De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

BBE beducht voor bouw windmolens tot 245 meter in Enschede

ENSCHEDE –  Er bestaat bij bedrijven geen belangstelling voor de bouw van windmolens in Enschede met een hoogte van 150 meter. Dat laat woordvoerder Overink van de grootste coalitiepartij Burger Belangen Enschede (BBE) weten in de Nieuwsbrief van de partij. De zogenoemde marktpartijen willen volgens het BBE-raadslid alleen nog in de benen komen voor windmolens met een hoogte van 245 meter, want daar zou meer subsidie op te krijgen zijn, en dat is serieus geld.

Overink roert ook een ander probleem aan. Hij spreekt over een dilemma voor zijn partij. ‘Waar wij altijd uit zijn gegaan van drie windmolens op drie locaties, blijkt na gedegen onderzoek dat locaties, die al sinds jaar en dag geschikt worden geacht, helemaal niet geschikt zijn om diverse redenen. En dat daardoor nu naar een aantal nieuwe locaties, dichter bij de stad, wordt gezocht.’

BBE voelt volgens het raadslid ‘niet veel’ te voelen voor ‘windreuzen’ van 245 meter. ‘De reden dat wij op voorhand niet zomaar over willen gaan op een aantal van deze grote windmolens is omdat dit een gigantische impact heeft op ons landschap en de horizon van Enschede.’ Hij wijst erop dat 245 meter hoog twee en een half keer de hoogte heeft van de Alphatoren in het centrum van Enschede.

Overigens DCCCXXXII

Van de week vertelde iemand me dat Frans Wagenaar is overleden. Huisarts te Oldenzaal. Ik moest denken aan de avond dat hij te gast was tijdens een Roskam-diner. Dat waren samenkomsten van vier min of meer bekende Twentenaren, die een exquise vijfgangendiner kregen geserveerd in ruil voor een hun levensverhaal. Alle vier de gasten mochten ook zelf een gast meemen.

Frans Wagenaar kende ik als cultuurmecenas en muziekpromotor. Hij belde me als hij vond dat een net door hem ontdekte jonge Roemeense pianovirtuoos aandacht behoefde in de Nederlandse media, voorop de Roskam, waar hij uit aandrift abonnee van was. Ik weet niet meer of het door hem kwam of andersom of door toeval dat ik Sjef Willemen leerde kennen, huisarts te Hengelo.

Frans en Sjef gingen geregeld op reis, achter de muziek aan, het liefst naar Amerika, maar ook wel naar Berlijn, Parijs, Barcelona en Oost-Europa. De ene gunde de andere de blues en de andere de ene het strijkkwartet. De betere artsen - van het schenk- en muziekcafé De Cactus te Hengelo (stamcafé Sjef) tot de opera- en recitalzaal Het Koetshuis te Oldenzaal (pleisterplaats Frans).

 

Hofstreek FM krijgt in 2021 eenmalig suppletie; toekomst ongewis

GOOR – De lokale omroep Hofstreek FM, gehuisvest in Goor, krijgt volgend jaar toch twintigduizend euro subsidie van de gemeente. Aanvankelijk stelde het college van burgmeester en wethouders der gemeente Hof van Twente 17.279 euro beschikbaar, maar dit bedrag wordt nu door met ‘een eenmalige extra subsidie’ aangevuld tot de gevraagde twintig mille.

Het bestuur van Hofstreek FM heeft aangegeven dat het opstellen van een goede begroting voor Hofstreek FM in deze tijd lastig is vanwege de afgelasting van diverse feesten/evenementen die voor de omroep een bron van inkomsten zijn, zoals het Goors School- en Volksfeest en het Dorpsfeest in Markelo. Het is daarenboven onduidelijk of deze  festiviteiten volgend jaar wél doorgaan.

