De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CDXLV

Leve de wethouder van Brammelo!

Haaksbergen wil zelfstandig blijven: taken naar Hengelo of Enschede

HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen dient taken ‘weg te zetten’ bij een grote gemeente in de buurt’, waarbij Hengelo favoriet lijkt, maar Enschede  nog niet uit beeld is. Het gemeentebestuur heeft al eerder overwogen de uitvoering van 'werkvelden' van stevige omvang in handen van een dezer steden te leggen. Er is de afgelopen jaren zwaar bezuinigd op de ambtelijke organisatie en dat betekent dat grote klussen Haaksbergen bij gebrek aan petten boven de pet gaan. Waar nog eens bijkomt dat bijvoorbeeld in het ‘sociaal domein’ Haaksbergen er net als andere gemeente taken bij heef gekregen die veel werk met zich meebrengen, denk aan hulp, bijstand en (jeugd)zorg.

meer volgt

 

Aankoop velden HVV Hengelo door gemeente redding voetbalclub

HENGELO – Nadat eerder de leden van HVV Hengelo al instemden met de beoogde transactie hecht ook het college van burgemeester en wethouders zijn goedkeuring aan de aankoop van twee velden van de club. Met de overeengekomen prijs van een ton per veld zou de voetbalvereniging financieel uit de brand zijn en kan een faillissement worden afgewend.

meer volgt

 

Overigens CDXLIV

Hier komt een beschouwinkje, maar dat van die van gisteren en  eergisteren zijn gepierikt.

Van der Velde vierde bestuurder van de Stichting FC Twente’65

ENSCHEDE – Bij de Stichting FC Twente’65 is communicatiestrateeg Van der Velde, die per 1 december is toegetreden, de vierde bestuurder. De stichting bewaakt als aandeelhouder de continuïteit en de clubcultuur van FC Twente. Van der Velde werkt bij de Universiteit Twente, is van kindsbeen af fan van de  club en maakte een aantal jaren deel uit van de gemeenteraad van Enschede.

Van der Velde is bij de stichting  voorgedragen door ledenvereniging ‘Twente, verenigt!’. Het is de bedoeling dat er nog een vijfde bestuurder bij komt. Voorzitter is ex-onderwijsbons Boomkamp, penningmeester Rouwhorst en bestuurslid Fuhri Snethlage.

In de roerige jaren die de club achter de rug heeft, met enorme tekorten, de degradatie uit de eredivisie en de dreiging van een faillissement, pleitte Van der Velde voor het behoud van de club in een nieuwe bedding met het accent op de (ver)binding met de stad en de regio.

De motivatie van Van der Velde om toe te treden tot de stichting is zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de club. ‘FC Twente is een bindende factor in deze regio, in goede en in slechte tijden. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien toen velen de schouders eronder hebben gezet om FC Twente op de been te houden. In die hechte samenwerking ligt het fundament voor een succesvolle toekomst, in alle opzichten. Ik draag graag bij aan een goed bestuur dat daarbij hoort.’

 

Deel dit nieuws!