De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Eerenberg, wethouder te Enschede, beste Twentse bestuurder 2017

Eerenberg, wethouder te Enschede, beste Twentse bestuurder 2017

ENSCHEDE – De jaarlijkse verkiezing van de beste (gemeente) bestuurder van Twente is dit jaar gewonnen door de Enschedese wethouder Eerenberg. Hij is bezig met de afronding van zijn eerste termijn als D66-schepen in de grootste stad van Twente. Vorig jaar werd hij al tweede. Ook in zijn partij geldt Eerenberg landelijk als een belofte voor de toekomst, in alle opzichten een Koolmees.

De winnaar van vorig jaar, burgemeester Nauta der gemeente Hof van Twente, maakt nog wel deel uit van de Top Zeven met en mooie vijfde plek. Minstens zo opvallend is de comeback van wethouder Binnenmars van Twenterand met een vierde plek in de lijst. Hij werd in 2013 uitgeroepen tot de beste bestuurder van Twente. Tot de verbeelding spreken ook de tweede en derde plek van wethouders Van den Dolder van Hellendoorn en Langius van Almelo, beide van de ChristenUnie en beide van elders in Twente 'beroepen'.

De wethouders Beens van Rijssen-Holten en Hassink van Losser stijgen dit jaar flink in de lijst en completeren de Top Zeven.

Wat verder opvalt is dat op Nauta na de burgemeesters in Twente een steeds minder prominente rol spelen en dat vrouwelijke bestuurders in vergelijking met de mannelijke steeds beter presteren.

Het Overzicht

 01 (02) Eelco Eerenberg (D66 Enschede)

Eerenberg is zo’n wethouder die alles altijd beter zegt te weten, wat niet in alle gevallen zo is, maar vaak wel en die bovendien raadgevers met kennis en kunde om zich heen verzamelt, hoe jonger, hoe beter. Oog voor talent. Waar veel generaties bestuurders zich wentelden in Enschedese smart doet hij alles met Engelse smart, bijna koketterend. Om de beste van Enschede te zijn is trouwens weinig nodig. Zijn collegae plakken fietspadenasfalt, rommelen in en met kaartenbakken, hannesen zich ongans tussen welzijn en nietzijn of maken van elk dossier, of het nou om luchtvaart of cultuur gaat een kletsverhaal.

Eerenberg is een workaholic die in zijn eentje de kar trekt. Wat soms ook nadelig uitpakt als hij zijn kennis wel heel nadrukkelijk etaleert, maar behalve in het college krijgt hij in de gemeenteraad amper tegenspel. Dan gaat de nerd in de wethouder de smartsmurf uithangen. Eenoog koning is zelfs voor hem niet goed.

Wat blijf is de verbazende inzet die de wonderboy van D66 met zijn ET-trekken tentoonspreidt, op de financiële akker en op het erf van de jeugdzorg.  Hij bemoeit zich ook met beleidsportefeuilles van collegae. Dat zorgzwembad van zestien miljoen is formeel een succes van wethouder Van Houdt, net als het nieuwe wijkwelzijn, maar ingewijden weten beter. De hand van Eerenberg is altijd zichtbaar; hij windt er ook geen doekjes om.

Eerenberg speelt op meer velden tegelijk. Wie heeft voor zover het van de gemeente afhing FC Twente gered? De bestuurlijke spelbepaler Eerenberg. Wie heeft het onderwijs ter stede na jaren van bestuurlijke hoogmoed bij de les gebracht, inclusief een internationale school? Precies. En dat vent hij dan ook behendig uit.

Soms overdrijft Eerenberg met zijn stadsmarketing een beetje. In dat verband moet opgemerkt worden dat de sleet er snel op komt als hij bij elke winkel die in Enschede opent, verbouwt of de kassa verplaatst de sociale media voljuicht.

