De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CMLXXV

Hij of zij is er weer, de eikenprocessierups,  hoera.

Hengelo kondigt einde van de vrije marktwerking in de zorg af

HENGELO - De gemeente Hengelo gaat het aantal dienstverleners in het sociaal duchtig verminderen. Dat heet dan 'opnieuw focus aanbrengen en scherpere keuzes maken'.  En dan nog omspant het sociaal domein (bijstand, hulp en (jeugd)zorg en ondersteuning) een slordige 140 miljoen en dat is bijkans de helft van de begroting. Minder 'dienstverleners' betekent volgens fractievoorzitter Van Grouw van de SP 'het einde van de vrije marktwerking in Hengelo'.

Hengelo voert in dezen een eigenstandig beleid binnen de veertien Twentse gemeenten, maar wil wel coöperatief blijven samenwerken in OZJT/Samen14, wat niet wil zeggen dat er geen eigen accenten kunnen worden gelegd. Zo drong het raadslid Van Wier van Lokaal Hengelo aan op een straffe controle van zorgaanbieders. De afgelopen jaren bleken er nogal wat aanbieders te zijn die beter voor zichzelf zorgden dan voor de mensen voor wier zorg ze zouden zorgen.

In dat verband bepleitte het raadslid Van Wier van GroenLinks kernachtig voor méér zorg en minder fraude. Dat was koren op de molen van verantwoordelijk D66-wethouder Bruggink. Hij deelde de raad mee dat de Twentse gemeenten voor de zomer besluiten dat de Wet Bibob (integriteitsonderzoek) zal worden gebruikt en om het kaf van het koren te scheiden. Bruggink zei dat zijn collega Van Mierlo van Almelo, waar Bruggink ook woont, er één van de kartrekkers van  is.

 

Sportaal Enschede sleutelt aan instructie- en wedstrijdbad Diekman

ENSCHEDE - De bedoeling van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede is nog vóór het zomerreces tot besluitvorming te komen over de bouw van een instructiebad en een wedstrijdbad bij het bestaande buitenbad in het Diekman-gebied. De kosten worden binnenkort duidelijk en in een investeringsvoorstel geopenbaard.

Er is met de betrokken verenigingen en met gebruikers, zowel recreatieve als prestatieve, overleg gepleegd over de wensen en mogelijkheden, de financiële spankracht van de gemeente Enschede in aanmerking genomen. Dat zijn ook de dragende pijlers waarop de nieuwe zwemaccommodatie rust.  Het bestaande subtropisch zwembad, dat door herstelwerkzaamheden vanwege een leidingdefect tijdelijk is gesloten, zal pas na de zomervakantie weer toegankelijk zijn. 

De vernieuwing van zwembad Het Diekman is een minimaal overblijfsel van het aanvankelijke plan dat een jaar of zeven geleden spraakmakend was uitging van en investering van zo'n zestien miljoen. In dat futuristische plan zou het Aquadrome worden opgenomen (wat dus niet gaat gebeuren) en verder zouden Het Slagman in Enschede Noord en De Brug in Glanerbrug worden gesloten (wat gaat respectievelijk is gebeurd), maar wegens geldgebrek  zeeg alles ineen. 

Het sprookje is uit. Geen investering van zestien miljoen meer, maar nog altijd een garantstelling tot 7.6 miljoen, maar niets zeker...

 

Ruimte omwonenden mee te praten over appartementen Markelo

MARKELO – De gemeente Hof van Twente heeft het sein op groen gezet voor de bouw van 26 appartementen op de plek van het pand aan het De Beaufortplein waar voorheen  Countus en Rabobank waren gevestigd. Er zal op basis van een alomvattend parkeerregime van kracht worden. Het college van burgemeester en wethouders zal hiertoe een onderzoek instellen voor het parkeren in het centrum van Markelo.

Bij het ontwerp voor een appartementencomplex wil het gemeentebestuur de omwonenden van meet af aan betrekken om bezwaren waar mogelijk te bezweren. Voor een deel zijn de aanvankelijke bezwaren wel van de baan, want verantwoordelijk wethouder Meulenkamp heeft door ruimtelijke aanpassingen, bouwkundige toezeggingen en belooofde parkeeervoorzieningen meer 'draagvlak' weten te creëren.

Er zullen naar verwachtingen wel procedures komen, maar niet meer zo veel en zo massief als het na de presentatie van de plannen leek. Politiek gezien is de kou inmiddels uit de lucht, want de gemeenteraad heeft deze week zijn fiat gegeven, wetende dat met een aantal bezwaarhouders nog gesprekken volgen, maar ook in het besef dat bij dit soort procedures en processen niet iedereen gelukkig kan worden gemaakt.

 

Overigens CMLXXIV

Puk en Poppedijn, ik weet nog hoe ze eruit zagen. Ze woonden bij mijn opa en oma op zolder en hadden altijd nieuwe verhalen. Ze waren twee van één dag, een tweeling en de kinderen van hun schepper Piet Wijn, en ze heetten dus Puk en Poppedijn. ontsproten aan de fantasie van Piet Wijn. Ik  zat vak  die zolder, soms met mijn broer. Ik had de gewoonte om die verhalen na te vertellen, hardop. Van die afwijking heb ik mijn werk gemaakt.

Op de zolder van mijn opa en oma hing ook wasgoed, stond een kledingrek en nog veel meer. Als ik nu mijn ogen toreknip zie ik het weer. Er was ook meer lectuur te vinden. Wat te denken van de Elisabethbode . Dat was stichtlijk drukwerk, dat me toen niks zei - ik was een jaar of negen, tien, vermoed ik, de late jaren zestig, plaatjes kijken, verhaaltjes lezen, opslaan, navertellen aan wie het maar horen wilde, of moest - een innerlijk aandrift.

En ik doe het nog steeds.

Deel dit nieuws!