De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

SP wil in Hof van Twente helderheid over online doktersconsult

GOOR - De raadsfractie van de SP in  de gemeente Hof van Twente betreurt het dat wethouder Scholten het antwoord schuldig blijft over de mogelijkheden op korte termijn een onlineconsult van huisartsen mogelijk te maken. Volgens zorgverzekeraar Menzis zal de digitale zorg de werkdruk van huisartsen verlichten en de patiënten ten goede komen.

Er is vorig jaar volgens fractievoorzitter Kalter van de SP een proef geweest met een straalzender op 'maatwerkadressen in het buitengebied van Hardenberg. Kalter: 'Wij weten dat de proef is geslaagd en dat eind april 2020 bekend zou zijn of deze oplossing ook voor de Hof van Twente van toepassing zou kunnen zijn.' Net als Hardenberg heeft Hof van Twente een uitgestrekt buitengebied met veel dorpen en buurtschappen. De voorman van de SP  wil daarom dat Scholten nu snel klare wijn schenkt.

Een aantal weken geleden gaf de wethouder aan dat de aanbieder van het concept (Qwave) met het netwerkbedrijf Cogas de zou onderzoeken in hoeverre het kansrijk is voor Hof van Twente. Vóór 30 april zou dat duidelijk zijn, maar van Scholten werd op dit dossier nog niks vernomen.
 
'Er zit blijkbaar geen schot in de zaak', constateert Kalter, 'terwijl nut en maatschappelijk toegevoegde waarde van een concept gelijk als aan dat in Hardenberg niet kunnen worden genegeerd.' Volgens de SP moet het college een haalbaar en werkbaar systeem uitfigulieren en daar werk van maken.
 

 

Losser spekt fonds startersleningen voor huizen met kwart miljoen

LOSSER - Er is volgens het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser meer geld nodig voor het verstrekken van startersleningen. Het voorstel aan de gemeenteraad maakt gewag van een bijstorting van een kwart miljoen in het revolverend fonds. Een klein half jaar geleden gebeurde dat ook al; het eigen woningbezit is in de gemeente Losser behoorlijk populair.

Sinds 10 december vorig jaar zijn er tien nieuwe startersleningen aangevraagd voor een totaalbedrag van 351.400. Aangezien het beschikbare bedrag om startersleningen te verstrekken binnenkort niet meer voldoende zal zijn, wordt de gemeenteraad  gevraagd 250.000 euro bij te storten. Per 6 mei was er nog 60.799,82 beschikbaar om leningen te verstrekken een bedrag van 60.779,82 euro.

De gemeente Losser biedt sinds 2017 de mogelijkheid van het verstrekken leningen aan starters op de woningmarkt. Het zijn veelal jongeren die een huis kopen, maar due bij een commerciële bank net niet het gevraagde bedrag kunnen krijgen. De gemeente kan dan op relatief gunnstige voorwaarden de onrendabele top financieren. Zo wordt het makkelijker voor jongeren een huis te kopen.

De uitvoering van de starterslening is uitbesteed aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, die aanvragen beoordeelt en bedragen verstrekt.

Overigens DCLV

Komma of punt, zeg het maar, als het moet met een vraag- of een uitroepteken.

Twentse gemeenten dubben over aandeelhouderschap crematoria

DENEKAMP/WIERDEN - Een aantal Twentse gemeenten denkt erover het aandeelhouderschap van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) ter discussie te stellen. Los van de principiële vraag of OLCT geen 'gewoon' bedrijf is overwegen enkele gemeenten uit te stappen omdat er in elk geval op afzienbare termijn geen dividend wordt uitgekeerd. Sterker nog, de kans bestaat dat op enig moment de gemeenten bij moeten passen.

In de gemeenten Dinkelland en Wierden bonden de raadsfracties van het CDA afgelopen week de kat de bel aan omdat ze de situatie na bestudering van de jaarcijfers bij monde van de raadsleden Van Bree en Getkate 'zorgelijk' vinden. Bovendien zou het runnen van een crematoriumbedrijf principieel aan de markt kunnen worden overgelaten.

Er zijn ook partijen, zoals Lokaal Dinkelland,  de grootste oppositiepartij in deze Oost-Twentse gemeente, die vinden dat het goed is als de overheid een oogje in het zeil houdt, al was het maar om, zoals fractievoorzitter Tijkotte van Lokaal Dinkelland zei, er weer betere jaren kunnen komen. Ná investeringen in de bouw van twee nieuwe crematoria (Borne en Oldenzaal) kan het bedrijfsresultaat naar de verwachting van Tijkotte verbeteren.

De oppositieleider in de raad van Dinkelland kreeg - onverwacht - steun van CDA-wethouder Blokhuis, die meedeelde dat in de boezem van OLCT over zeggenschap en aansturing is gesproken en dat de conclusie was dat het om 'een publiek belang' gaat, al was maar om - in de woorden van Blokhuis - 'de crematieprijzen in de gaten te houden'.

 

Overijssel wil werk maken van de vrijetijdseconomie, ook in Twente

DELDEN - Het college van gedeputeerde staten van Overijssel wil vijf miljoen euro investeren in wat tegenwoordig de vrijetijdseconomie wordt genoemd. Het voorstel komt deze week aan de orde in een commissievergadering. Overijssel profiteert volgens het college met name van het internationale toerisme, dat tot en met 2030 naar verwachting fors groeit. Daar moet wél bij worden gezegd dat deze ambitieuze notitie stamt van vóór de coronacrisis.

Het idee van het provinciebestuur is dat Overijssel, in dit bestek opgedeeld in Twente, Salland en de Kop, hiervan een graantje of wat kan meepikken als rekening wordt gehouden met draagvlak onder bewoners, kwaliteit in plaats van kwantiteit en het sterker benutten van wat de Overijsselse authenticiteit en identiteit heet. Dat zijn wervende volzinnen die in brochures staan. Overigens moeten ook de regiobesturen en de recreatieondernemers de buidel trekken.

'Het gaat hierbij ook om het ontwikkelen van iconen en een scherpe doelgroepenbenadering', aldus het provinciebestuur. Er zijn ook 'speerpunten' geformuleerd, te weten 'Ondernemers aan zet', 'Verbindend Landschap', 'Vermarkten en Ontsluiten' en 'Recreatieven en Toeristische netwerken'. Daarbij moet Gastvrij Overijssel als bestuurlijke netwerkorganisatie fungeren. In het oosten van de provincie werken de Regio Twente en Gastvrij Twente aan de vrijetijdsagenda. Deze club is als MarketingTwente ondergebracht in een pand te Stad-Delden.

Deel dit nieuws!