Niettemin, dat de stad nieuwe goesting geeft is duidelijk. Daarenboven zijn het (ook) Twentse belangen die Eerenberg dient, want een tweede gezonde Twentse profvoetbalclub, een internationale school, een stedelijke sfeer met een rijk cultuuraanbod en een gevarieerde horeca bij een oude kerk, een hoogwaardig bedrijfsleven, het zijn grote regionale belangen die passen bij de ambities en de potenties van de Vrije Republiek Twente.

Het talent van Eerenberg is een zegen voor stad en regio. Zet er nog na de verkiezingen nog vier halftime wethouders bij en de eerste besparing is ook binnen. Dat hij ooit burgemeester van zijn geboortedorp Hilversum wil worden, ach ja, maar te gelegener tijd zal ook de landelijk politiek roepen. Tenzij in Twente dan nog één burgemeester nodig is.

02 (20) Anja van den Dolder (CU Hellendoorn)

Gedreven wethouder die met een takenpakket vol sociale en culturele accenten op stoom komt, als gewezen raadslid voor de ChristenUnie te Hardenberg werd ze met collega Walder van D66 één van de twee wethouders namens vier partijen (ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD) in de gemeente Hellendoorn, kiest in tegenstelling tot Walder voor wonen in Hellendoorn, maakt veel afspraken die ze ook heel precies nakomt, doortrokken van de notie mensen bij de hand te nemen, of dat nu op de arbeidsvelden (participatie) is of  in de culturele oases (educatie), hecht aan perfecte onderwijsfaciliteiten en legt de lat hoog bij de beoogde nieuwbouw van de scholengemeenschap Reggessteyn, denkt én handelt als geboren Losserse het meest Twents in de soms naar Salland overhellende Hellendoornse politiek.

03 (13) Alex Langius (CU Almelo)

Krachtdadig bestuurder, werkt in de geest van zijn voorganger Van Marle (die om opportunistische redenen met Pek en Pauwels werd overladen) voortvarend aan financieel herstel, koppelt inzicht in de materie aan slim strategisch onderhandelen, vooral tijdens gesprekken met andere gemeenten en de provincie Overijssel om uit het dal te geraken, zet vaak de hakken in het zand, om ze er net op tijd uit te halen, debatteert soms met het gelijk van het dedain op het hoofd, etaleert een lichte neiging tot schoolmeesteren, maar spreekt altijd correct en naar waarheid, is niet de gezelligste als de raad een voorstel van hem tegenhoudt, wat overigens sporadisch voorkomt, maar wel bij de verkoop van de monumentale Kolkschool.

04 (--) Jan Binnenmars (CDA Twenterand)

Levende archiefkast, vol laden en vakken die uitpuilen van informatie, oogt een beetje als Catweazle in Politics, maar is op het vlak van de kennis over (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp onovertroffen, ook als pleitbezorger van de noodzaak van extra rijksgeld vanwege de oplopende tekorten, tastbare resultaten op de beleidsterreinen Onderwijs en Welzijn die hij ook bestiert, in een gemeente als Twenterand, met veel meervoudige problematiek, is het waanzinnig wat Binnenmars bereikt heeft, met in elk der vier dorpen (Den Ham, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar) een brede school, plus medische centra en in Vroomshoop het Activiteitencentrum Het Punt met (top)sport en (top)theater.

05 (01) Ellen Nauta (CDA Hof van Twente)

Weliswaar van de eerste plek afkomstig, maar nog altijd by far de beste burgemeester van Twente, leidt normaal pratend en objectief hamerend de vergaderingen, zonder kouwe drukte en ingewikkelde betogen, spreekt duchtig me in de (Veiligheids)regio Twente, zet waar noodzakelijk een punt en waar mogelijk een komma, mix van kloeke burgermoeder en kordate bestuurder, veel onder de mensen, ziet belangen van Hof van Twente en Vrije Republiek Twente samenvallen, waarnaar ze handelt

06 (10) Ben Beens (SGP Rijsen-Holten)

