De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CCCXLIII

Oppositie in raad Almelo wenst heroverweging toekomst Kolkschool

ALMELO – Het oppositionele smaldeel in de gemeenteraad in Almelo wil alsnog een inhoudelijk debat over de toekomst van de Kolkschool. De herkansing doet zich voor nu aan het licht kwam dat de gemeente in de besluitvorming aan projectontwikkelaar Kloos2 tot verkoop van het gebouw een vormfout maakte. Er is een nieuw besluit nodig en de oppositie,  waaronder Links Blok (PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo), zal dit aangrijpen voor pogingen tot heroverweging. Er is daartoe een politiek beraad aangevraagd dat dinsdag over een week plaatsgrijpt.

meer volgt

Twenterander wil 'aanpak' hondenpoep, zwerfvuil en asociaal parkeren

TWENTERAND -  De inwoners der gemeente Twenterand, althans degenen die meededen aan een enquête van de politieke partij GBT, leggen bij de handhaving van de algemene plaatselijke verordening prioriteit bij  de bestrijding van hondenpoep, zwerfvuil (plastic) en asociaal parkeren. GBT, de ‘regeringspartij’ met de absolute meerderheid in de gemeenteraad, wil de uitkomsten gebruiken in het politieke debat.

Er reageerden 984 Twenteranders, van wie 57 procent vrouw en 43 procent vrouw. Het gaat concreet om de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren, kortweg boa’s, wier aantal zal toenemen van één tot drie en op termijn vier. De jongste deelnemer aan de enquête was veertien jaar, de oudste 82. Het grootste deel van de deelnemers (42,9 procent) stoort zich ernstig aan de overlast door (het niet opruimen van) hondenpoep. Ook onaangeleide honden worden, zij het minder, regelmatig genoemd. Bij zwerfvuil, aangevinkt door twee op de drie deelnemers, wordt met name plastic gemeld en bijna één op de drie noemt asociaal parkeren, met name door (bestel)auto’s op de stoep, vanwege onveilige situaties voor kinderen en kwetsbare inwoners, die afhankelijk zijn van een rolstoel of van een rollator.

De deelnemers konden buiten de tien genoemde opties ook eigen ergernissen in de publieke ruimte aandragen. Hoewel de politie erover gaat scoorde te hard rijden in een dertigkilometerzone het hoogste. Opvallend was dat vaak dezelfde locaties werden genoemd. Vervolgens gaven deelnemers aan dat overlast (met soms vandalisme) door hangjongeren, het dealen van drugs en het uitbaten van wietplantages zou moeten worden aangepakt. Waar de boa’s wel tegen op kunnen treden is stankoverlast binnen de bebouwde kom. Regelmatig werd genoemd dat het hierbij vooral om allesbranders gaat.

CCCXLII

PvdA trekt in Enschede aan bel over woningschaarste door opkoop

ENSCHEDE - Doordat opkopers in Enschede huizen bij de vleet kopen is het voor veel inwoners steeds moeilijker aan een woning te komen. Dat schrijft het raadslid Boersma van de PvdA in de stad in een serie vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De opkoper van woningen verhuurt ze namelijk. Dat gebeurt volgens Boersma met instemming van de college, want met een door de gemeente verstrekte verguning.

Het is volgens Boersma de ‘dagelijkse werkelijkheid’ dat gegadigden voor een woning het deksel keer op keer op de neus krijgen doordat ze worden overboden. Het raadslid: ‘Soms blijkt die andere bieder een investeerder te zijn, die er niet eens zelf in gaat wonen. Integendeel, de woning wordt omgebouwd naar kamertjes om vervolgens te worden verhuurd.’ Hij wijst het college erop dat een motie is aangenomen om de woningcorporaties in Enschede aan zet te krijgen, ‘zodat deze ongewenste ontwikkelingen kunnen worden bestreden’.

Boersma  wijst op een toename van klachten, niet alleen van huizenzoekers die worden overtroefd, maar ook van buurtbewoners die overlast ervan van de kamerverhuur. Hij vraagt en passant welke bestuurlijke middelen het college nodig heeft om de eis van zelfbewoning én het anti- speculatiebeding (bijvoorbeeld bij nieuwbouw woningen) toe te gaan passen op de woningen in Enschede. Een derde nadeel is volgens het raadslid van de sociaaldenocraten dat de doorstroming van huur- naar koopwoning in Enschede stagneert.

Deel dit nieuws!