De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Nicole Harmsen wint met verhaal Rusluie prijs Overijssels Boek

VRIEZENVEEN - Met haar boek over de historie van de zogenoemde Rusluie heeft schrijfster Nicole Harmsen vanavond de prijs voor het Overijssels Boek van het Jaar in de categorie fictie. Hamsen vertelt beeldend over de wederwaardigheden van een gezin dat naar de toenmalige tsarenstad Sint Petersburg afreisde. In het kleine verhaal van een gezin spiegelt het grote verhaal van avontuur en koopmanschap.

Harmsen ontving de tweejaarlijkse prijs in  een aangepaste setting in Deventer De jury kende haar de prijs toe vanwege de vaardige en intrigerende waarop de schrijfster het kleine verhaal met het grote verweeft. Het is daardoor géén puur historisch verhaal, want om het reliëf te geven krijgt én geeft ook de fantasie zin en betekenis. Niettemin zijn veel personen en gebeurtenissen op waarheid gegrondvest.

De naam van de prijswinnaar is overigens een naam die in Vriezenveen veel voorkomt, maar hoewel ze er wel naar zocht vond ze in de historische archieven geen aanknopingspunt voor een familiaire relatie met haar voorouders. Het prijswinnende boek is vooral een denkbeeldig familieverhaal over gewone mensen op zoek naar een ongewoon avontuurlijk leven. Voor de prijs waren ook  Marcel Verreck en Almar Otten in de race.

 

 

 

Wonen en zorg op plek voormalige postkantoor in Oldenzaal

OLDENZAAL – Tijdens de aanstaande herinrichting van de Langestraat in Oldenzaal komt op de plek van het voormalige postkantoor ruimte voor nieuwbouw ten behoeve de combinatie van wonen en zorg. De twaalf bestaande starterswoningen van  corporatie WBO worden behouden en er komt een verbeterde verbinding tussen de Langestraat en de Deurningerstraat .

Er is voor deze stedenbouwkundige ingreep acht ton beschikbaar, waarvan een half miljoen van de provincie Overijssel en drie ton van de gemeente Oldenzaal. Het college van burgemeester en wethouders heft er een klap op gegeven en daarmee de weg voor de start der werkzaamheden vrijgemaakt. Het gemeentebestuur acht de ingreep in het centrum van Oldenzaal van belang van een aantrekkelijke binnenstad met een betere bereikbaarheid dan nu het geval is, ook in relatie tot de eerste fase van het Singelpark. Er daarover met ‘diverse partners’ overleg gepleegd. Ook was er vanuit de provincie support van de Herstructurering Maatschappij Overijssel.

Overigens DCCCXVI

Laurel en Hardy waren in de tweede helft van de jaren zestig mijn eerste Amerikaanse helden, maar vanavond dacht ik dat ze wellicht gelijk-op gingen met het olijke duo Johnson en Nixon, want die herinner ik mij ook nog heel goed. Ik zag en hoorde op het schoolplein jongens uit de zesde klas sloganroepend over het plein met de grote eiken (of waren het kastanjes, moet ik toch eens nakiijken) lopen. En ik weet nog wat ze schreeuwden 'Johnson moordenaar'. Het is vreemd dat ik me dit herinner, want ik zal een jaar of negen à tien zijn geweest.

Later heb ik als leerling van het Christelijk Lyceum een scriptie geschreven over de vrijheid van meningsuiting, waarin ik de Provo-beweging aanhaalde, die elke avond' Johnson moordenaar' bij Het Lieverdje scandeerde, maar dat niet mocht, want volgens de rechtbank stond dit gelijk aan het beledigen van een bevriend staatshoofd. Daar wist Provo wel raad mee, want de jongeren vonden het beledigen van een bevriend staatshoofd vrije meningsuiting.  Ze waren ook inventief en bedachten 'Johnson molenaar', wat daarna nog veel meer aandacht kreeg.

Ik moest er vanavond aan denken toen het op de radio ging over de vraag of Trump president van de Verenigde Staten zal blijven of dat hij wellicht de prairie van de Amerikaanse politiek dient te verlaten om plaats te maken voor Joe Biden. Natuurlijk volg ik dat, de slag om het Het Witte Huis, maar meer indruk dan die schoolpleinjongens en die provo's maken de Trumps en de Bidens dezer wereld niet. Ik zal me tussen de radioreportages door zeker even bepalen bij Laurel en Hardy. Nu ik dit schrijf leken ze op de dikke (Trump) en de dunne (Biden).  

