De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede aan het werk met buitengebied; tweederde deel areaal

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede heeft een visie op het buitengebied, maar mist naar eigen zeggen het geld voor uitvoering. De hoop is gevestigd op de gemeenteraad die er geld voor beschikbaar kan stellen. Naar aanleiding van reacties van burgers na publicatie van een 'conceptvisie' is de visie op onderdelen al aangepast.

Het gaat volgens wethouder Van Houdt om zo'n twee-derde deel van het grondgebied der gemeente Enschede. Hij maakt bovendien gewag van 'een uniek landelijk gebied'. Er is aanleiding voor een visie vanwege de veranderende landbouw, de verbetering van de natuur, het tegengaan van verdroging, de uitdaging om landgoederen in stand te houden en ook om duurzame opwekking van energie.

De bedoeling is volgens de wethouder gebiedsgericht te wek te gaan. Dat begint weldra in Broekheurne aan de zuidkant van de stad. De Buurtkring Broekheurne en plattelandsorganisatie Stawel hebben het initiatief genomen om alle plannen, vragen, wensen en mogelijkheden in het gebied goed op een rij te zetten. Zo is in overleg met de gemeente inmiddels een verkenner benoemd.

Een soortgelijke aanpak is ook denkbaar voor de Usseler Es, De Stadsrand, Usseler Es, West (Twekkelo, Usselo en Boekelo) en Oost (Eschmarke). Het college geeft de gemeenteraad in overweging op den duur een stadsdeelcommissie Landelijk Gebied in te stellen om plannen te toetsen en een 'regisseur' voor het buitengebied aan te stellen om voortvarend te kunnen werken.

 

Overigens CMLXXXXV

Het is een afwijking, maar onvermijdelijk om te overleven. Iedereen doet aan politiek en politiek doet ertoe. Ook de ontkenning van politiek is politiek. Zoals veel mensenkinderen zijn de meeste politci volgers van de leider. Ooit kwam Fré Meis, van de CPN te Groningen, de vergaderzaal binnen na een betoog van een PvdA-collega.  En zei: 'Wij zijn tegen alles waar de PvdA net voor was.'

Onregelmatig volg ik vergaderingen van politici. Andere mensen sparen postzegels. Of houden kippen. Het is namelijk goed iets om handen te hebben. Of zoals de modeltukker het zegt: 'D'r mut toch iets ween wat oe plög.' Aangezien ik heb niks heb met postzegels en kippen, verzamel ik drukwerk, schrijf ik verhaaltjes en maak ik verslagen. Onder veel meer over het politieke bedrijf.

Politiek is mooi, lelijk, louche, verheven en bedompt en belangrijk en het raakt aan alles. En niet iedereen die er aan (bij)baantje en (eigen)dunk aan heeft, weet altijd waar het over gaat, dus lang leve de fractiediscipline, of zoals ik ooit een raadslid te Hardenberg, gevraagd naar wat hij ervan vond, in een stemverklaring hoorde zeggen. 'Wat mie duch? Ikke? Mie duch wat Hulshof duch.'

 

GBT vraagt aandacht voor en inventarisatie van inwoningssituaties

WENTERAND/HARDENBERG - Er moet op afzienbare termijn een inventarisatie plaatsvinden van huizen waarbij sprake is  van een woning met inwoning, waardoor onvermoede en vaak ook onbedoelde problemen kunnen optreden. Een oplossing kan bij onverhoopt veranderde omstandigheden zijn een vergunning voor woningsplitsing te verstrekken. Dat gebeurt onder meer in de gemeente Hardenberg, maar in de gemeente Twenterand (nog) niet. De raadsfractie van GBT informeert bij het college van burgemeester en wethouders in Twenterand of het de 'kruimelregeling' van Hardenberg wil kopiëren. 

GBT kaartte de problematiek al eerder aan, met steun van de huidige coalitiegenoot ChristenUnie, maar vraagt nu expliciet op hoeveel woningen in de gemeente de aanduiding 'bewoning met inwoning' in Twenterand van toepassing is, zowel binnen en buiten de bebouwde kom van de kernen, waarbij een huis is gesplitst in een woning met een inwoningssituatie.

meer volgt

Kunsten en natuur verenigd in krachten Joint Venture Diepenheim

DIEPENHEIM - Onder het gesternte van (een) Joint Venture vindt in Diepenheim vanaf vandaag een project plaats waarin de kunsten en de natuur de hoofdrol spelen. Kunstenaars laten zich al eeuwenlang inspireren door de natuur. Ze imiteren of interpreteren de natuur, ze gebruiken de natuur als materiaal voor hun werk of als atelier om in te werken.

Soms lijkt de natuur zich als beeldend kunstenaar te gedragen en toont zij ons een antropomorfe sculptuur in een kronkelige tak of een abstract schilderij in een met korstmossen bedekte steen. Soms ook zoekt een kunstenaar in de rijkdom van de natuur zijn of haar eigen kunst en leidt die inspiratie tot vernieuwing van wat al eeuwen lang waait, wuift en wemelt.

In de tentoonstelling 'Joint Venture' gaan volgens curator Flos Wildschut hedendaagse kunstenaars en de natuur een hechte samenwerking aan en maken ze 'als gelijkwaardige partners een gezamenlijk kunstwerk'. Regendruppels ontwerpen textielpatronen, watergolven zijn de sturende kracht achter een tekenende hand, bijen vervolmaken een sculptuur.

De deelnemende  kunstenaars zijn Semâ Bekirović, Linde Ex, Jef Faes, Aliki van der Kruijs, Sunjoo Lee en Ko de Beer. Het werk wordt vanaf vandaag tot en met 26 september tentoongesteld. Gedurende de tentoonstelling worden er performances en lezingen gehouden, afhankelijk van de beperkende besluiten over coronamaatregelen voor culturele instellingen.

 

Hengelo positief over bouw dierenartsenpraktijk aan Deldenerstraat

HENGELO - Het bedrijf Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft een plan ingediend voor de vestiging van een dierenartsenpraktijk onder de naam Beekzicht aan de Deldenerstraat te Hengelo. De bouw is voorzien tegen het talud van het spoorwegviaduct nabij de hoek met de Floresstraat. Het gaat om een deel van het terrein waar voorheen het autobedrijf Huiskes–Kokkeler stond.

Het terrein ligt al jaren braak. Er waren ooit plannen voor woningbouw, maar daar waren toch te veel angels en klemmen mee verbonden. Om de vestiging van de dierenartsenpraktijk planologisch mogelijk te maken verzoekt Janssen de Jong de gemeente om de bestemming te veranderen van wonen gemengd. Het college van burgemeester en wethouders stemt daarmee in, maar nu is de gemeenteraad aan zet en die krijgt dus een positief advies van het college.

meer volgt

Deel dit nieuws!