De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCLXXXXXXXV

Friezen vriezen veen

Hengelo moet nu ook drastisch bezuinigen op het sociaal domein

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo kondigt maatregelen om te voorkómen dat de kosten in het sociaal domein (bijstand, huishoudelijke hulp en jeugdzorg) de pan uitrijzen en de gemeentebegroting 'ontwrichten'. Niets doen zou leiden tot een jaarlijks tekort van acht tot elf miloen.

Het college wil er prudent mee omgaan. ‘Als een inwoner om welke reden dan ook moeite heeft om zelfstandig mee te doen in de maatschappij, dan mag die op de overheid rekenen. Of dat nou tijdelijk is, voor altijd, of omdat het ouder wordt. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om Hengeloërs bij te staan als dat nodig is.’

Wel kondigt het college veranderingen aan ‘voor huishoudelijke ondersteuning tot hulp bij schulden, van Regiotaxi tot zinvolle daginvulling. De komende jaren gaat er wel het een en ander veranderen. Enerzijds omdat we de gemeente weer terug in de wijken willen brengen, anderzijds is er ook een financiële noodzaak. De kosten van de voorzieningen en het aantal mensen dat hier gebruik van maakt, nemen steeds meer toe. ‘Dat zou betekenen dat we de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben straks wellicht niet meer kunnen garanderen. En dat willen we uiteraard voorkomen. Daarom gaan we het sociaal domein anders organiseren. Door te zorgen voor meer voorzieningen in de wijk.’

Sterkerij in Rijssen nu dan toch door zonder de Baalderborg Goep

RIJSSEN -  De Stichting en BV De Sterkerij in Rijssen krijgt een ander bestuur, want neemt afscheid van de Baalderborg Groep. Volgens een bericht ziet de Baalderborg Groep het niet als kerntaak om bestuurlijke banden met een zelfstandige stichting en daaronder vallende BV te hebben.

Eerder werd na een publicatie op deze site vanuit de zorgorganisatie ferm tegengesproken dat de samenwerking op knappen stond. Nu heet het dat men de bestuurdersrol aan bestuurders uit Rijssen wil laten. Dat zou ook beter aansluiten op lokale verankering.

De Sterkerij heeft als specifiek doel om personen - die als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking of door een psychische aandoening moeilijk een plaats in het arbeidsproces verwerven - op vernieuwende wijze aan een waardige en zinvolle deelname aan het maatschappelijke arbeidsproces te helpen.

De Sterkerij richt zich op personen die afkomstig zijn uit Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden, Almelo, Twenterand en de Hof van Twente. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting de Bekke, Stichting Baalderborg Groep en het bedrijfsleven.

Overigens MCLXXXXXXXIV

Het nachtlicht schijnt deze keer eens over Poet'n Graads. Hij was de laatste nachtwaker en dorpsomroeper van Haaksbergen. Over deze markante figuur valt veel te zeggen. Voor de burgerlijke stand heette hij Gerhardus Leferink. Hij is al jaren dood. En wat was komt nooit meer terug, maar wie een geliefde herinnering is geworden, leeft voort. Dat is helemaal zo als hij in steen of brons nog dagelijks kan worden waargenomen.

Dat was even niet zo, maar Poet'n is Graads is terug op zijn sokkel, waar hij tijdelijk af was gehaald vanwege ondervermijdelijke dorpsvernieuwing. Nu nog een periodieke activiteit bij het beeld om de omroeper echt te laten schijnen. Daar had Jan Swennenhuis mooi over kunnen vertellen, want hij schreef  een boekje over het mirakel van de Mariakapel, maar helaas is Koekenberg's Jan, auteur uit De Lutte, ook niet meer oner ons. 

Losser ijvert voor volwaardige lokale samenleving voor elkeen

LOSSER –  Het college van burgemeester en wethouders te Losser heeft laten weten dat het voornemens is het schoolgebouw aan de Veldzijde, de Mariaschool en de Pax Christischool op te knappen. De gemeente streeft, zo laat het college weten, investeren in een samenleving waar alle inwoners volwaardig kunnen meedoen. Tegelijkertijd investeert het college naar eigen zeggen niet alleen in gebouwen, maar ook aan een breed aanbod voor de Losserse kinderen, zoals huiswerkbegeleiding, maar ook aan sport en cultuur.

meer volgt

 

Deel dit nieuws!