De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCXXII

Nu, precies nu, het luistert nauw, is de dag ten einde en dat gaat met twaalf beierslagen gepaard. En dan dooft ook het licht van de lampen die de toren van de kerk verlichten en verstomt elk woord. Zo eindigt de dag en dat is goed, want dan kan er een nieuwe beginnen. De dag leeft in de nacht. Tot de dauw van dageraad. En morgen is het allicht minder duister dan gisteren.

Dat zijn opwekkende gedachten als je bezijden de kerk woonachtig bent. Veel dingen die niet waar zijn ontlenen daar hun waarde aan. Mijn tuin is een kerkhof aan een kerkenpad. Leven op een dodenakker, dat is pas leven. De duiven en de uil in de klokkentoren, de spreeuwen die bezit nemen van het torenkruis, de baas bij de haan, de anderen op de armen van de gotiek.

Het is fascinerend, vind ik, te beseffen dat de toren van de kerk van 1495 dateert en deswege al zoveel generaties meegaat. God heb ik er nog nooit gezien, hooguit als vogel. Of zoals over W.H. Auden wordt gezegd: 'He has never seen God, but, once or twice, he believes, he has heard him.' Als hij praat, dan in mijn oor, want we zijn buren. Alles wat leeft is vermoeden.

 

CDA in Twenterand vraagt naar ventilatie van scholen in de dorpen

TWENTERAND – De raadsfractie van het CDA in de gemeente Twenterand wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de schoolgebouwen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, bijvoorbeeld ter zake ventilatie. De gemeente telt behalve basisscholen in alle vier de dorpen ook scholen voor voortgezet onderwijs in Vriezenveen en Vroomshoop benevens een beroepsopleidingencentrum BOVO.
 
De christendemocraten wijzen erop dat de gemeente een belangrijke rol heeft op het vlak van de onderwijshuisvesting. Bij penne van fractievoorzitter Uitslag informeert de fractie welke schoolgebouwen gebruik maken van zogenoemde recirculatie-ventilatietechniek en welke scholen gebruik maken systemen die uitsluitend gebruik maken van verse lucht van buiten. ‘Het gaat erom dat verse buitenlucht naar binnen komt en dat verbruikte binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd, zonder dat ze worden vermengd’, aldus Uitslag.
 
In één adem door wil de leidsvrouw van het CA van het college horen hoe het zit met de ventilatie in gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, gymzalen, kinderopvang, en welke andere gebouwen van de gemeente, mede in verband met eigenaarschap, taakstelling en verantwoordelijkheden.

GroenLinks wil verbod gebruik glyfosaat in landbouw Hof van Twente

DELDEN – In navolging van andere gemeenten zou ook de gemeente Hof van Twente het gebruik van glyfosaat. Dat vindt de raadsfractie van GroenLinks  in deze gemeente. Het raadslid Sanchez is een gemeentelijk verbod op het gebruik van belang voor de biodiversiteit én de volksgezondheid.

Sanchez laat in vragen aan het college van burgemeester en wethouders weten op de site ‘Nieuws uit Delden’ te hebben gelezen dat de gemeente niets voor een verbod voelt, want dat het gebruik van glyfosaat volgens de landelijke richtlijnen is toegestaan. Naar de inschatting van Sanchez zijn de nadelen evident, waarbij ook wijst op een rapport van de Gezondheidsraad.

Ook stelt het raadslid van de eenmansfractie dat in gesprek met ‘belangstellende inwoners’ eerder dit jaar de suggestie is gedaan om samen met ‘geïnteresseerde landbouwers’ een werkgroep te vormen om beleidsvoorstellen voor de gemeente te inventariseren.

Sanchez: ‘Door met elkaar in gesprek te blijven over oplossingen kunnen we met heel veel kleine stappen grote vorderingen maken op het terrein van duurzame plattelandsontwikkeling. De toekomst is aan de natuur-inclusieve landbouw. Daar wil je dan toch als gemeentebestuur met volle zeilen op af koersen.’ Hij zal er na het zomerreces voorstellen voor lanceren.

Na vakantie groen licht tweede fase woonwijk Hutten in Geesteren

GEESTEREN - In de tweede fase van het woongebied Hutten te Geesteren komen maximaal 27 woningen te staan. Volgens het college van burgemeester en wethouders der gemeente Tubbergen voorziet de bouw in een duidelijke behoefte en bovendien sluit de grondexploitatie met een voordelig resultaat van zo'n 350.000 euro.

Een belangrijke doelstelling van de gemeente is jongeren binnen de poorten te houden. Er is daarover een aantal keren gesproken met potentiële belangstellenden  en daarbij bleek er voldoende animo te zijn. Naar het oordeel van de gemeente is het van belang jonge mensen met bouwplannen te faciliteren, ook voor de vitaliteit van de onderscheiden dorpen, waaronder Geesteren. Gemikt wordt vooral op kavelafnemers van geboren inwoners in de groep van 18 tot 36 jaar. Er zijn trouwens ook nog bouwmogelijkheden op inbreidingskavels in het dorp.

De gemeentraad van Tubbergen zal na de vakantie het sein op groen zetten voor de tweede fase van de woonwijk Hutten.

Overigens DCCXXI

Wat aan komt waaien kan ook weer wegwaaien. Alles in het leven vlaagt. Gone with the wind. Het aangewaaide meisje waaide weg, maar al wat weg wegwaait, kan terugwaaien. Wij zijn simpele zielen en moeten maar zien hoe we de stormen trotseren. Het raakt aan de vraag wat bestemming is. Of er bestemming is? Zeker, meisje, waai maar aan.

Uiteindelijk zijn we als het Spaanse graan. 

Je kunt maar beter het goede koesteren en het kwade als intermezzo zien in de wetenschap dat de invloed op volgorde en intensiteit gering zijn, maar niet kansloos. Zonder een waaiende wind was er geen leven. Alles wat leeft ademt dankzij verstuiving. Alles wat wegwaait kan ook weer aanwaaien, Ach meisje, ach kind, ach, leef van de wind, gegund geluk.

 

 

Deel dit nieuws!