De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede nog niet in spoor van Hengelo met initiatief Zorgbuurthuis

ENSCHEDE/HENGELO – In navolging van Hengelo bestaat ook in Enschede het streven naar zorgbuurthuizen. Dat zijn mengvormen van een verzorgingshuis en een buurthuis, waar mensen kunnen wonen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder zorg op afroep, dagbesteding, maaltijdvoorziening, fysiotherapie, huisarts, apotheek en dergelijke Deze woonvorm is toegesneden op ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar evenmin in aanmerking komen voor een verpleeghuis. De behoefte is ontstaan vanwege de leemte na het verdwijnen van de verzorgingshuis-oude-stijl.

De gemeenteraad van Hengelo heeft zich er recent voor uitgesproken dit soort woonvormen te bevorderen,  met de gemeente Enschede wil er nog niet aan er werk van te maken, want vindt dat hier een taak ligt voor woningcorporaties en welzijnsinstituties.

Een zorgbuurthuis, continu toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, staat in verbinding met de buurt, waardoor ouderen niet meer op hoge leeftijd naar een andere buurt hoeven te verhuizen, ook niet als ze meer of minder hulpbehoevend zijn, want mantelzorgers kunnen blijven zorgen, maar worden ook ontlast door de collectieve voorzieningen en faciliteiten die het zorgbuurthuis biedt. Bovendien worden de ouderen in begeleid om deel te nemen aan activiteiten en vervult het zorgbuurthuis een inloopfunctie in de buurt. Tot slot hoeven partners niet meer gescheiden te worden op oudere leeftijd.

Overigens CCXCXVIII

Het is dezer dagen vijftig jaar geleden dat ik op de plek kwam waar ik veertig jaar geleden ging wonen en nooit meer ben vertrokken, of ik nou naar Nijverdal of naar Enschede ging, of mijn onrust en nieuwsgier me nou naar landen voerde waar ik mijn eigen geschiedenis proefde, waar ik thuis was, in Spanje en Rusland, ik kwam altijd weer naar het onderkomen, het huis bij de boom.

ik heb spullen uit Egypte, Tanzania, Sualwesi en Andrapadesh om me heen op mijn plek verzameld, met boeken en schilderijen sloot ik vriendschap, maar het is allemaal van recenter datum deel van mij dan een paar blokken van de stam van de enorme eik, die ik vijftig jaar geleden aan mijn borst drukte, in wiens schaduw ik dertig jaar woonde, want tien jaar terug moest die boom omvallen.

Ik heb twee stukken van de verzaagde stam een plek gegeven. De jaarringen zeggen iets over de eik en zeggen ook iets over mij, de vermolmde stamdelen, de afgestorven baststukken, het herinnert me in zijn oudheid aan de jeugd toen ik hier heimelijk sigartetten rookte (north state) en veel minder heimelijk beroerd werd. Hout houdt, hout is leven, juist omdat het ooit omvalt en afsterft.

 

Na oplevering Middenplein vernieuwing Dorpsstraat-Midden in Enter

ENTER – In aansluiting op de voltooiing van de tweede fase van het Middenplein in Enter zal de Dorpstraat-Midden worden vernieuwd. De gemeenteraad heeft daar meermalen op aangedrongen, het college wilde wachten op de afronding van het plein en daarom kan het er nu van komen, in combinatie met de vervanging van de riolering, grofweg tussen de Protestantse en de Katholieke Kerk.

De gemeenteraad zal al dit jaar anderhalf miljoen voor de dubbelklus beschikbaar stellen. Over de inrichting vindt maandagavond een informatieve bijeenkomst plaats.

De straat gaat volgend jaar op de schop zodra het tweede gebouw aan het Middenplein (negen appartementen boven winkels in het hart van Enter) is opgeleverd en de bijbehorende circa 130 parkeerplaatsen worden aangelegd, waarvoor de gemeente Wierden na intensieve onderhandelingen met de ontwikkelaar over lasten en lusten eveneens aan de lat staat.

Aanleg van Stadsbeek in Nijverdal voor afvoer schoon water naar Regge

NIJVERDAL – De aanleg van de Stadsbeek in de Nijverdalse wijk De Brake verbindt de Regge met het hemelwaterafvoersysteem in het centrum van Nijverdal. De beek is de laatste verbinding voor de ‘open afvoer’ van schoon regenwater vanuit het centrum naar de rivier.

In opdracht van de gemeente Hellendoorn begon Sallandse Wegenbouw deze week met de werkzaamheden. Daartoe onthulden wethouder Joosten van Hellendoorn en projectleider Baan van aannemersbedrijf Sallandse Wegenbouw het projectbord. De gemeente wil de riolering niet langer gebruiken voor de afvoer van schoon hemelwater. Daarom komen er afzonderlijke riolen/sleuven, waardoor het schone water langs natuurlijke weg kan wegstromen. Aldus worden vuil en schoon water gescheiden en ontstaat een duurzaam systeem.

Bewoners van de Brake zijn betrokken bij de klimaatvriendelijke inrichting van de Salomonsonstraat. In overleg met de buurtbewoners en de woningstichting Reggewoon is het ontwerp van de Stadsbeek en de herinrichting van de woonomgeving rondom de Regge in De Brake tot stand gekomen. Naast het klimaatvriendelijk inrichten van de Salomonsonstraat, het afkoppelen van hemelwater hebben bewoners meegedacht over de ‘vergroening’ van de eigen voor- en achtertuinen, zodat meer water kan worden opgenomen. De watergang vanaf het Hoge Dijkje tot de vijver in de wijk wordt klimaatvriendelijk ingericht. In samenwerking met het waterschap Vechtstromen wordt de vijver aangepast als bergingsvijver voor de opvang van regenwater.

 

Overigens CCXCXVII

Als ik de slaap des nachts uitstel, een neiging die ik steeds vaker heb omdat de nacht zoveel meer te bieden heeft dan de dag met zijn praatjes en zijn vaakjes, lees ik een boek, tik een verhaal of sta ik buiten de hemelgewelven te bestuderen. En ik denk aan wat ik niet begrijp, zeker niet ten volle, het leven, de dood en de snaartheorie. 

Io neemt bezit van Jupiter. Ik zie het ofschoon op de 'voorgrond' wolken zwiepen en de maan in dit ruimtelijk oergeweld de vorm en de nukken van een opgejaagde muis heeft. Het is gewelddadig én het is geweldig. Ondertussen luister ik naar het celloconcert van Antonin Dvořák, in de uitvoering van het Londens Symfonieorkest onder leiding van Daniel Berenboim en met als solist diens onvolprezen eega Jacqueline du Pré.

Kat en muis in een ongelooflijke regelmaat, al breekt er wel eens wat, een snaar bijvoorbeeld, van  Jacqueline du Pré bijvoorbeeld. alles gaat voorbij, alles komt op, is er even en verdwijnt weer - de nachten, de snaren, daarvan en van het uitspansel de theorieën, van maan en muis, en de schoonheid van de muziek waar het op aankomt.

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!