De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

PvdA en GroenLinks in Overijssel: actie tegen zorgverschraling

HENGELO – De statenleden Wissink van de PvdA en De Vries van GroenLinks willen dat de provincie willen van het college van gedeputeerde staten weten wat het denkt te kunnen doen om de afnemende zorg in Overijssel  het hoofd te bieden. Ze stellen bezorgd over verschraling van het zorgaanbod in Overijssel.

Wissink is fractievoorzitter van de coalitiepartij PvdA en De Vries maakt deel uit van de oppositiepartij GroenLinks. Ze wijzen op de geplande nachtsluiting van de spoedpost bij het ziekenhuis in Hengelo. Ze wijzen erop dat het de zoveelste keer is ‘dat er wordt gesneden in de zorg die onze inwoners kunnen krijgen’.

Wissink en De Vries willen dat de provincie een plan maakt om de zorg op orde te houden. Er is volgens beide statenleden een tekort aan medisch personeel in Overijsselse ziekenhuizen benevens een tekort aan huisartsen in Twente, met als gevolg een patiëntenstop. ‘Wat kunnen we als provincie doen, samen met gemeentes, om verschraling van de zorg en het tekort aan medisch personeel in Overijssel tegen te gaan, en om onze ziekenhuiszorg op een fatsoenlijk niveau te behouden?’, vragen ze zich af.

 

Overigens MCLXXXXXXXIII

Ooit schiep iemand een schep. Daar is alles mee begonnen. 

Twenterand hengelt nu toch naar aansluiting bij de Twente Board

VRIEZENVEEN - De gemeente Twenterand lijkt haar verzet tegen aansluiting bij de Twente Board op te geven, want dr gemeenteraad stelt nu in meerderheid onomwonden dat aansluiting voor de gemeente goed zou zijn. Tot voor kort hield met name GBT, de lokale partij die vier jaar de absolute meerderheid had, aansluiting tegen.

De bakens zijn in de raadszaal verzet en de kans is nu groter dat Twenterand toch deelneemt én betaalt voor de Twente Board, waarin behalve de gemeenten in de regio ook de zogenoemde kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd, te weten de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool en het ROC van Twente.

De gemeenteraad was onder aanvoering van GBT in de tijd van de almacht tegen deelname omdat het een financieel deuntje zou zijn met hoofdzakelijk valse noten, duur en dik. Nu de  lokale partij haar meerderheid kwijt is worden de bakens verzet, waarbij leidsman Elzinga het debat overlaat aan zijn partijgenoot Laarman.

En verder krijgt wethouder Van der Ham, ook van GBT, de ruimte om toch over aanluiting van Twenterand te onderhandelen. Ze liet de raad weten dat ze bij de Twente Board zal vragen om geduld, zodat de raad de in de begrotingsdebatten kan besluiten over verlate deelname -  wat 'dankzij' de GBT-minderheid een formaliteit lijkt.

 

 

 

DES viert eeuwfeest met ontvangst erepenning van Hellendoorn

NIJVERDAL  - De voetbalclub Door Eendracht Sterk (DES) te Nijverdal viert dit weekend dat de vereniging honderd jaar bestaat. Morgen is de dag van de oprichting, maar vandaag al was er een huldeblijk. Zo kwam burgemeester Eijbersen naar de accommodatie aan de Duivecatelaan waar hij op een receptie de bronzen erepenning van de gemeente Hellendoorn uitreikte.

De erepenning is bedoeld voor mensen en organisaties die door hun langdurige of intensieve inzet de gemeente Hellendoorn en/of de gemeenschap een uitzonderlijk grote dienst hebben bewezen in én buiten de gemeente, zoals dat heet, ‘op de kaart hebben gezet’.

Vele generaties in Nijverdal zijn opgegroeid met het voetballen bij DES. Niet alleen sportief, maar ook sociaal en maatschappelijk is DES sinds 1922 van zeer grote waarde voor de lokale samenleving. De vereniging is al die decennia lang een ontmoetingsplaats waar honderden mensen en soms hele families samen komen. Ook sportief heeft de sportvereniging in de afgelopen eeuw het nodige bereikt.

DES telt momenteel zo’n zevenhonderd leden en komt met de gemeentelijke erepenning in de lokale sportgalerij te staan. Eerder ontvingen de Olympische waterpolosters Yasemin Smit, Meike de Nooy en Rianne Guichelaar, waterpoloster Karin Kuipers, ruiter Frank Hosmar en baanwielrenner Jeffrey Hoogland en voetbalvereniging RKSV De Zweef uit Nijverdal al de erepenning van de gemeente Hellendoorn.

Overigens MCLXXXXXXXII

Clientenervaringsonderzoek. Het is om te beginnen een woord van niks. Je  proeft meteen de werkgroep die het geeft bedacht, van A tot Z, met Ambtenaren en Zorginstellingen. Ze hebben van alles verstand, vooral van opstellen en uitstellen. En van enquêtes, daar zijn ze ook gek op. En ik kan het weten.

 

Deel dit nieuws!