De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCLXXXXXXVIII

We zullen wel zien,

Supermarkt aan Toekomststraat in Enschede wijkt voor woningen

ENSCHEDE - De exploitant van de voormalige supermarkt aan de Toekomststraat in Enschede heeft plannen voor het bouwen van woningen op de plek. Er zullen huizen komen te staan, zo is de bedoeling, voor de verhuur in het zogenoemde middensegment.

Na de sloop van de bestaande gebouwen komen er één benedenwoning en één bovenwoning op de plek van de supermarkt, plus zes grondgebonden nieuwbouwwoningen, twee bergingen, zes garages en vijf parkeerplaatsen op eigen terrein.

Ook zal er een nieuwe openbare parkeerplaats en een groenvak in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het gedeelte van het perceel dat in eigendom is bij de exploitant maar thans is ingericht als openbare ruimte zal aan de gemeente worden overgedragen.

Om de plannen mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming, de manier waarop wordt voorzien in parkeergelegenheid, aanpassingen in het openbaar gebied alsmede de oplevering en eigendomsoverdracht van de door de exploitant in te richten openbare ruimte.Alles klaar voor eerste deelproject van wijk Op Stoom in Goor

GOOR - De gemeente Hof van Twente staat in de startblokken voor de uitvoering van het Masterplan Op Stoom in Goor, al moet de gemeenteraad er nog wel zijn goedkeuring aan geven, maar er zijn er weinigen die grote bezwaren zien. De bedoeling is op de plek waar voorheen de Twentse Stoom Blekerij ruim driehonderd woningen te bouwen in combinatie met landschapppelijke versterking, waaronder een stadspark.

De eerste fase begint met de uitwerking van de zuidelijke rand en de organische ontwikkeling van de Fabriek. De opzet van stadsbouwmeester Benno Strootman, geboortig in Goor, is de wijk grofmazig op te delen: gevarieerde woningbouw, herbestemming van industrieel erfgoed en versterking van natuur en recreatie, in het stroomal van de Regge. De beoogde eerste ontwikkellocatie is de gewezen plek van het zwembad.

 

Overigens MCLXXXXXXVII

En nu nog eens iets...  wie zijn wij,  wat doen wij, op welke plek in de hiërarchie  staan wij? Ik vroeg me dat af en besefte dat we onderdeel zijn de intensieve industrie. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar aan de meeste kronen van de schepping mankeert van alles. Ze zijn kapot. Armageddon.

Ze imiteren liever dan dat ze hun hersens gebruiken. Ik blijf het vreemd vinden dat de Schepper van Hemel en Aarde op zijn slechtste dag, na zes dagen van licht maken, zon, maan aarde en sterren in elkaar kleien, waterpartijen aanleggen en zo voort en zo verder, ook nog de mens bedacht.

En het wordt er ook niet echt beter op. Kijk naar de talkshows, naar de verslonzing en verpietering. Wat we doen, denken en drammen. En dat we na ophokken van dieren nu ook vluchtelingen stapelen en kijkend naar hedendaagse woningen en kantoren kijkt ook intiensieve menshouderijen koesteren.

Centrum van Hengelo in voorjaar bij De Wetstraat op de schop

HENGELO - Nog dit voorjaar neemt de herinrichting van het De Wetplein in het centrum van Hengelo een aanvang. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de nieuwe inrichting voor het projectgebied De Wetplein, waartoe de Wemenstraat, de De Wetstraat en Smutsstraat behoren. In het voorjaar zal de passage plaatsmaken voor een groene kerktuin.

In de loop van volgend jaar zal in lijn daarmee het omliggende gebied op de schop worden genomen. Sinds oktober 2019 is de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) eigenaar van de passage achter de Lambertusbasiliek. De bedoeling is daar gebiedsontwikkelingen aan te jagen die het stadscentrum van Hengelo allure te geven en daardoor aantrekkingskracht.

De sloop van de passage maakt 'een rondje om de basiliek'  mogelijk, maar knapt ook entree van de binnenstad op, mede door het gebruik van 'de warmrode bakstenen'. Het project De Wetplein is de afronding van de herinrichting van het kernwinkelgebied, die 4,7 miljoen kost, waarvan de provincie 1,4 miljoen neertelt en de gemeente drie en waterschap draagt ook iets bij.

Deel dit nieuws!