De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede in de vijfhoofdige kopgroep voor de titel 'Fietstad 2020'

ENSCHEDE – De gemeente Enschede is nog in de race om Fietsstad 2020 te worden. Dat blijkt uit de shortlist die de Fietsersbond bekend heeft gemaakt. Over anderhalve zal tijdens het congres ‘Fietsstad van de Toekomst’ blijken of Enschede de nummer één wordt. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op een landelijke enquête waaraan 45.000 fietsers deelnamen, van wie bijna een tiende uit Enschede. Er is de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd. In voorzieningen om het fietsgebruik aantrekkelijker te maken.

Onder enthousiasmerende leiding van ketenburgemeester Van Veldhuizen, fietsburgemeester Kuiper en sportwethouder Van Houdt is de rijwielpromotie tot grote hoogte opgestuwd.

De stad behoort de Top Vijf in het land als het gaat om voldoende stallingsruimte. Een ander pluspunt in Enschede is de fietssnelweg F35, want het gedeelte in de richtinhg Hengelo werd vorig jaar door de ANWB namelijk uitgeroepen tot ‘Beste fietssnelweg van Nederland’. Er liggen nog plannen voot fitessnelwegen naar Haaksbergen en Oldenzaal. 

Rational verkiest plek aan A1/A35 in Borne/Hengelo boven Almelo

ALMELO/HENGELO - Het bedrijf Rational verhuist van Twentepoort-West in Almelo naar Westermaat de Veldkamp tussen Borne en Hengelo. Rational produceert apparatuur voor grote keukens en werd groot  met de zogenoemde combisteamer in particuliere huishoudens en bedrijven.

Rational ontstond medio de jaren tachtig in Borne en begon bij grondvester Lunter aan huis, met één monteur in dienst, want Lunter was de ondernemende zakenman met commerciële vaardigheden In 1992 deed hij zijn eerste overname (Frima) en begon de ontwikkeling die tot de combisteamer leidde, op de productielocatie in Duitsland. Vorig jaar werd de miljoenste geleverd.

De zaken marcheerden prima en medio de jaren negentig verrees op het bedrijvenpark De Oostermaat in Borne een modern bedrijfspand met ruimtes voor demonstraties voor (groepen) klanten. Voor de eeuwwisseling moest worden uitgebreid, waarvoor in Borne geen ruimte was. Opnieuw werd gekozen voor verhuizing, nu naar Twentepoort-West te Almelo, nabij de A35.

Na het overlijden van de oprichter/grootaandeelhouder, bijna vier jaar geleden, kwam het bedrijf in handen van de de firma Boels, met behoud van de bedrijfsnaam Rational. Dat had Lunter bij gebrek aan in zijn ogen geschikte opvolgers en waarnemers zelf nog zo besloten, omdat zijn levenswerk volgens hem het belang van de firma zo het beste was gewaarborgd.

Door de aanhoudende groei van de activiteiten liep Rational ook in Almelo tegen ruimtegebrek op. Vooral het magazijn moet fors worden uitgebreid. Op de kavel, gericht naar de A1 en naast het water, is er genoeg ruimte voor de nieuwe plannen.  Westermaat de Veldkamp ligt centraal in Twente, op de grens van Hengelo en Borne. Het bedrijventerrein staat open voor een grote diversiteit aan bedrijven, van kleine, middelgrote en grote bedrijven op het gebied van transport, distributie, industrie, bouw en groothandel. Het terrein is optimaal te bereiken via de A1 en A35 en heeft een goede aansluiting met de woongebieden in Hengelo en Borne.

Overigens DXIX

Enschede scoort als enige Twentse stad goed qua economisch elan

ENSCHEDE – Van de voor Overijsselse begrippen grote steden scoren Enschede, Deventer en Zwolle goed waar het gaat om de economische vitaliteit in het stadscentrum. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Overijssel liet uitvoeren door bureau Goudappel Coffeng. Onderzocht werden bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en organisatiegraad in de liefst 39 grootste Overijsselse centrumgebieden.

De steden Almelo en Hengelo, beide druk bezig met vernieuwing (door verkleining) van hun centrum, in Hengelo trouwens begeleid door Goudappel Coffeng, ontbreken in het lijstje. In alle Twentse steden valt naar het oordeel der onderzoekers overigens nog genoeg te verbeteren. Om die reden spreekt gedeputeerde Van Haaf dan ook over ‘een kansrijk vertrekpunt’.

Van Haaf laat optekenen mogelijkheden te zien voor het versterken van de economie in de Overijsselse centrumgebieden. Vooral wat betreft bereikbaarheid, parkeerplekken voor fiets en auto en het toevoegen van groen in de stad zou er in de steden nog een wereld te winnen zijn. Ook het aanbrengen van een goede balans in aanbod tussen landelijke winkelketens en zelfstandige ondernemers is volgens Van Haaf ‘een mooie uitdaging’.

In zijn algemeenheid geldt dat in steden lege winkelpanden op onrendabele plekken plaats maken voor stedelijke woningbouw in stadscentra en dat daarnaast wordt gemikt op beleving door nichewinkels en meer activiteiten en groenvoorzieningen.

Losser kiest voor bestrijding én beheersing van eikenprocessierups

LOSSER – Voor de beheersing van de eikenprocessierups trekt de gemeente Losser dit jaar 135.000 euro uit. Het gaat om een eenmalig bedrag, in de jaren erna is volgens het college van burgemeester en wethouders zeker tot en met 2023 structureel een ton nodig.

De gemeente rept over een tweeledige aanpak. Enerzijds gaat het om preventie en anderzijds om bestrijding. In een communiqué maakt het gemeentebestuur gewag van het streven naar ‘een natuurlijk evenwicht zodat de overlast beperkt blijft’.

Deze aanpak vereist volgens de gemeente een meerjarige investering in het openbaar groen. Daarnaast blijven maatregelen nodig om de directe overlast van brandharen van de rupsen te beperken. Om die reden is er ook jaarlijks budget benodigd.

 

Deel dit nieuws!