Enschede worstelt met de verbindingen in de stad en uit de stad

ENSCHEDE – Met steun van in elk geval een meerderheid van de gemeenteraad wenst het college van burgemeester een fundamenteel betere ontsluiting van het stedelijk gebied dat grofweg ligt tussen de A1 in het noorden, de A35 in het zuiden, Kennispark in het westen en Techbase in het oosten. Over de vraag hoe dit te bereiken en – meer nog – hoe dit te betalen lopen de meningen uiteen. Een pleidooi voor een rondweg om de stad kwam van VVD-leider Kreeft en oogstte in de beschouwingen over de begroting 2021 wel sympathie, want het is nu omslachtig om van de ene naar de andere hotspot te rijden, maar het realiteitsgehalte van een rondweg wordt toch in twijfel getrokken, financieel en ruimtelijk. Kreeft vindt dat waar een wil is ook een weg kan zijn.

Dat geldt ook een beetje voor de liberale suggestie om in elk geval het college te dwingen de doorgaande route door de stad (via de Molenstraat) in stand te laten, hoewel het college vasthoudt aan een plan voor het aanleggen van een chicane in combinatie met het versmallen van de Molenstraat, waardoor automobilisten min of meer worden gedwongen om via de Hengelosestraat en de Oldenzaalsestraat te rijden. Dat ‘spoort’ ook met het plan de hoofdingang van het station Enschede-Centraal te verplaatsen naar de noordkant van de spoorlijn.

Er bestaat in de raad van Enschede wél consensus over meer aandacht voor treinverbindingen, waarbij wethouder Van Houdt van de ChristenUnie tegensprak dat de lobby voor belangrijke spoorverbindingen hapert. De schepen maakte gewag van onverminderde inzet voor de spoorse verbindingen Amsterdam-Twente-Berlijn (via Hengelo) en Zwolle-Münster (via Enschede) én voor de wegverbinding (Enschede-Arnhem/Nijmegen). Dezelfde inzet wil wethouder Nods van D66 naar eigen zeggen aan de dag leggen ten behoeve van meer smoel voor met name het wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs van de UT respectievelijk Saxion, in relatie met Kennispark. Volgens haar blijven op dit punt de opbrengsten nog achter bij de investeringen.' Dat geldt volgens wethouder Diepemaat ook voor het verkrijgen van aansluiting bij Randstedelijke profilering. Naar de mening van de liberale wethouder schuift de grens wel op, maar is er nog een denkbeeldige  muur. ‘De nieuwe grens van de Randstad loopt van Arnhem/Nijmegen naar Zwolle.’

Coulisse koopt bij op Elsmoat aan A1 te Enter; Van Mercksteijn komt

ENTER - Het makelaarsbedrijf Uniek te Enter heeft in een week tijd bijkans alle resterende grond in de tweede fase van het bedrijventerrein De Elsmoat weten te slijten. Een grootafnemer is het raamdecoratie/designbedrijf Coulisse, dat een hectare toevoegt aan zijn bezit op De Elsmoat. Het gaat om het 'doorschuiven' van grond namens Wilvasto, een vastgoedbedrijf dat nu ook drieduizend meter heeft verkocht aan Plus Isolatie.

Coulisse kocht eerder al  zes hectare en is voornemens op De Elsmoat een distributiecentrum met een omvang van circa 1,4 hectare te laten verrijzen. De vraagprijs van de extra grond bedroeg twee miljoen. Ook het metaalbedrijf aan Van Merksteijn, met de hoofdvestiging op het bedrijvenpark Aadorp bij Almelo, neemt via Uniek Makelaars op De Elsmoat een hectare af op het bedrijventerrein aan de A1 en daar was de vraagprijs 1,7 miljoen.

Eerder al gaven de broers Roetgering van Coulisse aan op De Elsmoat een 'distributiecentrum van de toekomst' te willen realiseren. Dat plan kan gestalte krijgen mét de gronden van Wilvasto, zeg maar Wilmink-Oosterhof. Dat heeft nu dus zijn beslag gekregen. Het nieuwe distributitiecentrum biedt behalve aan Coulisse zelf straks ook ruimte aan lokale ondernemers. Het creatieve en zakelijke zenuwcentrum is en blijft Dock 36.

 

 

 

Deel dit nieuws!