De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCLXXXXXIX

Sopperds van de gemeente...

Klein Poelhuis betrekt in Hengelo nieuw bedrijfspand aan de A1

HENGELO  Het bedrijf Klein Poelhuis Installatietechniek  in Hengelo neemt een nieuwe bedrijfspand en magazijn/werkplaats aan de Hassinkweg in gebruik. De inrichting van het bijna vijftienhonderd  vierkant meter is in volle gang en zal naar verwachting rond mei voltooid zal zijn. In de tussenliggende periode zal het personeel zijn intrek nemen in tijdelijke kantoorunits naast nieuwe onderkomen. Het bedrijf heeft een langjarige huurovereenkomst getekend voor het bedrijfspand.

Tijdens die renovatie zal onder meer de kantoorruimte worden uitbreid, komt er een kantine in en een herindeling van het parkeerterrein. Ook zal het gebouw verduurzaamd worden. Vanwege  aanhoudende groei was Klein Poelhuis op zoek naar een nieuw bedrijfspand op een strategische plek.

Het nieuwe onderkomen op het bedrijventerrein Westermaat staat dichtbij de op- en afritten van de A1. Klein Poelhuis Installatietechniek is in 1905 opgericht te Winterswijk. Wat begon als een smederij in Winterswijk is door de jaren heen uitgegroeid naar een bedrijf dat totaaloplossingen, vakwerk en betrouwbare service in de installatietechniek biedt. Klein Poelhuis is onderdeel van de VDK Groep. Deze groep bestaat uit ruim 35 zelfstandig opererende specialistische bedrijven die voornamelijk actief zijn in de installatiemarkt. De afgelopen jaren is de VDK Groep op eigen kracht en door meerdere overnames snel gegroeid.

Camperplek als extra 'trekker' op recreatiepark Het Lageveld

WIERDEN -  Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wierden gaat in principe akkoord met het inrichten van een camperterrein op het recreatiepark  Het Lageveld. Het gaat om zestig plekken waar mensen met  hun camper kunnen plaatsen. De gemeenteraad van Wierden moet zich nog over buigen over de wenselijkheid en dan ja of nee zeggen.

De plas is ontstaan door zandwinning, van 1975 tot 1978. Het Lageveld staat niet in verbinding met ander oppervlaktewater en wordt gevoed door kwel- en regenwater. Het waterpeil varieert met de grondwaterstand en de grootte van de peilvariatie ligt tussen 0.5 en 0.8 m. Bij hoge waterstanden kan er water afgevoerd worden via een overlaat aan de oostzijde.

De oevers van de plas zijn beschoeid, met uitzondering van de stranden en de gehele westelijke oever. Deze oever is natuurlijk aangelegd en bezit een flauw profiel over een behoorlijke breedte. Daardoor valt deze oever bij dalend peil over een grote breedte droog en ontstaat een moerasachtige situatie. Dieper in de plas krijgt het talud een steiler profiel.

Het Lageveld heeft een totale oppervlakte van 37 hectare, waarvan tien hectare zonneweide, zeven hectare water, drie hectare evenementenweide, een  halve hectare strand en de rest is bos. Er zijn verder vier toiletgebouwen met in totaal zestein dames- en ook zestien herentoiletten. Het nieuwste toiletgebouw is verwarmd en zal ook de wintterdag open zijn

Er zijn op Het Lageveld meerdere recreatieve voorzieningen, waaronder horeca, waar De IJzeren Pot de scepter zwaait. Al deze actviteiten zullen op den duur aanmerkelijk  worden uitgebreid. Bovendien zijn er een speelbos, activiteiten van een atletiekvereniging en drijvend podium voor bijvoorbeeld concerten, voorstellingen en andere festiviteiten. Het Lageveld is één van de drie recreatieplasssen in de regio Twente. De andere twee zijn Het Hulsbeek in Oldenzaal en Het Rutbeek in Enschede. 

Enschede investeert in creatieve broedplaatsen voor kunstenaars

ENSCHEDE  Het college van burgemeester en wethouders in Enschede stelt 132.980 euro beschikbaar te stellen voor creatieve broedplaatsen. Het geld komt beschikbaar voor onderzoek naar huisvesting, het zoeken naar nieuwe locaties, modulaire broedplaatsen en het opstarten van een samenwerkingsplatform. Door bij te dragen wil de gemeente de creatieve broedplaatsen versterken zodat een jong, alternatief, creatief en internationaal publiek en kunstenaars zich thuis voelen in Enschede en zich verder kunnen ontwikkelen.

Steeds vaker zijn creatieve broedplaatsen en bedrijven op zoek naar geschikte huisvesting. Deze organisaties zitten namelijk vaak op tijdelijke locaties. Dit brengt financiële voordelen met zich mee, maar soms ook onzekerheid. Om een duurzamere oplossing te vinden voor dit vraagstuk stelt de gemeente een ton beschikbaar voor het zoeken naar geschikte locaties. Een aantal broedplaatsen krijgt in 80.000 euro voor het zoeken naar een geschikte nieuwe plek. Het gaat om broedplaatsen die door herontwikkeling acuut op zoek zijn naar nieuwe huisvesting. Aanvullend is er een bedrag van 20.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van een onderzoek naar de huisvestingsvraag van creatieve bedrijvenruimtes en broedplaatsen in Enschede.

Omdat bedrijfsruimte schaars is wordt er ook gezocht naar andere oplossingen om creatieve makers de ruimte te bieden. Daarom stelt de gemeente 7.980 euro beschikbaar voor onderzoek naar zogenaamde modulaire broedplaatsen. Studioworks Design en Tetem gaan onderzoeken of er een vorm kan bestaan van modulaire huisvesting van creatieve broedplaatsen die kan bewegen tussen leegstaande beschikbare locaties in de stad. De partijen gaan onderzoeken of dit een flexibel, goedkoop en aantrekkelijk alternatief kan zijn in de zoektocht naar ruimte voor makers.

Daarenboven stelt de gemeente 25.000 euro beschikbaar voor het samenwerkingsplatform van creatieve broedplaatsen en makers in Enschede. Aan de hand van een nieuw opgesteld manifest versterkt en vertegenwoordigt De Sektor de belangen van creatieve broedplaatsen en makers in de stad. Door de krachten te bundelen hoopt het platform de creatieve sector in Enschede te versterken en weerbaarder te maken. In totaal heeft  de rijksoverheid 550.000 euro beschikbaar gesteld voor de creatieve sector. Het overgebleven geld wordt uitgekeerd zodra de broedplaatsen daadwerkelijk gaan verhuizen.

Overigens MCLXXXXXXVIII

Zet het op.

Deel dit nieuws!