De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Fietspad bezijden Woolderesweg richting Seahorse-wijk Hengelo

HENGELO - Er komt een vrijliggend fietspad bezijden de Wooolderesweg te Hengelo als de gemeenteraad instemt met het beschikbaar stellen van een bedrag van bijna 312.00 euro. Dat is namelijk het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting zal de provincie Overijssel de helft vooor haar rekening nemen.

De aanleg van het fietspad maakt onderdeel uit van maatregelen in het kader van de beoogde woningbouw op de grond waar voorheen het bedrijf Seahorse was gevestigd.  De gemeenteraad ging met dat bestemmingsplan akkoord op voorwaarde van het 'verkeersveiliger' maken van de Woolderesweg. Dat heeft de raad toen in een motie vervat.

Bewoners van het deel vanaf de Geerdinksweg tot aan de nieuwe uitrit van het plan Seahorse, vinden de weg verkeersgevaarlijk en dan in het bijzonder voor fietsers (scholieren van Twickel). De wethouder zegde toe een verkeersveilige herinrichting van de weg toe en samen met bewoners en belangengroeperingen een plan voor een ontwerp te maken.

De woningbouw vindt plaats op het terrein waar de Koninklijke Weefgoederen Fabriek (KWF) – beter bekend onder de naam Seahorse Hengelo - jarenlang de omgeving domineerde. Het een industrieel historische plek, waar nu d de meest duurzame wijk van Hengelo is voorzien, met comfort van nu, volgens het nul-op-meter principe, gasloos/elekrisch. Door het behoud van een aantal sheddaken geldt de cultuurhistorie als een onderscheidende kwaliteit.

Losser biedt Jumbo uitweg naar Schorfhaar ten nutte van winkelhart

LOSSER - De verhuizing van de Jumbo-supermarkt van de Brink naar de Gronausestraat te Losser is definitief nu de gemeenteraad van Losser ermee instemt. De supermarkt verlaat het dorpshart en opent een nieuwe winkel komt op de zogenoemde locatie Schorfhaar. Jumbo heeft hier meer ruimte en kiest voor het concept van een fullservice-supermarkt.

Het verzoek is weliswaar in strijd met de gemeentelijke detailhandelsvisie, maar dient behalve het commerciële belang vanwege meer ruimte voor de winkel ook het algemene belang vanwege een compacter en aantrekkelijker dorpshart, met detailhandel en horeca. Om het dorp Losser leefbaar en vitaal te houden is een kernwinkelgebied aangewezen.

De provincie Overijssel stemt in met de voorgestane ontwikkeling, want vindt ook dat én het dorpscentrum van Losser én de uitloopgebieden gebaat zijn bij het verleggen van denkbeeldige grenzen voor een betere functietoedeling. Tegen deze achtergrond kan gedeputeerde Van Haaf van Wonen en Bouwen (plus Retail) leven met de Jumbo op Schorfhaar.

Opnieuw tegemoetkoming 'corona-schade' sportclubs in Oldenzaal

OLDENZAAL - Opnieuw heeft het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldenzaal besloten sportverenigingen tegemoet te komen door ze over de periode van oktober tot en met december van vorig jaar de huur van accommodaties kwijt te schelden. Dat zou de gemeente een bedrag van 41.577 euro kosten.

Door de coronamaatregelen kan er niet of nauwelijks worden getraind in de binnen- en de buitensportaccommodaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten opnieuw de huur voor de binnensportaccommodaties en voor de kleedkamers van buitensportclubs door te strepen.

De huur voor een sportveld wordt gedeeltelijk kwijtgescholden. Met deze kwijtschelding hoopt de gemeente sportverenigingen enige verlichting te kunnen bieden in deze ook voor verenigingen onzekere periode.

 

 

Overigens CMLXXXXVI

Van dichtbij is niets volmaakt... Je weet het al jaren, maar staat er godlof niet elke dag bij stil. Ik moest eraan denken toen ik een ooit aangeschafte bundel  met 'vijftig vrolijke columns' van Max Pam uit een stapel plukte. Ik las: 'Het bericht dat ik in ondertrouw was gegaan, wekte in mijn naaste omgeving zoveel verbazing dat het wel leek alsof ik zojuist het plan kenbaar had gemaakt van de 90-meter schans te zullen springen.'

Het kwam me bekend voor. Nou weet ik eerlijk gezegd niet wat dat is, in ondertrouw gaan, ik ben daar ook niet van en al helemáál niet van de volgende stap. Het is dat mijn teerbeminde en ik een paar dingen moesten vastleggen om in onze staat van samenleven in zonde nog eregns recht op te hebben bij het verscheiden een onzer. En derhalve kozen we voor wat met een heerlijk soort kilte 'geregistreerd partmerschap' heet.

Toch reageerden sommigen in mijn omgeving alof ik zojuist bekend had gemaakt van de 90 meter-schans te springen. Nee dus, mijn ene been ziet daar geen ander been in, zo'n sprong in de liefde. Van dichtbij is soms toch volmaakt.

 

CDA Wierden wil meer bescherming boeren bij bouw buitengebied

WIERDEN/ENTER - De raadsfractie van het CDA in Wierden presenteert een initiatiefvoorstel met de bedoeling omwonenden bij bouwinitiatieven in het buitengebied meer rechtsbescherming te bieden. Het raadslid Egberts, agrariër van beroep en woonachtig in het buitengebied bij het Wierdenseveld, zal het voorstel indienen. De aanleiding is commotie over de bouw van vier burgerwoningen in het buitengebied te Enter.

De bedoeling is dat mensen die in het buitengebied willen bouwen verplicht met omwonenden in gesprek te gaan over de plannen. Als dat niet gebeurt of informatie wordt achtergehouden, dan heeft de gemeenteraad, zo beoogt het CDA, een weigeringsgrond het bouwplan niet in behandeling te nemen. De aanleiding is als gezegd de bouw van een viertal burgerwoningen aan de Bornerbroekseweg in Enter.

Egberts wijst erop dat het bouwplan rampzalig is voor overbuurman De Wilde, want die wil namelijk doorboeren en heeft een zoon om hem op te volgen. Egberts: 'De zaak in zekere zin op slot gezet. Dat is voor mij onaanvaardbaar. De Wilde zegt dat hij niet goed is geïnformeerd. Planschade is niet uit te sluiten, maar als partijen goed met elkaar praten over hun toekomstplannen, kun je de schade wel tot een minimum beperken.'

 

Deel dit nieuws!