De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Woningbouw bij restaurant Sterrebos in Losserse kern Beuningen

BEUNINGEN/LOSSER - Er komen achter restaurant Sterrebos in het dorp Beuningen (gemeente Losser) zes woningen te staan. Het college van  burgemeester en wethouders heeft het bouwplan ter inzage gelegd. Het betreft een rij van zes twee-onder-één-kap-woningen. Het bestemmingsplan wordt, zodra de kogel door de kerk is, aangepast om de verrijzenis mogelijk te maken.

Een deel van het naastgelegen woonperceel aan de Beuningerstraat maakt tevens onderdeel uit van het plangebied. De woningen krijgen een lage goothoogte (maximaal vier meter) met een kap. Qua bebouwing wordt zo aangesloten bij de bestaande huizen in de directe omgeving. Enkele bomen in het plangebied worden weggehaald. Het groen en de bomen aan de randen van het gebied blijven deels behouden.

Volgens een enthousiaste wethouder Van Essen bestaat in Beuningen bij jongeren en starters op de woningmarkt behoefte aan betaalbare woningen. 'Zij willen graag in het dorp blijven wonen. De zes twee-onder-één-kapwoningen zijn te koop voor een prijs die onder de 355.000 euro ligt en de woningen passen, met hun lage gootlijn, goed in de ruimtelijke structuur.'

Tennis & Padel in Haaksbergen zeker van lening 350.000 euro

HAAKSBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders te Haaksbergen stelt de gemeenteraad voor garant te staan voor de helft van een lening van 350.000 euro ten behoeve van de vereniging Tennis & Padel Veldmaat.

Het betreft een garantstelling voor een lening te behoeve van de renovatie  van de tennisbanen benevens een verbouwing van het clubhuis. Het bestuur van de vereniging zegt zelf ook 175.000 euro op de tafel te leggen.

Er is in de  gemeenteraad en het college al eerder over de investering gesproken, waarin positieve geluiden klonken, ook al doordat overheid en waarborgfonds beide een gedeeeld recht op hypotheek hebben.

Overigens MCLXXXXXXXVI

Wassen en wissen...

Na jaren streven lijkt nu kans groot op twee spoortunnels Borne

BORNE - In afstemming met de gemeente Borne onderzoekt ProRail de mogelijkheden van spooronderdoorgangen voor de Oonksweg en Bornerbroeksestraat. Namens de gemeente zette wethouder Vermorken zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst en namens ProRail deed regiodirecteur Veenhof van ProRail hetzelfde.

De samenwerking behelst het uitvoeren nodige onderzoeken naar de haalbaarheiden. Beide onderdoorgangen dragen wat Borne betreft sterk bij aan de verbetering van de leefbaarheid, de verkeersveiligheid, de spoorveiligheid en de bereikbaarheid van Borne. Er wordt al jaren gesproken over deze 'upgrading' van het melkbuulndorp.

De spooronderdoorgang Oonksweg zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer dat aan de rand van Borne rijdt. De spooronderdoorgang Bornerbroeksestraat maakt onderdeel uit van de fietssnelweg F35 en draagt bij aan een veilige en snelle fietsroute. De huidige gelijkvloerse kruisingen komen op beide locaties te vervallen.

Oldenzaal begint met voorbereiding nieuwbouw Twents Carmel

OLDENZAAL – Het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal stelt de gemeenteraad voor twee plannen voor (ver)nieuwbouw van het Twents Carmel College aan de Lyceumstraat, waarvan er vervolgens een zal worden gekozen.

In verband met onderzoek naar de huisvestingsbehoefte van het Twents Carmel College in Oldenzaal wordt in kaart gebracht wat de opties zijn voor de gebouwen. De school en de gemeente voeren het onderzoek samen uit. Het streven is in september met aanbevelingen te komen.

De bedoeling is om vervolgens tot een samenwerkingsovereenkomst te komen over de voorwaarden waaronder de bouw plaatsvindt. In die overeenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de school met voorbereidende werkzaamheden kan beginnen. Hierbij worden bijvoorbeeld aanpassingen gedaan om het gebouw meer klimaatbestendig en beter ventileerbaar te maken. Daarna stelt het gemeentebestuur in overleg met de school een samenwerkingsovereenkomst op, waarin komt te staan onder welke voorwaarden de spreekwoordelijke hand aan de even spreekwoordelijke ploeg kan worden geslagen.

 

Deel dit nieuws!