De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

MCLXXXXXXXXXXXII

Het was een hele belasting, maar graag gedaan, doch het houdt helaas op, vanwege de belasting. Want daar is niet tegenop te schrijven, tegen de batiljons droefneuzige en gevoelloze notaschrijvers van de gelegaliseerde aanslagenpenoze in dit land. Het is nu voor even mooi geweest, tijd voor een break.

 

Verbouwing kaasfabriek hartje Markelo geeft herendorp spirit

MARKELO - De voormalige kaasfabriek in Markelo krijgt een ander aanzien en nieuwe functies. Zes jaar geleden kocht  de gemeente  Hof van Twente de kaasfabriek in het kader van  dorpsplanologie, met de bedoeling het centrum  van het herendorp te versterken. Dat gebeurde met financiële steun van de provincie Overijssel. De bedoeling is een aanminnig dorpsplein te maken, geschikt voor tal van activiteiten, zoals markten en feesten. De eerste verdieping van de gewezen kaasfabriek ondergaat momenteel een verbouwing.

Al in de middeleeuwen was de plek van de zuivelfabriek een epicentrum van ontmoeting en nering tussen Brinkert en Kaasplein. Het begin van de kaasfabriek (aanvankelijk trouwens zuivel) dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog toen en later nam Coberco de exploitatie over, maar begin deze eeuw was het niet meer lonend. Sindsdien passeerden veel plannen de revue voor fabriek aan wat nog altijd het Kaasplein heet. Daarom is besloten te kiezen voor een variëteit aan functies, waarvoor  aannemer G.H. Roetgerink & Zn is ingeschakeld.

 

 

D66 in Enschede wil duidelijkheid college over Topsportcampus

ENSCHEDE - De raadsfractie van D66 in Enschede vindt het de hoogste tijd voor het college van burgemeester en wethouders om duidelijk te maken hoe verer gaat met de plannen voor de geplande Topsport Campus Diekman, inzonderheid het deelproject Diekman-West. Het is een jaar geleden dat een intentieovereenkomst getekend tussen de Gemeente, Sportaal en FC Twente.

Vorig jaar september zijn de plannen op hoofdlijnen gepresenteerd in Stadsdeelcommissie Oost en D66 wil nu van het college weten wat er wanneer staat te gebeuren.  Het is nu volgens oppositiepartij tijd om over te gaan van de intentie naar de uitvoering, waar dan uiteraard ook een raadsvoorstel bijhoort. Er klinkt bij D66 scepsis door waar het gaat om het geloof in de haalbaarheid.

De ontwikkeling op Diekman-West is een project waar volgens D66 veel zaken samenkomen, waaronder talentenontwikkeling, topsport, zorg, welzijn, huisvesting, onderwijs en duurzaamheid, maar tot nu toe behelst het plan volgens D66-woorvoerder Van er Veen 'niet meer dan een voetbalkantine met bijbehorende velden, een tribune en enige aanpalene voorzieningen, maar niet hoe en wat'.
 
Van der Veen ziet uit naar meer informatie. Ze constateert dat op Diekman-West heenwel verschillende sporten beoefend, maar dat de focus daar voornamelijk ligt op breedtesport, niet op talentontwikkeling of topsport. 'Hoe gaat de verbinding worden gelegd met andere sporten, en dan met name met de talent/topsport component?', wil ze daarom van het college weten.
 
'Hoewel de ontwikkeling van het deelproject Diekman-West licht achterloopt op het eerdere schema, gaan wij er van uit dat FC Twente nog altijd druk bezig is met de ontwikkeling hiervan. Hierbij heeft het college aangegeven dat zij geen geld in de ontwikkeling van de topsportcampus zal steken. Zij zal “enkel voorzien in het bouwrijp maken van de grond en het aansluiten op de openbare ruimte.'
 
D66 vreest volgens Van er Veen dat er bij de aankomende begroting een investeringskrediet zal worden gevraagd van de gemeenteraad, zonder een begroting te hebben gezien. 'We zijn  bang dat er contracten met FC Twente getekend worden en dat de gemeenteraad straks voor het voldongen feit komt te staan dat zij niet anders kan dan de kredietaanvraag goed te keuren.'
 

Overigens MCLXXXXXXXXXXXI

Jeff Beck is dood. Hij werd 78 jaar. En overleed vandaag aan de gevolgen van een hersenvliesonsteking. Heb ik ook gehad, al in 1991, in Wenen. Met de nachttrein terug en in het ziekenhuis te Almelo voor de poorten van dood weggesleept. Kantjeboord. Acht jaar geleden opnieuw, maar anders,  een hersenbloeding, die me halveerde, maar ik  ben er nog, alive and kicking.

Dat kan Jeff Beck me niet nazeggen, maar ik hoorde op de radio zojuist wel dat hij 78 jaar is geworden. Ik ben al jaren fan van Jeff Beck, heb hem zien optreden in Amsterdam, maar het mooiste ken ik alleen van een filmpje, de weergaloze Jeff Beck met de even weergaloze Van Morrison en dan ook nog Tom Jones, je vraagt je wel eens af, waaraan hebben we dit verdiend.

Maar alles gaat voorbij, zo is het dan ook wel weer.

https://www.youtube.com/watch?v=nk4GP4p5Tms

Twenterand wil niet bloeden voor mislukt GGiD-project in Twente

VRIEZENVEEN – De fractie van Gemeente Belangen Twenterand (GBT) voelt er niets voor bijna een ton bij te passen vanwege het mislukken van het project GGiD van de Twentse gemeenten, die zich ‘Samen Twente’ noemen. De gemeente Twenterand zou van het tekort 94.000 euro moeten bijpassen, maar voelt daar in elk geval GBT niets voor. Bij de aanvang van het project in 2018 zei het hoofd marketing en communicatie van de betrokken leverancier destijds zei: 'De faalkans van dit traject is doorgerekend door een onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau en is nihil.'

GBT-leidsman Elzinga stelt dat het project oorspronkelijk werd begroot op 3,6 miljoen euro. Nu constateert hij: 'Thans nemen we afscheid van dit mislukte project met een bedrag van dertien miljoen euro. Opnieuw een ambtelijk ICT project mislukt. Elzinga vindt dat de GGD in Twente het geld binnen de eigen organisatie moet vinden. Dat geld kan de GGD volgens fractiechef Elzinga ook wel uit de eigen middelen bijpassen. ‘Dit past bij een kwalitatief goede en gezonde bedrijfsvoering. Risico’s als deze, met name op ict-projecten (voorbeelden van mislukte projecten zijn er immers genoeg), zijn er nu eenmaal en dit had ingecalculeerd moeten worden.’

 

Deel dit nieuws!