De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

VRIJ 08

Strijd heeft onder veel meer mooie kanten, gekleurd door herinnering, bederupppeld door zweet.

CDA Hellendoorn: bestuurscrisis te lijf met wethouders van buiten

NIJVERDAL - In een poging uit de bestuurlijke politiek-bestuurlijke impasse in de gemeente Hellendoorn te komen oppert het CDA bij monde van zegsvrouw Vorderman voor te opteren voor een zakencollege met ‘partijloze’ wethouders, op basis van kennis en ervaring. Dat zou een bijdrage  kunnen zijn om de met politiek-bestuurlijke lucht te klaren en een bestendige coalitie te vormen.

 Na de verkiezingsoverwinning van Lokaal Hellendoorn (met dertien zetels de absolute meerderheid) zijn talrijke opties voor een nieuwe ploeg verkend’  en ‘beproefd’ zonder dat het tot een werkbaar  verbond leidde. De gemeenteraad neemt daardoor amper nog besluiten, vergaderingen zijn brainstormsessies, de sfeer is vaak balsturig. De nog  niet zo lang zittende burgemeester Eijbersen zit erbij en kijkt ernaar.

Vorderman wil nu met partijloze wethouders tot een werkbare constructie te komen en daartoe een zakenkabinet te vormen. De vraag is. Citaat: ‘Het CDA wil als oppositiepartij graag open en constructief meewerken aan een oplossing en stelt daarom als mogelijkheid voor dat de huidige coalitiepartijen Groen Links en de VVD in overleg met het zittende college aan de slag gaan, niet strikt aan akkoorden gebonden, met grote opgaven, zoals woningbouw, betaalbare zorg, stikstof en klimaat.' 

Dat zou betekenen dat de  grote winnaar, Lokaal Hellendoorn, buiten de coalitie wordt gehouden en de vraag is ook wie er wil aansluiten.

Dinkelland garant voor 150 'flexwoningen' in dorpen der gemeente

DINKELLAND -Er worden in de dorpen der germeente Dinkelland de gemeente Dinkelland bij 150 zogenoemde flexwoningen worden gebouwd. Dat deelde wethouder Ceverijn mee in een vergadering van Dinkelland. De wethouder liiet de raad weten tempo te willen maken . Het gaat om huizen die aan alle basisvoorwaarden voldoen en de verwachting is dat de wijk Beugelskamp als eerste aan snee zal komen.

Ceverijn zei dat te verwachten dat tempo kan worden gemaakt met het ' in beeld brengen van  circa 150 locaties. De bedoeling is voor uiteenlopende doelgroepen te  bouwen, afhankelijk van kandidaat-berwoners. Er xal in alle kernen der gemeente kunnen worden gebouwd. Het moet een ' betaalbare mix' ziijn, vindt de wethouder. goed verdeeld over de dorpen en kernen.

Het raadslid Smellink van het CDA bond het college op het hart 'snel en effectief' te werk te gaan en  snel duidelijkheid te geven over aantallen en bouwplekken. Ook het raadslid Poffrers van de VVD roerde deze trom.. Dat is ook aan te bevelen, stelde hij, omdat het niiet bouwen de gemeente geld gaat kosten, 12.000 eur per flexwoning, wat de gemeente in het slechtste geval  een bedrag van 384.000 euro kost.

Waterschap bouwt derde reactor thermische drukhydrolyse Hengelo

HENGELO -  Het waterschap Vechtstromen stelt een krediet twee ton beschikbaar voor de installatie van een derde reactor voor thermische drukhydrolyse in Hengelo. Op de Energiefabriek te Hengelo wordt het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) sinds 2020 door een thermische drukhydrolyse geleid, alvorens het wordt vergist.

Deze drukhydrolyse bestaat uit twee reactoren. Om het slibaanbod volledig te kunnen vergisten, worden de twee reactoren momenteel zwaarder en intensiever belast dan waarvoor ze zijn ontworpen. De Energiefabriek haalt hierdoor de gewenste resultaten, maar het zorgt ook voor extra slijtage als effect veel storingen. Daarnaast heeft het een forse impact op het personeel van de Energiefabriek.

Tegen deze achtergrond heeft Vechtstromen besloten om in volgend jaar en derde reactor te plaatsen.

VRIJ 07

Van de week parkeerde ik voor een denkbeeldig bezoek aan Evertje in Enter, stapte van de fiets, hinkelbeende over de verlaten parkeerplaats naar het geboomte en overdachte leven en werken.

Evertje bestierde tot zijn overlijden een ondergronds huishouden in Enter, dat nu de Elsmoat is, tegenover de steenfabriek van Rohaan, een gat in de grond met provisorisch dak, - meer dan genoeg voor Evertje..

 Ik probeer me, telkens al ik in de buurt ben, er een voorstelling van te maken. Als ik aan  Evert Schreurs denk, denk ik ook aan Jan  van de Diele, die verderop woonde, waar het in Rijssen heet. Hij woonde in een zandafgraving tussen toen de vuilnisbelt en later zwembad De Koerbelt en de camping Goolne Ketn. Desgevraagd  noemde hij zijn behuizing het Vaticaan.

Evertje Schreurs leefde, de kluizenaar van Enter, leefde van 1880-1965; de kluizenaar  uit aandrift uit  Enter overleed op 85-jarige leeftijd aan de Rijssensestraat in Enter - na een leven in een zelf gekozen isolement.

Deel dit nieuws!