De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bouwklus stadhuis Hengelo valt 1,2 miljoen duurder uit door asbest

HENGELO – De renovatie van het stadhuis te Hengelo, die gekoppeld is aan de bouw van een stadskantoor, valt 1,2 miljoen duurder uit. De gemeente laat weten dat de meerkosten goeddeels te verklaren zijn uit de meerkosten van de (onvoorziene omvang van de) asbestsanering. Het nieuwe stadskantoor kan, meldt het college van burgemeester en wethouders, ‘zeer waarschijnlijk wel binnen het budget’ van veertig miljoen euro.  

Veel asbest in het stadhuis werd eerst zichtbaar nadat het was gestript. Omdat het schip van staat rijksmonument is, zouden de kosten van asbestsanering snel oplopen. ‘Als boven een authentiek latjesplafond asbest moet worden gesaneerd, zijn de herstelkosten van het plafond hoger dan de saneringskosten’, aldus het communiqué van het gemeentebestuur. ‘Verder is de asbestwetgeving sinds de kostenberekening flink aangescherpt, wat voor extra kosten zorgt.’

Overigens CCCLXXVII

Het was een vrije ochtend en ik dwaalde over de grond van de mooie vrouw. Ik bedoel: De Mooie Vrouw. Dat waren tijden, mevrouw, wat ik u brom, mijnheer. Ik befietse de dreven bezijden de beek en groette de stervende bloemen en planten. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.  De zonnige ochtend ademde een onvermoed verlangen. Het was niet warm meer, maar ook nog niet koud.

Waar ooit de uitspanning De Mooie Vrouw stond staan nu huizen. De parochie van Maria die een heel Twents dorp omspant, tot aan de hoek van Harbrink, eert de Moeder Gods, heeft er zijn bestaan aan te danken. Je had er ook nog De Spar, een horecagelegenheid waarachter MVV'29 voetbalt - glorieuze dagen van de weekendtopper herleven in mijn hoofd. MVV'29 tegen Stevo of tegen TVC'28.

Een bijzonder dorp, maar ik mis De Mooie Vrouw. En ook het zalencomplex Tibbe is ter ziele  waar ik ooit voor een zaal ondernemers Mart Smeets moest inteviewen, lekker makkelijk, want die vertelde ook zonder vragen van alles. En de voormalige bistro van Gerard Kampkuiper waar van alles werd besproken behoort ook het tot wat ooit was; gelukkig begon Kampkuiper verderop opnieuw.

 

 

Oppositie vindt dat Hellendoorn van burgerparticipatie farce maakt

NIJVERDAL – Naar het oordeel van de oppositie betrekt het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hellendoorn de uitkomsten van een enquête en een speeddate nauwelijks of niet bij de krachttoer om acht miljoen te bezuinigen. Vooral de fracties van Lokaal Hellendoorn en VVD vinden dat het college hiermee de burgers die de moeite namen hun ideeën en inzichten kenbaar te maken negeert en maakt daarmede van de gepredikte burgerparticipatie een farce.

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks steunen voorshands het bezuinigingspakket, ofschoon de tweekoppige fractie van GroenLinks op een aantal punten toch kritisch is, vooral waar het gaat om het sociaal beleid, waarin begrepen minimabeleid, hulpfonds  en kindpakket, die trouwens ook raakvlakken hebben. In de besluitvormende raadsvergadering zal de fractie volgens woordvoerder Ter Harmsel daar nog op terugkomen. Uit het betoog van CDA-leidsvrouw Mak boel vanavond op te maken dat daar met de christendemocraten over deze vormen van reparatie te praten valt.

De grootste raadsfractie, Lokaal Hellendoorn, wil dat de gemeente zelf het voortouw neemt en bezuinigingen in ‘eigen huis’ moet zoeken. Volgens fractieleider Ten Have kan Hellendoorn rustig met een wethouder minder, van vier naar drie. Ook op de omvang van de ambtelijke organisatie kan haars bedunkens nog wel worden bespaard door vertrekkers niet te vervangen en minder externe krachten in te huren. Een derde suggestie van Lokaal Hellendoorn is om de stofkam door Bibliotheek en Theater te halen. Met deze drie bezuinigingen denkt Ten Have dat er minder draconisch hoeft te worden bezuinigd op sociale regelingen.

 

P10 met Hof van Twente en Twenterand wil sociaal investeringsfonds

HOF VAN TWENTE/TWENTERAND – De belangenvereniging P10 van (inmiddels twintig) grotere plattelandsgemeenten, waaronder de gemeenten Hof van Twente en Twenterand, wenst van de rijksoverheid maatwerkoplossingen voor de vitaliteit ten plattelande, want die zou sterk onder druk staan. Hiermee reageert P10 op de aankondiging van koning Willem-Alexander in de Troonrede dat er regionale plannen komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. Gepleit wordt een sociaal investeringsfonds met een agenda voor lokale initiatieven op het platteland.

Voor de veranderingen in de zorg, de duurzaamheidsopgave, de energietransitie en de klimaatagenda is het platteland volgens P10 broodnodig, maar het kan hier alleen een bijdrage aan leveren in samenwerking met stedelijke gemeenten, andere overheden en het maatschappelijk middenveld. P10 is fanatiek voorstander van regionale plannen, maar constateert ook dat de leefbaarheid op het platteland ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten voor hulp en zorg (sociaal domein), want die hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid van de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid en toenemende druk op de begroting, mede door zijn uitgestrektheid, vergrijzing, relatief weinig economische activiteiten en in verhouding hoge uitgaven in het sociaal domein.

 

Overigens CCCLXXVI

Duet met Marsman

Fietsend door Twente zie ik doorbraak en kreken

bezit nemen van weiden en velden

koeien ook nog wel onder wolken die breken

doch steeds meer de als paarden getelden

En in de geweldige ruimte verzonken

de boerderijen verspreid door het land,

boomgroepen, dorpen, geknotte torens,

kerken en olmen in een grootsch verband.

de lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige dampen gesmoord,

en in alle gewesten wordt de stem van het water

met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.

Deel dit nieuws!