De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCXI

Komst 'mestfabriek 'op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen nu zeker

ZENDEREN/BORNE - De bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence op de vroegere stortlocatie Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen kan beginnen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De gemeente Borne, drie stichtingen en een aantal inwonerss probeerden de 'mestfabriek' tengen te houden, maar nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

De provincie Overijssel stelde bijna twee jaar geleden een Inpassingsplan met een omgevingsvergunning vast, tegen de wil van Borne, want de gemeenteraad was tegen de bouw en stelde dat het provinciebestuur de soevereiniteit van het lokaal bestuur geweld aan deed door haar zin en die van Twence te laten prevaleren. De provincie stelde dat het vaker vóórkomt  dat er hogere belangen zijn dan die van een gemeente. De toenmalige gedeputeerde Traag benadrukte vooral het belang van het opwekken van duurzame energie (uit koeienstront) en het leveren van een bijdrage aan het verminderen van het mestoverschot.

Belangrijke bezwaren die tegen dit besluit waren ingediend betroffen de onderbouwing van de plek, de vekeerstechnische problemen, de maatschappelijke ontwrichting van (met name) het centrum van het kerkdorp Zenderen. Ook vroegen gemeente en burgers zich af welk provinciaal belang met de bouw op de waardevolle Zenderense Es is gediend. Volgens de Raad van State heeft de provincie Overijssel dit voldoende onderbouwd. De raad maakt wel een procedureel punt als het gaat om de ruimtelijke ordening. Omdat er sprake is van een uitbreiding van de bebouwing had een toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking moeten doen, wat in een te laat stadium gebeurde.

 

 

Enschede wil onrust en jongerenoverlast in oostwijken aapakken

GLANERBRUG /ENSCHEDE - De gemeente Enschede gaat proberen in samenspraak met maatschappelijke partners de onrust in stadsdeel Oost aan te pakken. Zeker sinds de corona-maatregelen neemt het aantal incidenten oostwaarts van de stad Enschede toe. In sommige buurten klagen bewoners over straatterreur.  Dat gebeurt in Glanerbrug, maar ook in  Eilermark, Eschmarke en andere delen oostwaarts van Enschede.

Eén van de problemen bij de bestrijding is het zogenoemde ‘waterbedeffect’, wat wil zeggen dat er  na lik op stuk in buurt A vervolgens onust is in buurt B en zo voort en zo verder.

meer volgt

 

Gemeente neemt ondernemersdeel BIZ in Hengelo op zere been

HENGELO – De gemeente Hengelo zou een bedrag van 179.000 euro, zijnde het bedrag dat centrumondernemers bijdragen aan de investeringen in de binnenstad, voor haar rekening moeten nemen. Dat voorstel doet de raadsfractie van de VVD en de fractie der liberalen dient hiertoe volgende week een motie van deze strekking in.

Volgens woordvoerder Van der Zweth van de VVD hebben ondernemers in het stadscentrum  het zwaar te verduren vanwege de coronacrisis, want het aantal bezoekers is verminderd en dus ook de omzet.

Daarbij komt, aldus het raadslid, dat de gemeente Hengelo er financieel goed voorstaat en daarenboven in tijden van crisis klaar moet staan als een partner van de ondernemers. Om die reden stelt ze voor eenmalig het bedrag  te betalen waarvoor de centrumondernemers eigenlijk aan de lat staan ter promotie van de Binnenstadsinvesteringszone (BIZ).

Van der Zweth wijst er daarenboven op dat de gemeente Zwolle al heeft besloten een deel van de BIZ voor ondernemers te betalen.

Overigens DCCCX

Het was vandaag precies een kwart eeuw geleden dat op het Diekman-terrein te Enschede het beeld werd onthuld ter ere van de vijf boksbroers Bennie, Rudie, Willie, Henk en Frits Quentemeijer. De onthulling werd verricht door Frits, de jongste van het kwintet en de enige die in 1995 nog leefde. De broers waren van grote betekenis voor de bokssport en  - lang voor FC Twente – de hoop en trots van de geknechte textielarbeiders in Enschede. Hun grootste nog levende supporter is denkelijk Rudy Klomp, beeldend kunstenaar uit aandrift benevens zelfbenoemd pararealist ter stede.

Er valt, zeker als je Klomp met onregelmatige regelmaat spreekt, veel te zeggen over de broers Quentemeijer. Zo gaat het verhaal dat de beeldhouwer, schilder, muzikant en schrijver Armando, toen hij voor het eerst in 1946 bij Krasnapolsky te Amsterdam naar een bokswedstrijd ging kijken en de verrichtingen van Quentemeijer zag, dermate onder de indruk geraakte van de Enschedese bokser zo’n indrukdat hij dat it zijn leven lang niet vergat. Armando scheeef naderhand een boek over Nederlandse boksers, met riante ruimte voor de Quentemeijers uit Enschede.

Helaas zijn de boksende broers enigszins in de vergetelheid geraakt, zoals alles teloor gaat in zeeën van tijd en bedolven wordt onder de grauwsluiers van de helaasheid, maar mede dankzij Rudy Klomp en actieschrijver Wim Rijkeboer kon er vandaag toch worden stilgestaan 25 jaar broederlijke verbeelding van hoe Twente/Enschede de rest van de wereld alle 'hoeken' van de ring liet zien.

 

Deel dit nieuws!