De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCDLXXVI

Alleen de maan... heeft duizend gezichten.

Mijn oudste herinneringen zijn de maanlanding waarvoor mijn vader me des nachts wakker maakte (zoals hij dat ook deed voor Clay-Frazier) en een lied waarin Rob de Nijs 'Loop naar de maan' zong. De jaren zestig van een onbezorgde jeugd. Ik geloofde zelfs dat je naar de maan kon lopen.

Altijd, tot vandaag de nacht, heeft de maan me gefascineerd, in al zijn verschijningsvormen. Ik ben een nachtmens, dat zal het wel zijn. De nacht is stil en de maan een maat. Als kind dacht ik dat een mensenkind echt naar de maan kon lopen, want voor een kind kan alles, voor mij sowieso.

Duizend gezichten van de maan, nachtgeluk.

 

 

Sloop bankgebouw moet aanjager zijn nieuw centrum Haaksbergen

HAAKSBERGEN - De afbraak van het voormalige kantoor van de ABN-bank, die binnenkort zijn beslag zal krijgen, biedt de gemeente Haaksbergen volgens het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om voor meer parkeerplekken en groenvoorzieningen te zorgen. Het bankkantoor staat al jaren leeg. Het herdenkingsmonument in de hoek van de parkeerplaats blijft (uiteraard, laat de gemeente weten) op zijn plek.

'Met het verdwijnen van het al jaren leegstaande pand komt er een beter zicht op het centrum en krijgt supermarkt Jumbo de gewenste parkeerplaatsen voor de deur', staat op de site van de gemeente. De werkzaamheden passen volgens het college in het Actieplan Centrum. De doelstelling daarvan is het verlokken van winkeliers om zich van de periferie naar het dorpscentrum te begeven, waardoor het hart van de Ster van Twente weer kan schitteren. Het moet tot meer veiligheid en gezelligheid (en omzet) leiden.

Het herinrichten van de Spoorstraat tot aan het plein van De Kalter maakt deel uit van de plannen. In het voorjaar van 2022 wordt een begin gemaakt met het aantrekkelijker maken van het eerste deel van de Spoorstraat. De provincie Overijssel, dat de gemeente onder curatele stelde, betaalt mee aan de infrastructurele verbeteringen in Haaksbergen.

 

Oldenzaal effectueert plan verhuizing Zevenster naar pand Blikpunt

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldenzaal stelt de gemeenteraad voor ruim 1,7 miljoen beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw van 't Blikpunt ten behoeve van de verhuizing van de vrije school De Zevenster naar dit gebouw. Daar komt nog 25.000 euro voor de verhuizing bij. Het schoolbestuur betaalt zelf 78.000 euro.

Het gemeentebestuur besloot eerder al om de verhuizing in 2022 tot stand te brengen, want De Zevenster heeft al geruime tijd accommodatieproblemen en kreeg om die reden topprioriteit in  het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs van de lokale overheid, met wensen en verlangens voor de komende twintig jaar. De Zevenster is er al enige tijd helemaal klaar voor.

De school is nu nog gevestigd aan de J.W.F. van Hartenstraat in de wijk De Thij en stond al jaren op de gemeentelijke lijst van kwestieuze (onderwijs)gebouwen. Volgens de directie van De Zevenster zijn team, kinderen en ouders blij dat wat werd verwacht nu definitief is, waardoor de exploitatielasten fors omlaag kunnen, wat op den duur absoluut de allergrootste winst zal zijn.

 

 

Begin bouwproject Hengelo voor duizend woningen Hart van Zuid

HENGELO - Op het grasveld bezijden de Laan Hart van Zuid tegenover het winkelcentrum gaat aannemer Van Wijnen zestig woningen bouwen. Nog dit jaar gaan daarvan 24 appartementen en elf eengezinswoningen in de verkoop. Het complex gaat De Smelterij heten. Er worden in Hart van Zuid de komende jaren zo'n duizend huizen gebouwd. 

Om de nieuwbouw mogelijk te maken is de gemeente Hengelo begonnen met het bouwrijp maken van de grond, waarvoor aannemer Langezaal is ingeschakeld. Er moeten verhardingen, funderingen, wortels en andere obstakels voor de bouw worden opgeruimd.

Ook worden werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het aanleggen van de nieuwe bouwstraat. Conform de planning kan in december de daadwerkelijke woningbouw een aanvang nemen. In dat bestek is wethouder Ten Heuw is verheugd dat de bouw nu snel kan beginnen. 'We weten dat veel mensen zitten te springen om goede en betaalbare woningen. De start hier op De Smelterij staat voor mij symbool voor deze toekomstige ontwikkeling.'

Overigens MCDLXXV

Bij een kruispunt van vier rijwielpaden in een bos lees ik op de 'ANWB-paddenstoel' (217/001) dat het naar de Borkeld 3,1 kilometer fietsen is, naar Holten 4, naar Rijssen 5,6, naar Hellendoorn 9,9 en naar Laren 27. Ik opteer voor Hellendoorn, maar besluit eerst van de uitnodigende houten bank gebruik te maken. 

Er passeert een man op een mountainbike, die inhoudt als hij mij ziet. Jij bent toch, zegt hij en noemt mijn naam. Ik besef dat ontkennen geen zin heeft. Hij laat weten dat hij ooit woonde in het dorp waar ik woon, maar terug zal keren. Dat hebbben er meer gezegd. Misschien kan hij óók hij lammen en blinden genezen.

Even later ben weer wat ik wil zijn, allleen met de bomen. Ik kan uren naar een boom kijken, er zijn er die ik al sedert mijn jeugjaren bezoek, omdat ik nooit op uitgekeken raak. De favoriete staat in de Lage Egge. Vroeger klom ik er in, lifst 's nachts wat ik tot het ongelukje in de hersenpan heb volgehouden. Nu bezoek ik ze.

 

Deel dit nieuws!