Aimabel heerschap, luistert niet naar mensen omdat het moet, maar naar hart en ziel gemotiveerd, weet ambtenaren intrinsiek te motiveren, zoekt en vindt bij de gemeente passende maatwerkoplossingen voor aangepast vervoer, laat in Woord en Daad zien dat Kunst en Cultuur de gemeenschap dienen, werkt aan een samenhangende visie voor Havezate De Oosterhof, Pelmolen, Museum en Parkgebouw, toont zich als bankier in het college bereid miljoenen vrij te spelen voor de sport op De Koerbelt ( zwembad en sportpark)

07 (15) Joop Hassink (CDA Losser)

kan zijn in zijn memoires schrijven hoe een ooit in Eschede gepiepelde wethouder de bestuurlijke Pietje Bell van Losser zou worden, met afstand de belangrijkste wethouder in de Schatkamer van Twente, als je niet beter wist zou je denken de enige, regelt de ruimtelijke ordening, de grotere projecten in de dorpen der gemeente, ook als hij er niet helemaal over gaat, maar wekt dan de indruk dat het toch zo is, doorgaans opgeruimd van aard en toon, marathonman die ze nog gaan missen mocht hij zijn carrière beëindigen.

08 (20) Claudio Bruggink (D66 Hengelo)

Nam vorig voorjaar, na in Almelo te zijn afgetreden vanwege een poltieke dolksteek in de rug, de plaats in van de om gezondheidsredenen teruggetreden Hengelose wethouder Van Schoonhoven, leek ook hier te sneven vanwege vooral emotionele taferelen over Schouwburg Hengelo (aangevuurd door de dubbele petten-bestuurder en ex-wethouder Nijhof), maar kwam door een prima verdediging en perspectief als winnaar uit de bus, onderzoekt nu alle opties van een Twents aanbod van podiumkunsten, zonder voorwaarden vooraf.

09 (07) Thomas Walder (D66 Hellendoorn)

Jonge én nog wat springerige schepen namens meerdere partijen (zie bij Anja van den Dolder) in de gemeente Hellendoorn, met hedendaagse bestuursmores, scoorde met de plannen voor een nieuw centrum in Nijverdal en vooral de manier hoe hij het proces vormgaf, kwam enigszins in de problemen toen hij openlijk zei wat iedereen wist: conservatisme en obstructiedrift in de ambtelijke organisatie houden veel tegen, lijkt wel te voelen voor voortzetting, maar wil in Deventer blijven wonen.

10 (14) Ellen Prent (PvdA Haaksbergen)

Haaksbergen plukte dit jaar de vruchten van de financiële sanering der gemeentelijke financiën die Prent in gang trok en waarvoor ze twee jaar geleden werd uitgeroepen tot Beste Bestuurder van Twente, de vrucht van haar beleid is dat er nu weer investeringsruimte is plus versterking van de reserves en bijgevolg het weerstandsvermogen, zonder preventief toezicht, zou volgend jaar zomaar wethouder kunnen worden in haar woonstad Hengelo, waar ze nu bestuurlijk actief is bij Oyfer voor kunst en cultuur.

11 (--) Martha van Abbema (CU Twenterand)

12 (12) Mariska ten Heuw (SP Hengelo)

13 (--) Wilmien Haverkamp (Partijloos Tubbergen)

14 (--) Jelle Beintema (CDA Hellendoorn)

15 (16) Roy de Witte (CDA Tubbergen)

16 (--) Christien van Wijk (Partijloos Almelo)

17 (04) Rob Welten (CDA Borne)

18 (--) Alida Renkema (CDA Oldenzaal)

19 (09) Onno van Veldhuizen (D66 Enschede)

20 (08) Arco Hofland (CDA Rijssen-Holten)

21 (--) Ilse Duursma (CDA Dinkelland)

22 (21) Dianne Span (CDA Wierden)

24 (24 )Wim Meulenkamp (VVD Hof van Twente)

25 (--) Arjen Gerritsen (VVD  Almelo)

 

Deel dit nieuws!