De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCXLI

En voort gaat'ie weer.

SP in Hengelo neemt na val uit college afscheid van Ten Heuw

HENGELO – Na 33 jaar actieve inzet in uiteenlopende functies voor de SP, waaronder twaalf jaar als wethouder, nam politica Ten Heuw vandaag afscheid van het wethouderschap, noodgedwongen, want de socialisten vielen bij de vorming van een nieuw college  buiten de boot. Ze kreeg in een bijzondere ledenvergadering van de partij de zilveren tomaat.

Om die te overhandigen was landelijk partijvoorzitter Visscher, naar Hengelo getogen. Volgens de voorvouw van de partij bewees Ten Heuw zich volgens Visscher als een voorvechter van de socialistische waarden, maar ook als uitstekend geïnformeerd raadslid, als uiterst kundig wethouder, gedurende twaalf jaar en bovendien in landelijke functies.

De bijzondere ledenbijeenkomst van de SP afdeling Hengelo stond voorts in het teken van een terugblik op vijftig jaar activisme in Twente, want toen werd de partij opgericht, met als een der grondvesters de Hengelose actievoerder Rouwet, die in Hengelo de Socialistische Partij vele jaren in uiteenlopende functies diende, onder veel meer als fractievoorzitter.

Kampus in Rijssen, opleidingscentrum voor bouw, gebruiksklaar

RIJSSEN – De nieuwbouw van het gebouw Kampus aan de Morsweg in Rijssen is zover voltooid dat  sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden. Vanaf nu vindt de inrichting plaats, waarna eind augustus de eerste studenten van het ROC van Twente er  terecht kunnen. Het gebouw biedt onderdak aan opleidingen in de zorg, retail en bouw.

Bouwmensen Rijssen zal nog voor de zomervakantie  al hun intrede doen op hun nieuwe plek binnen Kampus. Remo West-Twente zal na de zomervakantie beginnen met verbouwen van de ruimtes, wat aan de nieuwbouw is gekoppeld is. Aansluitend worden ook de kantoren en praktijkhallen in gebruik genomen.

Verder zullen ook het Opleidingscentrum Transport & Logistiek Rijssen-Holten en InfraVak, het opleidingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, na de zomer gebruik gaan maken van de faciliteiten van Kampus. Na de zomervakantie komen alle gebruikers binnen via één en dezelfde nieuwe entree en gaan zij Kampus delen. Zo beginnen straks alle studenten in een nieuw gebouw  en innovatief onderwijspand.

Hart van Kampus wordt het Experience Center dat helemaal in het teken staat van ontmoeten, inspireren, etaleren en ontdekken van innovatieve techniek, onder meer in de zorg, retail, bouw en technieksector. Daarmee worden straks de vakmannen en vakvrouwen van de toekomst opgeleid.

 

Overigens MCXL

Jarigheid niet altijd narigheid.

Losser: geld voor bieb, muziek, welzijn en bestrijding eenzaamheid

LOSSER - Het college van burgemeester en wethouders te Losser verstrekt een zogenoemde budgetsubsidie van ruim anderhalf miljoen (namelijk 1.737,56 euro) voor het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs, welzijn, mantelzorgondersteuning en bestrijding van eenzaamheid. Het zijn allemaal activiteiten van de stichting Fundament.

Het bedrag komt overeen met de bijdrage van vorig jaar, de  besteding ook. Dat gebeurde toen na een reorganisatie, waarbij  directeur-bestuurder Fokkink als nieuwe leidsman aantrad. Hij volgde directeur Dijkhuijs op in het ten gemeentehuize gevestigde bastion van Het Fundament. Fokkink zorgde voor een nieuwe organisatie én werkwijze.

Zo werden de stichting Cluster, de muziekschool De Sleutel en de Openbare Bibliotheek letterlijk en figuurlijk in één organisch verband samengebracht, dat voor meer rust aan het front moet zorgen. Losser wil ook meer capaciteit inzetten voor jeugd- en jongerenwerk door actief in contact te treden met deze doelgroep om in beeld te krijgen met straathoekwerk.

 

 

Deel dit nieuws!