De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCXXXVIII

Mede omdat ik niet graag over me heen laat lopen, heb ik liever niet dat er ooit een straat naar me wordt vernoemd. Het is, overigens, ook niet voorstelbaar dat iemand op de gedachte zou komen. Godlof.

Ik woon aan een plein dat een bergbewoner als naamgever heeft, van den berg. Het enige wat er eigenlijk aan mankeert is dat dat er stoeptegels schots en scheef liggen, al draagt mijn lopen er niet aan bij.

 

Toch weer plan huisvesting ontheemden in Borne, nu Afghanen

BORNE – De kans bestaat dat in het voormalige Asielzoekerscentrum in Borne toch weer ontheemden worden gehuisvest. Het gaat dit keer om vluchtelingen uit Afghanistan, circa driehonderd in getal. Eerder bezwoer de gemeente Borne dat er géén opvang meer zou plaatsgrijpen in het voormalige internaat der fraters Maristen aan de weg tussen Borne en Bornerbroek, nabij Azelo. Het zou nu gaan om huisvesting gedurende een jaar.

Het was burgemeester Pierik van Borne die de gemeenteraad hedenavond aan het begin van een politiek beraad formeel inlichtte en bijpraatte over het voornemen om tegemoet te komen aan het verzoek, vanwege het (inter)nationale belang en de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan. In kleinere kring was al bekend dat het college voor deze specifieke groep toch weer overstag wil gaan, als 'nationale plicht.

Direct omwonenden en andere betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van de Stichting Gemeenschapsbelangen Azelo, zijn eerder ingelicht en reageren met gemengde gevoelens, want zij gingen er vanuit dat de gemeente de gebouwen van het voormalige internaat zou slopen om er woningen in het duurdere segment te laten verrijzen. 

Kamp wordt wéér minister, als opvolger van plaatsgenoot Bijleveld

DIEPENHEIM - Als opvolger van afgetreden minister Bijleveld treedt voormalig bewindsman Kamp weer aan Den Haag. Hij was al eerder minister van Defensie en diende ook op andere departementen nabij het Binnenhof. De geboren Hengeloër woont in Diepenheim, nabij Bijleveld die een paar straten verderop huist, in dat deel van de gemeente Hof van Twente waar het Goor heet.

Politiek interessant is dat Kamp niet zoals Bijleveld een politicus van het CDA is, want de nieuwe minister van Defensie is de ACDC van de VVD. Bovendien geldt Kamp[ als een vertrouweling van premier Rutte. Hij loste als minister tal van problemen op voor Rutte, of het nou in Groningen was waar huizen verzakten, op Economische zowel als Sociale Zaken en dus ook op Defensie. 

Politiek van belang en op zijn minst opvallend is dat de VVD tijdens het slepende formatieproces een extra minister krijgt, ten koste van D66, want niet een kandidaat van D66 leek vanavond de opvolger van de afgetreden Kaag te worden, maar oud-minister Knapen zou namens het CDA voor die positie in beeld zijn, wat (ook) de veranderende tijden op het Binnenhof verzinnebeeldt. 

 

Hengelo wil halvering van verkoop sociale huurwoningen in de stad

HENGELO – Met de toezegging van de woningstichting Welbions om de verkoop van sociale woningen in Hengelo met tenminste de helft te verminderen is er volgens wethouder Van Wakeren geen reden meer de corporatie te verbieden dit type huurhuizen op de markt te brengen. De fractie van de SP had bij monde van het raadslid Mulder liever gezien dat er wél een verbod zou worden ingesteld. Van Wakeren voelt daar niks voor. ‘Wij gaan niet over de bedrijfsvoering van Welbions.

De wethouder wijst er tevens op dat de woningmarkt in Hengelo minder overspannen is dan die in andere steden. Bovendien heeft hij laten weten dat in de plannen voor grootschalige nieuwbouw ook aandacht voor de sociale huur zal zijn, met een accent op huizen voor jongeren/starters.

Op een vraag van Mulder of het college voelt voor het opleggen van een zelfbewoningsplicht zegt de wethouder van Pro Hengelo dat het college bereid is een voorstel van deze strekking aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat geldt ook voor een opkoopbescherming, zeker in de buitenwijken van Hengelo, want in de binnenstad kan de gemeente beleggers nodig hebben om gewenste stedenbouwkundige ontwikkelingen in gang te trekken, zoals bij pandenmetamorfose.

Overigens MCXXXVII

Ach, de Bowlingboerderij, hoeveel uren ik daar niet heb doorgebracht. Vaak met frisse tegenzin. Er zijn van die 'is toch leuk' feesten waar je naar toe moet, van familie, van vrienden, ook al weet je dat het niet leuk wordt, maar ja, je kunt wel vaak, maar niet altijd nee zeggen. Met een rotsblok zoveel mogelijk repelsteeltjes omleggen.

Deel dit nieuws!