De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DCLI

Hier komt wel iets.

Nieuwe fase bij werk aan de Kop aan zuidrand centrum Enschede

ENSCHEDE - Bij de realisering van het stedenbouwkundige project De Kop aan de zuidzijde van het stadscentrum van Enschede  kan de Beltstraat, voorzien van nieuw asfalt, komende week weer open voor busverkeer. Dat is het startsein voor de werkzaamheden in de Haaksbergerstraat tussen de voormalige rotonde met de Ripperdastraat en de personeelsinrit van het ziekenhuis MST. De weg is al afgesloten.

De Ripperdastraat is al enige tijd klaar, maar in de andere straten werd de afgelopen weken nog volop gewerkt. Zo werden in de Beltstraat kabels en leidingen verlegd en de riolering vervangen. Ondergronds moest er in alle straten veel gebeuren. Het resultaat is volgens projectleider Averesch een kwalitatief goed netwerk van kabels en leidingen en riolering. De aannemer die de bandenlijnen van de weg aanlegt en stratenmakers die de eerste tegels leggen maken het resultaat zichtbaar. 

Volgende week verwijdert aannemer NTP het asfalt van de Haaksbergerstraat tussen de voormalige rotonde met de Ripperdastraat en de personeelsinrit van MST om nieuwe riolering aan te kunnen leggen. Als de riolering erin ligt, starten de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van dit gedeelte Haaksbergerstraat. De busbaan gaat naar het midden van de weg en naast de weg komen groenstroken met bomen. Ook krijgt deze straat vrijliggende fietspade en aan een zijde parkeervakken.

 

 

 

 

Beintema verwacht een half miljoen rentevoordeel voor Hellendoorn

HELLENDOORN – De gemeente Hellendoorn kan een financiële meevaller van een half miljoen tegemoet zien vanwege de dalende marktrente. Dat heeft wethouder Beintema van Financiën de gemeenteraad van Hellendoorn medegedeeld. Deze conclusie is volgens de schepen gerechtvaardigd op basis van en onderzoek naar de herstructurering door de Bank Nederlandse Gemeenten.

Beintema voegt er wel aan toe dat ook de gemeente Hellendoorn flinke tikken zal krijgen van de nasleep van de coronacrisis. De wethouder deelde de raad mee dat de gemeente zich bij wijze van spreken dagelijks laat bijpraten door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en verwacht ‘eind mei duidelijkheid te hebben over de effecten van de crisis op Hellendoornse schaal.

meer volgt

Eerste ambtelijke oordeel financieel herstelplan Haaksbergen positief

HAAKSBERGEN - De provincie Overijssel heeft het financieel herstelplan van de gemeente Haaksbergen aan een eerste ambtelijke toets onderworpen. In overleg met de provinciale overheid zijn nog wat wijzigingen doorgevoerd, maar het perspectief voor de komende jaren ziet er grotendeels hetzelfde uit. Ook is het herstelplan nu wat transparanter, doordat beleidsmatige keuzes die de raad nog moet maken zichtbaarder geworden zijn.

De tekorten moeten dit jaar en volgend jaar moeten flinke tekorten weggewerkt worden en vanaf 2022 zouden de resultaten weer positief moeten zijn. Ook is het voornemen om de komende jaren te werken aan e versterking van de financiële reserves. Besparingen en inkomstenverhogingen zijn nodig om financieel weer gezond te worden.

Alle voorgenomen maatregelen staan in het herstelplan, waarover de raadscommissie 9 juni vergadert en de gemeenteraad 17 juni een besluit neemt. Vervolgens moet, omdat Haaksbergen aan het provincials infuus ligt, het college van gedeputeerde staten van Overijssel ook akkoord gaan. De gunstige eerste beoordeling van provincieambtenaren stemt de gemeente positief.

 

Overigens DCL

Elles Hetebrij.

Deel dit nieuws!