De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Raad voorbij aan bezwaren wethouders over herbouw molen Delden

 DELDEN - De herbouw van de Eschmolen in Delden lijkt toch kansrijk  zijn nu het college van burgemeester en wethouders bereid is de door de initiatiefnemers gevraagde lening van de gemeente Hof van Twente toegekend te krijgen. Het gaat hierbij om een bedrag van twee ton.

Aanvankelijk lieten de wethouders Scholten van het CDA en Meulenkamp van de VVD er niets voor te voelen om als gemeente twee ton te lenen voor realisering van het plan een kopie van de in 1734 gebouwde en in 1959 afgebrande Eschmolen bij de entree van het gravenstadje te laten herrijzen.

De gemeenteraad besloot voorbij te gaan aan de opvattingen der beide wethouders. Daarbij speelde mee dat de raad eerder in een motie uitsprak het initiatief toe te juichen en instemde met een bijdrage van twee ton en nu ook de bezwaren der wethouders over de risico's verwierp. De stichting heeft mét de subsidie de begroting rond die uitgaat van 830.000 euro.

 

Energieke wal bezijden toekomstige A35 in Nijverdal lijkt kansrijk

NIJVERDAL – Het particulier initiatief van een energiewal bezijden de geplande A36 tussen Nijverdal richting Wierden maakt grote kans werkelijkheid te worden, want behalve de gemeente Hellendoorn is ook de provincie Overijssel enthousiast. Het plan voorziet in een zes kilometer lange en zes meter hoge wal van zonnepanelen.

Het idee werd enige tijd geleden gelanceerd door een aantal inwoners  gelanceerd en meteen positief ontvangen door wethouder Nijhof van GroenLinks in Hellendoorn. Behalve voor de opwekking van energie dient de wal ook om geluidsoverlast voor mens en dier te verminderen.

Afgelopen week vond online een informatieve bijeenkomst plaats het zogenoemde pilotproject Duurzaamheidsroute A35/N35.  Over de plannen spreekt de gemeente Wierden een woordje mee, want die maakt ook deel uit van het traject van de beoogde A35 Twente-Zwolle.

 

Overigens MCXXXX

Witte wolken met dank aan de ammi majes. Ik weet niet wat ik mooier vond, de plant of de naam. Ik vermoed even mooi. De schoonheid van het mysterie. Het waren de jaren van ontdekking. Er brak van alles open in mijn wereld. In zekere zin, of moet ik zeggen in onzekere zin, bood elke dag een ontdekking, een ervaring of een mislukking.

Ondanks grote weerstand toch natuuroffer voor industrie Rijssen

RIJSSEN/HOLTEN – Het staat vast dat het natuurgebied Ligtenbergerveld Oost bij Rijssen een industriebestemming krijgt, want hoewel de maatschappelijke tegenstand massief is, krijgt het college van burgemeester en wethouders toch een meerderheid van in de volksvertegenwoordiging der gemeente Rijssen-Holten.

Alleen de fractie van de PvdA is mordicus tegen en ook het CDA, de partij van vakwethouder Wessels, heeft grote aarzelingen om de gekoesterde natuur in het Ligtenbergerveld te offeren op het altaar van de economisch-industriële vooruitgang, zo liet woorvoerder Ekhart der christendemocraten een aantal malen weten.

Ekhart vindt dat goed moet worden gekeken naar maatschappelijk betere opties voor nieuwe bedrijven in de gemeente, zoals in het verlengde van het bedrijvenpark Vletgaarsmaten in Holten, aan de A1. Dat is volgens Ekhart beter voor de natuur en voor maatschappelijk draagvlak, onder meer in de woonwijk Veeneslagen.

Andere partijen, waaronder de VVD via het raadslid De Koff, vinden dat de gronden grenzend aan Vletgaarsmaten zich inderdaad beter lenen voor toekomstige bedrijvigheid, maar ze kiezen vanwege de druk vanuit het bedrijfsleven in de kern Rijssen, toch maar nu toch maar voor de optie met industrie in het Ligtenbergerveld. 

Sluiting van disco Tijs in Lattrop leidt nu tot bouw appartementen

LATTROP – Er zullen veertien appartementen verrijzen op de plek van de ooit vermaarde discotheek Tijs in Lattrop. Het aantal bezoekers van de fameuze uitgaansgelegenheid nam de afgelopen jaren sterk af en dat leidde tot sluiting. Er is mede door de nieuwe tijd geen commercieel toekomstperspectief voor een functie in de uitgaansbranche voor het gebouw.

Om die reden  is de keuze gemaakt voor woningbouw. Er is zoals in meer dorpen ook in Lattrop behoefte aan woningen, met name appartementen, zowel voor dorpsgebonden jongeren als voor levensvitale ouderen. Als dancing was Tijs was vanaf de late jaren zeventig een regionale trekpleister voor de aanstormende jeugd, met disco, house, slowbump en boppa.

 

 

Deel dit nieuws!