De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCCCXXXI

Je krijgt soms het idee dat het vaccin erger is dan het virus. Ik hoor steeds meer meningen, vooral tegendraadse. Dat diende vroeger de bevordering van het (na)denken. Waarom-vragen zijn de beste en vaak ook de moeilijkste, want ze scherpen de geest. Ze dwingen je ook de andere kant te zien, te proeven, te ervaren. Wat is uw vak, mijnheer? Nadenken, jongen. Hossepossie.

Ik houd van tegendraadsheid, van de andere kant van het gelijk, heb een hekel aan domheid, en nog meer aan een 'tegen' zonder een 'draad'.  Je mag in dit land van alles geloven, maar het niet opleggen. Daar had ik het onlangs nog over toen het ging om het arieslobisme. En nu zie ik het nog veel heviger woekeren in het langefransisme. Niksweter van betweter naar alweter.

Het virus ontkennen, van mij mag het, een vaccin weigeren, dat mag van mij ook. Tot je een gevaar voor anderen bent, dan mag het niet. Ik vraag me af wat ze in de tijd van de cholera, de tyfus, de polio, de pokken, de malaria, de tuberculose en zo voort en zo verder hadden gedaan. Ik kreeg alle inentingen dankzij eerst mijn ouwelui en later toen ik naar Azie en Afrika ging mijzelf.

Finale voor verbreding verbinding tot A35 tussen Twente en Zwolle

NIJVERDAL - Voor het versneld verbreden van de N35 tussen Nijverdal en Wythem zullen de Regio Twente en de Regio Zwolle volgende week pressie uitoefenen in een overleg met minister Van Nieuwenhuizen. Volgens het CDA-statenlid Van Moorsel is er gerede kans dat de bewindsvrouw toehapt, want het is haar laatste kans om in deze zittingsperiode het aanbod van Overijssel op te pakken. De bewindsvrouw van Infrastructuur moet fors lappen om een bijdrage van 120 miljoen van Overijssel te kunnen incasseren. In dat geval komt het ontbrekende stuk van de A35 (door een verdubbeling van de rijstroken) in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Namens de provincie Overijssel schuift gedeputeerde Boerman aan voor het overleg met Van Nieuwenhuizen. De minister moet volgens Van Moorsel 'met een substantieel bedrag over de brug komen'. Alleen dan krijgt ze 120 miljoen als 'regionale bijdrage'voor de verbreding van de N35 tot een A35. 'Geen halve oplossing, we zijn alleen bereid ons geld in te zetten als in één keer het hele traject wordt aangepakt van Nijverdal tot Wythmen', aldus het Overijsselse statenlid, die de sector kent, want ooit nauw betrokken was bij de belangenbehartiging voor verkeer en vervoer, als beleidsadviseur en lobbyïst. En nu voor de infrastructuur in Overijssel, in casu de aanleg van het ontbrekende deel van de A35, want Enschede-Wierden is aangelegd, Wierden-Nijverdal staat in de planning, dus nu moet Nijverdal-Wythem/Zwolle ook financieel worden dichtgetimmerd.

 

  

 

Haaksbergen ziet tekort iets slinken, maar moet moedig voorwaarts

HAAKSBERGEN – Het tekort van de gemeente Haaksbergen zal  lager uitvallen dan tot voor kort gedacht: 352.000 euro plaats van de eerder voorspelde 1,2 miljoen. Dat is te danken aan een aantal grondverkopen, onder meer op Stepelo en de grond tussen het kantorencomplex Hassinkborgh en basisschool Los Hoes, een afname van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering en een wat hogere rijksuitkering.

Het rijksgeld ter compensatie van financiële effecten van corona wil het college van burgemeester en wethouders slechts deels gebruiken teneinde toekomstige financiële tegenvallers die worden veroorzaakt door het virus op te vangen en daarom niet nu al voor andere doeleinden te gebruiken. Volgens wethouder Koopman van Financiën staat de gemeente minder in het rood dan aanvankelijk gedacht. ‘Deze meevallers helpen ons, ondanks dat ze eenmalig zijn, om financieel in evenwicht te komen. We moeten ons de komende jaren hiervoor blijven inspannen.’

De gemeenteraad zal zich medio december buigen over de behaalde resultaten en de beoogde koersrichting voor 2021. Om financieel boven-jan te komen zijn wacht het gemeentebestuur (college én raad) voortzetting van een straf beleid, moedig voorwaarts dus om tekorten verder weg te werken, investeringen te matigen door grond en goed te verkopen, voor meer woningbouw, in de Wissinkbrink en op grond van Odink & Koenderink.

 

Meijer, oud-burgemeester van Zwolle, nu waarnemer in Enschede

ENSCHEDE - Met de benoeming van waarnemend burgemeester Meijer te Enschede heeft de grootste gemeente van Twente ook gedurende de ziekte Van Veldhuizen een voorzitter van college, gemeenteraad en veiligheidsregio. Meijer was vele jaren burgemeester van Zwolle. Van Veldhuizen herstelt thuis van corona en het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Om die reden heeft commissaris des konings Heidema besloten een waarnemer aan te stellen.

Het besluit volgt na overleg met de fractievoorzitters in de Enschedese gemeenteraad, locoburgemeester Van den Berg en de ambtelijke top. De onduidelijkheid over de duur van het herstel van Van Veldhuizen was een belangrijk argument. De aanhoudende coronacrisis brengt extra werkdruk met zich mee, waardoor interne vervanging geen houdbare oplossing biedt voor een wat langere periode.

In een persbericht laat vicevoorzitter Sanders van de gemeenteraad optekenen dat er veel speelt in Enschede en met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis erbij zou het belangrijk zijn dat de gemeenteraad en het college de komende tijd op volle kracht kunnen doorwerken. Locoburgemeester Van den Berg zegt namens het college van dat de wethouders zich 'helemaal in he besluit kunnen vinden'.

 

Overigens DCCCXXX

Het was vanavond zes jaar geleden.

Soms roep ik irritatie op met al mijn gepruts en geknoei. Al mijn op zijn minst curieuze eigenschappen zijn voor medelevers groter dan voorheen en dan komen er nog moeizame ziekteverschijnselen bij. Als ik twee zinnen in één zin wil verpakken zodat 'De straat is niet meer opgebroken' en 'Het lijkt me vandaag mooi fietsweer' verklonteren tot 'Dezestranie mersopbrok slijkteeda movizweer.'

Al zes jaar geleden, heel lang kort bij.

Gelukkig hoor ik soms nog dat ik af en toe ergernis veroorzaak door soms een vraag te stellen die ik eerder ook al stelde. En wellicht de week daarvoor ook. Als ik soms vergeet dat ik een neurologische kwaal heb, beter gezegd een aaneenschakeling van kwalen vanwege een bloeding in de hersens, denk en leef ik alsof er niks aan de hand is. En waarom niet: ik hèb nog geheugen en spraak.

Donner was naast schrijver ook schaker.

Ik moet opeens denken aan de stukjes die Hein Donner voor NRC Handelsblad schreef, met één vinger getikt, elke dag een stukje. Ik heb ze destijds verzameld. Donner, schaakgrootmeester, kreeg een hersenbloeding toe hij 56 was, net als ik, hij overleed toen hij 61 was, ik ben nu al 62. Er liggen op Zorgvlied veel mensen te vergaan die ik heb gekend, bewonderd - Hein Donner is er zo één.

Op zijn steen staat:

HIER LIGT HEIN

ZIJN WAS ZIJN

Deel dit nieuws!