De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCXCXI

Het college van Kornegoor en Gedeputeerden.

Verbouwing van het Twents Carmel College in Losser opgeleverd

LOSSER - De verbouwing van het Twents Carmel College te Losser is opgeleverd en dat was reden voor een feestelijk moment. Volgens wethouder Van Essen staat er nu een prachtig gebouw waarmee het voortgezet onderwijs en het muziekonderwijs in Losser jaren vooruit kunnen. 

Naar de mening van schooldirecteur Vos is het nu een kwestie van inrichten en verhuizen. Ze liet weten dat de medewerkers reikhalzend uitzien naar de ingebruikneming aan het begin van het volgende schooljaar, eind augustus. 'We zijn heel blij met het resultaat en zien er naar uit er gebruik van te maken.' Dat geldt volgens cultuurcoach en coördinator muziekonderwijs Haitjema-Bauhaus ook voor de Stichting Fundament. 'We maken niet alleen gebruik van een aantal klaslokalen van het Carmel College, maar hebben ook twee eigen lokalen voor het muziekonderwijs.'

Voor muziekleerlingen is er een eigen ingang zodat buiten schooluren niet het hele gebouw toegankelijk is. De verbouwing geschiedde door het bouwbedrijf Marku uit Lichtenvoorde en de combinatie der Almelose installatiebedrijven Brusche en Engberink.

 

 

Stalen fietsbrug over de spoorlijn in kader Enschede Fietsstad 2020

ENSCHEDE - De nieuwe stalen fietsbrug aan de Euregioweg is dezer dagen over de spoorlijn in Enschede gehesen. De komende maanden vindt de afbouw van de brug plaats als ook de aansluitingen met bestaande fietspaden. Naar verwachting kunnen fietsers begin oktoberi n twee richtingen fietsen vanaf de rotonde met de Sleutelweg naar de fietsbrug in de Oosterstraat, wat nu met enig aplomb 'de ontbrekende schakel' heet te zijn. De nieuwe fietsverbinding sluit aan op de toekomstige fietssnelweg F35.

De fietsverbinding langs de Euregioweg draagt volgens de gemeente Enschede bij 'aan een verdere verbetering van het fietsklimaat in Enschede'. Zo is de bereikbaarheid per fiets van het Euregio Bedrijventerrein aanlokkelijker. Ook  zou het bijdragen aan het duurzaamheidsimago van het bedrijventerrein. De bouw van deze fietsverbinding wordt gerealiseerd door Strukton Civiel Noord & Oost en Buiting Staalbouw.

Enschede gaat zich door deze en andere investeringen in fiersroutes afficheren als Fietsstad 2020. In dat  kader maakte wethouder Van Houdt deze week de winnaars bekend van de twee fietsuitdagingen van Enschede Fietsstad 2020.

 

PVV bevraagt Van Abbema over fouten, kosten en baten Zonnepark

VRIEZENVEEN – De raadsfractie van de PVV in de gemeente Twenterand wil weten hoe het zit met de exploitatie van het Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen als de kosten een aantal maanden doorlopen zonder dat er voorshands inkomsten tegenover staan.

De stroomlevering wordt maanden vertraagd doordat de aannemer zonnepanelen heeft besteld die niet voldeden aan de gestelde eisen. Om die reden moesten veertigduizend nieuwe panelen worden besteld, waardoor het naar de inschatting van PVV-raadslid Veltmeijer vier tot vijf maanden langer zal duren aleer het zonnepark energie van de zon betrekt. Veltmeijer wijst erop dat hij vorige maand te horen kreeg dat er geen extra kosten voor rekening van de gemeente zouden zijn als gevolg van deze vertraging die evenmin gevolgen zou hebben voor de businesscase.

In het programma ‘Politieke Stem op Delta FM’ was verantwoordelijk wethouder Van Abbema afgelopen week een stuk minder duidelijk. Veltmeijer kondigt een WOB-verzoek aan (Wet Openbaarheid van Bestuur) als de wethouder opnieuw weigert om klare wijn te schenken. Hij wil weten welke (geschatte) opbrengst de gemeente misloopt, wat de doorlopende vaste kosten zijn en wie daarvoor aan de lat staat. Het raadslid van de PVV wil verder dat Van Abbema duidelijk maakt of er een boeteclausule in de overeenkomst staat, en zo nee waarom niet.

Overigens CCXCX

Hedenmiddag vond de haringparty-met-prestige op de plas van het bedrijf Bolk Transport te Almelo voor de 25-ste keer plaats. Zeker, die van De Wilmersberg mag er ook zijn, maar het probleem daar is dat het dat het vooral draait om de gewichtigheidsepauletten van de eminente mannen en de exuberante hoofddekseluitdossingen van de vrouwen. Naast de schoenen. Het is daar meer belangrijk doen dan belangrijk zijn.

'Bolk' is met afstand ook de meest Twentse haringhapperij, met politieke bigshots, dorpsoudsten en ondernemers. Twente vereinigd. Zo repte grondvester Bolk vandaag zonder een spier te vertrekken over de aanwezigheid van drie burgemeesters van Almelo, waarmee hij vooruitliep op de toekomstige situatie dat de padvinders Van Veldhuizen van Enschede en Schelberg van Hengelo burgemeester Gerritsen van Twente escorteren. 

Deel dit nieuws!