Het bestuur van de omroep voelt volgens het college een grote verantwoordelijkheid om de tekorten terug te dringen en zou daar ook volop mee bezig zijn. Bovendien zouden acties op stapel staan om meer reclame- en sponsorgelden binnen  en mogelijk begin volgend jaar een ‘tientjesactie’ voor ‘vrienden van de omroep’ - maar hoe dan ook, het houdt niet over.

Over de positie van de lokale omroepen in de toekomst zijn, zo meldt het college van burgemeester en wethouders, heeft de rijksoverheid nog geen definitieve uitspraken gedaan. ‘Op dit moment speelt de omroep mede gelet op corona een belangrijke rol in de onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening en is het daarom verantwoord om de omroep voor 2021 de gevraagde subsidie van twintigduizend euro toe te kennen.’ Dat gaat nu dus in twee instantie gebeuren met een aanvulling. Als de gemeenteraad er niet mee instemt, zal volgens het college in elk geval lokale televisie onmogelijk worden en op termijn wellicht ook de radio-uitzendingen.

Vroomshoop blijkt in trek; akkoord tweede fase nieuwbouwwijk

VROOMSHOOP - De tweede fase van de woningbouw in Vroomshoop-Oost biedt ruimte voor de bouw van zo'n zestig huizen. Dat blijkt uit een mededeling van de gemeente Twenterand. Volgens de planning begint de verrijzenis van de huizen medio volgend jaar. De bedrijven Roelofs uit Den Ham en Timmerhuis uit Vriezenveen maakt Vroomshoper weer wat groter.

'Het is goed dat we met elkaar deze belangrijke stap hebben gezet en dat we nu zo snel mogelijk starten met de bestemmingsplanprocedure', zegt wethouder Harmsen van Wonen en Bouwen in een persbericht van de gemeente. Hij wijst erop dat alle kavels in de vorige fase van Vroomshoop-Oost aan zijn verkocht.' Harmsen: 'En de animo is onverminderd groot.'

De druk op de woningmarkt is volgens de wethouder in heel Twenterand momenteel stevig. Dat geldt volgens hem met stip voor het kanaaldorp Vroomshoop. Harmsen liet optekenen: 'Uit overleggen met de plaatselijke makelaars maken wij op dat deze belangstelling niet alleen uit Vroomshoop komt, soms zelfs van ver buiten de regio komen mensen in Vroomshoop wonen.'

Restauratie op stapel van 106-jarige Stadspomp op Markt te Delden

DELDEN - De gemeente Hof van Twente zal de Stadspomp op de Markt te Delden in het voorjaar in het kader van groot onderhoud opknappen. Dat gebeurde dertig jaar geleden voor het laatst en is volgens wethouder Scholten weer nodig. De pomp werd in 1894 geplaatst als dank aan baron Van Heeckeren. De tekst op de plaquette: 'Dankbare hulde van het bestuur en de burgers van Stad Delden aan Dr. R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer voor de door hem in de gemeente aangelegde waterleiding nov. 1894.'

De graaf van Twickel, het Historisch Centrum Hof van Twente, de Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden en de Stichting Delden terug Naar Toen hebben de gemeente, eigenaar van de pomp, eerder verzocht dit rijksmonument te restaureren. In een brief aan het college schreven zij dat de pomp inmiddels 125 jaar bestaat en hard toe is aan een opknapbeurt. In 2018 werd de stadspomp uitgeroepen tot ‘Pronkstuk van Delden’. De nu op handen zijnde renovatie vindt plaats op basis van bevindingen van Monumentenwacht Oost.

Het gaat vooral om schilderwerkzaamheden, voegherstelwerk en ook een inspectie in combinatie met onderhoud aan de binnenzijde van de constructie. Verder wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld ten behoeve van toekomstige werkzaamheden. Scholten: 'De stadspomp is een sieraad in het centrum van Delden, dat door veel inwoners wordt gewaardeerd. Na de restauratie kan dit Rijksmonument weer lange tijd mee.'

Deel dit nieuws!