De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MLXXVII

Het failliet van de informatievoorziening.

Haaksbergen overlegt over de sloop en bouw van kerkelijke zalen

HAAKSBERGEN – Het gemeentebestuur van Haaksbergen is al geruime tijd in gesprek met bestuur van de parochie van de rooms-katholieke Sint Franciscus van Assisië over de sloop van een aantal bijgebouwen achter de pastorie aan de Markt. Er is in dat overleg ook gesproken naar de mogelijkheid om een nieuw kerkelijk centrum te bouwen voor parochiële bijeenkomsten. In dat verband zijn ook gesprekken gaande met de Protestantse Kerk Nederland. Het belang van de gemeente is om gronden te verwerven ten behoeve van de centrumontwikkeling, waar al  jaren sprake van is en die nu de eindfase nadert.

Al een jaar of 25 breekt Haaksbergen zich het bestuurlijke hoofd over een aantrekkelijk centrum aan het plein waar het gemeentehuis en de rooms-katholieke staan benevens winkels, waar de rek uit is en  een meer eigentijdse herinrichting voor in de plaats zou moeten komen, om te beginnen op de plek van het ‘Gat in de Markt’ van voorheen Konings Schoenen en het achterliggende terrein van De Bron. Achter de pastorie aan de Markt (en het naastgelegen restaurant Sirtaki) een park ingetekend. Dit plan gaat er vanuit dat de parochiële bijgebouwen achter de pastorie aan de Markt te bestemder tijd verdwijnen.

Als gezegd lopen er gesprekken met de lokale overheid over de sloop van de bijgebouwen van de geestelijke overheid. Wellicht kan een nieuw kerkelijk centrum een ‘doorbraak’ forceren. Dit heeft nu geleid tot gesprekken over de verrijzenis een nieuw kerkelijk centrum op de grond tussen de voormalige Wereldwinkel en het even voormalige kantoor van Domijn aan de Von Heijdenstraat en Markt. Later de Protestantse Kerk Nederland aangeschoven, die voornemens is van plan het  kerkelijk erf aan de Von Heijdenstraat te herontwikkelen. Een serieuze optie is dat beide denominaties de handen ineenslaan.

Film over ontstaan (jubileum) ontsluiting regio Twente over water

HENGELO - In overleg met het Museum Hengelo heeft de Videofilmclub Hengelo een film gemaakt over 85 jaar Twentekanaal. De rolprent laat zien hoe de behoefte ontstond aan transport over water door de ontwikkeling van de Twentse industrie. Behalve de aanleg van spoorverbindingen met West Nederland en Duitsland was er behoefte aan transport over het water.

In 1930 werd begonnen met de aanleg van het  Twentekanaal, waarmee een verbinding tussen de IJssel en Twente tot stand zou worden gebracht. Het kanaal werd in 1936 in gebruik genomen en is nog steeds van belang steeds een belangrijke rol bij aan- en afvoer van grondstoffen en goederen. In de jaren vijftig kwam er een zijtak naar Almelo, waar nu net als in de haven van Hengelo is van de Combi Terminal Twente voor op- en overslag

De première van de film ‘Het Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen’ staat op de rol voor ein augustus. Deze film van de Videofilmclub Hengelo kwam tot stand onder redactie en regie van Walter Tuenter met medewerking van onder meer Museum Hengelo, andere Overijsselse musea, het waterschap Vechtstromen, de bedrijven van Port of Twente, de  schipper van het containerschip Martinique.

Overigens MLXXVI

Bertho uit Beezerveld.

Weer gesprekken over terrein Trio in Westerhaar en belang Leemans

WESTERHAAR -  De gemeente Twentererand buigt zich opnieuw over de mogelijkheden van een herbestemming van het Trio-terrein in de dubbelkern Westerhaar-Vriezenveensewijk. Het perceel van het  voormalige potgrondbedrijf is eigendom van het in Vriezenveen gevestigde bedrijf transportbedrijf Leemans. Het is één van de kwestieuze gebieden waarmee het college van burgemeester en wethouders al vele jaren een oplossing voor zoekt.

Leemans heeft laten weten het terrein Sluiskade te Westerhaar wel te willen overdragen aan de gemeente, die er op haar beurt vervolgens het liefst een dorpversterkende woonwijk wil laten verrijzen. In ruil vraagt Leemans dan wel medewerking ten behoeve van de herinrichting en uitbreiding van de opslagruimte bij het bedrijf aan het Oosteinde te Vriezenveen, wat ten gemeentehuize moeilijk ligt, zowel politiek moreel als ook inhoudelijk.

Het gemeentebestuur worstelt zeer met de materie, want wil van de troep op het voormalige Trio-terrein af en zou woningbouw daar toejuichen, maar de extra ruimte die Leemans in Vriezenveen claimt lijkt een te grote hobbel, want zou verkeerskundig onmogelijk zijn gezien de parkeer- en de wend- en draaimogelijkheden. Vanuit de politiek wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen de slepende zaak links- of rechtsom op te lossen.

 

 

Deel dit nieuws!