De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Extra actie nodig ter bestrijding van laaggeletterdheid in Twente

Extra actie nodig ter bestrijding van laaggeletterdheid in Twente

HENGELO - In de provincie Overijssel  kan één op de negen inwoners amper lezen en in de regio Twente is de situatie verhoudingsgewijs nog slechter met dertien procent laaggeletterden. Van de Twentse steden heeft Enschede met 24 procent het grootste aandeel laaggeletterden we in Enschede, gevolgd door Almelo met achttien procent. De gemeenten met kleinste aandelen laaggeletterden zijn Losser en Oldenzaal, die beide vier procent scoren. Er zijn volgens de Sociaal Economische Raad (SER) in Overijssel veel initiatieven daar iets aan te doen, maar het is nog te weinig en te mager.  Ook zou het te versnipperd, te vrijblijvend, te weinig structureel en bovendien te selectief zijn. Bovendien maken de meeste gemeente en onvoldoende geld voor vrij.

Het gevolg van een lage prioriteit bij gemeenten, die over het algemeen te weinig investeren om het niet of slecht lezen en schrijven te bestrijden, is dat veel laaggeletterden maatschappelijk buiten de boot vallen en vaak sociaal geïsoleerd raken, vooral de mensen met Nederlands als eerste taal. Zij hebben moeite met het vinden van werk of met het behouden van hun baan. Nederland kent naar schatting 1,3 miljoen inwoners tussen de 16 en 65 jaar die laaggeletterd zijn. Het verbeteren van het lezen en het schrijven kan het arbeidsmarktinkomen volgens de SER Overijssel tot zeventien procent verhogen. Er zijn volgens het SER-onderzoek relatief veel laaggeletterden onder migranten (31 procent) en ouderen (25 procent).

In de provincie Overijssel heeft arbeidsmarktregio Regio Zwolle het kleinste aandeel laaggeletterden (tien procent) en de Regio Twente het grootste aandeel (dertien procent). Al deze mensen hebben in het dagelijkse leven moeite met taal, wat vaak zeer problematisch is. Wie laaggeletterd is heeft bijvoorbeeld meer moeite met het vinden en behouden van een baan.  Daarnaast verhoogt laaggeletterdheid de kans op fysieke en mentale gezondheidsklachten, doordat laaggeletterden zich sneller onzeker of nutteloos voelen. Het verbeteren van de geletterdheid kan behalve de klachten verminderen ook het arbeidsmarktinkomen doen toenemen, met gemiddeld zeventien procent.

 

Deel dit nieuws!