De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Voor bestrijding van droogte en wateroverlast 3,5 miljoen rijksgeld

NIJVERDAL - Er komt in Twente een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van droogte en wateroverlast. Deze rijksbijdrage stoelt op het tegengaan van problemen die verband houden met de gevolgen van klimaatveranderingen. De investeringen behelzen de aanleg van regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s in onder meer de gemeenten Borne, Dinkelland, Hellendoorn, Losser en Tubbergen.

Twente ontvangt het geld uit de zogenoemde Impulsregeling Klimaatadaptie. Dat is een plan om waterlast, verdroging, overstromingen en gevolgen van hitte voor 2050  aan te pakken. Volgens voorzitter Van Agteren van Vechtstromen is het mogelijk met deze subsidie kunnen Twente 'waterbestendiger en groener' te maken. 'Zo passen we onze omgeving aan op het veranderende klimaat en blijft Twente een fijne plek om te wonen, leven en werken.'

Als er geen maatregelen zouden worden genomen zou volgens Van Agteren schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte. Er is volgens hem berekend dat het in Nederland gaat om 170 miljard aan schade indien géén maatregelen worden genomen. De investeringen behelzen  de aanleg van regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s in onder meer de gemeente Borne, Dinkelland, Nijverdal, Losser en Tubbergen.

Overigens MCXXXIX

Onlangs zag ik Benno Brandbuilder, gemeentebestuurder te Dinkelland met een marketingachtergrond, politiek triomferen. Hij is namelijk wethouder geworden toen de gemeenteraad, deze herfst precies vijf jaar geleden, wethouder Eric Kleissen wegstuurde. Brutus Brand, toen oppositieleider, zat op het vinkentouw.

Het ging om een drastische uitbreiding van een varkenshouderij in Weerselo, waartegen maatschappelijke weerstand bestond. l'Histoire se répète, maar nooit hetzelfde, hoewel, wel waar Brand is. Eeuwig bondgenoot van het CDA. Na het optrekken van de mist zelf in de zon. Als wethouder. Varkentje gewassen.

 

 

Grootste raadsfracties Enschede eisen actie voor veilige oversteek

ENSCHEDE - De twee grootste fracties in de gemeenteraad van Enschede, te weten BBE en D66, willen nu snel actie van het college van burgemeester en wethouders voor meer veiligheid bij de oversteek Schukkinkweg/Oostweg. Beide partijen manen het college tot spoed ter verbetering van de probleemkruising.

Er vond afgelopen weekend vonden twee 'incident' plaats bij de oversteek. BBE wijst erop al vaker aandacht te hebben gevraagd voor het gevaar voor gebruikers en passanten, ook in de stadsdeelcommissie Oost. De fractie wil weten hoe en op welke termijn de oversteekplaats veiliger wordt ingericht.

Eerder opperde BBE de aanleg van een rotonde en D66 suggereert een 'trekkersluis' aan weerszijden van de Oostweg. Ook worden ideeën als verharding van bermen en aanbrenging van wegmarkering genoemd, of zelfs een aansluiting van de Broekheenseweg op de Amtsvennweg, in overleg met de Duitse buren...

Hengelo wil vaart achter 'historische nieuwbouw' in gebied Dikkers

HENGELO - De gemeente Hengelo verwacht dat over twee jaar een begin kan worden gemaakt met de bouw van om en nabij driehonderd woningen op de grond waar voorheen de industriële panden van de forma Dikkers.  Het college van burgemeester en wethouders zette vandaag de seinen op groen en dat zal de gemeenteraad volgende maand bekrachtigen.

De bedoeling is dat in de toekomstige wijk bezuiden het station Twente Centraal veel industrieel erfgoed kan worden door het in te passen en andere functies te geven, waaronder wonen, werken en combinaties  daarvan. Het hoofdgebouw van de voormalige fabriek van Dikkers aan de Industriestraat, het portiergebouw en de directiekantine blijven behouden.

Volgens wethouder Ten Heuw  is er ruime belangstelling voor de beoogde woningen. 'Plan Dikkers wordt heel divers, waardoor er voor veel mensen een passende plek te vinden zal zijn.' Namens ontwikkelaar EMGA-ICOON laat woordvoerder Thore Fluit weten dat naar alle waarschijnlijkheid in 2023 de schop de grond in kan, als er geen bezwaren zijn heel snel.

 

Groen licht voor veehouderij-met-megastal in natuur te Dinkelland

DINKELLAND - Zelfs als de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland het zou willen, dan nog is het volgens wethouder Brand onmogelijk een veto uit te spreken over een forse uitbreiding van een toch al ruim bemeten veehouderij aan de Ottershagenweg. Volgens het raadslid Riesmeijer van GroenLinks wordt het veel te groot: veertienduizend varkens (een verdubbeling), 92 fokzeugen en 4.600 gespeende biggen. Brand: 'Het is uw eigen beleid.' Riesmeijer: 'Hoezo toekomstbestendig?'

De grote uitbreiding, het woord megastal viel een paar keer, zou dit van het bedrijf één van de vijf grootste veehouderijen in Nederland maken. Volgens de criticasters een vleesfabriek en volgens wethouder Brand wettelijk en planologisch mogelijk. Hij noemde de uitbreiding 'wat mij betreft kleinschalig' en stelde bovendien dat het niet aangaat als de gemeente het runnen van een bedrijf over te nemen van de ondernemer. De coalitiepartijen CDA en VVD zijn het daarmee eens.

De grootste oppositiepartij Lokaal Dinkelland had weliswaar moeite met een 'megastal' in een natuurrijke omgeving, maar na rijp beraad achter de schermen liet fractiechef Tijkotte weten dat zijn fractie toch instemt, omdat het binnen de regels mag, hoe zeer hij dit ook zei te betreuren. Lokaal Dinkelland vindt dat, als dit soort industriële veebedrijven er al komen, ze op bedrijfsterrein thuishoren en niet in of bij natuur. GroenLinks, PvdA en Burger Belangen stemden om die reden wél tegen.

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!