Provinciale Staten  van Overijssel. Dat hij de partij nu ook op Europees niveau gaat vertegenwoordigen maakt de drieslag compleet. Om den brode is hij gerechtsdeurwaarder in zijn woonplaats

Opvallend mag het heten dat onder aanvoering van Stöteler de PVV in Europa geen speerpunt meer maakt van het opzeggen van de contacten met collega-partijen. Dat was bij voorgaande verkiezingen voor het Europees Parlement nog wel nadrukkelijk een uitgangspunt. Stöteler geldt als  enig tijd  als een rijzende ster in de Partij van de Vrijheid, zeker in Almelo, maar ook in Zwolle.

Stöteler is in 1983 is geboren en vervolgens ook  getogen op de stad aan de Aa. Hij bezocht er de Havo op het Christelijk Lyceum te Almelo en studeerde aansluitend rechten. Na zijn entree in de Almelose politiek werd hij tijdens een entree op een debat in door veel kandidaten volkomen genegeerd, van een aantal hem kreeg hij voor noch na het debat reactie, voorman Pauwels van de VVD keerde hem zelfs ostentatief zelfs de rug toe.

Enschede werkt aan plannen transformatie gebied Rigtersbleek

ENSCHEDE - De gemeente Enschede heeft met het bureau 'We love the city' plan voor een ontwikkelsvisie opgesteld voor het gebied Rigtersbleek. Het college van burgemeester en wethouders laat de gemeenteraad weten. 'We  kansen om op termijn het bedrijventerrein Rigtersbleek te transformeren, te verdichten en te vergroenen.'

Nu is het  volgens het college 'een enigszins verborgen bedrijventerrein' dat maar in de toekomst 'een levendig gebied' kan worden. Gedacht wordt aan werken, wonen en recreëren. Deze visie op Rigtersbleek is  volgens het college een start om invulling te geven aan de verstedelijksopgave vanuit de visie op de Spoorzone Hengelo Enschede.  Deze visies vormen samen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.Transformatie van een bedrijventerrein naar een levendige buurt waar gewerkt en gewoond kan worden is een proces van lange adem, stelt het college.

'Er zijn nog veel stappen te zetten en hordes te nemen maar deze visie is de eerste stap om het proces op gang te brengen. Het kan in elk geval niet op stel en sprong.'

Deel dit nieuws!