De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • ANALYSE - Loupatty in beeld als VVD-wethouder; PvdA gooit glazen in

ANALYSE - Loupatty in beeld als VVD-wethouder; PvdA gooit glazen in

Almelo - Het heeft er de schijn van dat het spraakmakende besluit van fractievoorzitter Loupatty van de PvdA in Almelo om zijn zetel mee te nemen naar de fractie van de VVD ingegeven is door de mogelijkheid namens de liberale partij wethouder te worden, wat hem bij de sociaaldemocraten niet lukte. Omgekeerd lijkt het erop dat de VVD-leider Pauwels de uitgestoken hand van Loupatty dankbaar heeft geaccepteerd om alsnog deel te kunnen nemen aan de coalitie nu de fractie met 25 procent is vergroot.

Twee jaar geleden liet toenmalig wethouder en lijsttrekker Andela van de VVD weten vanwege het forse verlies bij de verkiezingen af te zien van voortzetting van de collegedeelname. De liberalen hielden drie van de zeven raadszetels over en Andela trok daaruit zijn conclusies. Dat was een hard gelag voor de rijzende ster Pauwels die had gedacht/gedroomd wethouder te worden naast Andela, omdat toenmalig wethouder Van Woudenberg had laten weten wegens zijn leeftijd sowieso te vertrekken.

Forse tikken

Hoewel ook de PvdA in Almelo twee jaar geleden forse tikken kreeg en slechts vier zetels overhield, ging deze partij wél regeren en keerde wethouder Timmer namens de sociaaldemocratie terug in het college. Afgelopen voorjaar liet Timmer weten tussentijds toch te willen vertrekken omdat ze geen balans kon vinden tussen werk en privé. Vervolgens ging bij de PvdA alles mis wat er mis kon gaan. De procedure ten behoeve van een opvolger voor Timmer werd intern heftig bekritiseerd, vooral toen bleek dat de eerste kandidaat, oud-wethouder Pierey van Deventer, niet bereid bleek bij een benoeming naar Almelo te verhuizen. Dit leidde tot spanningen in én buiten de fractie, met name toen duidelijk werd dat fractievoorzitter Loupatty ook belangstelling had voor het wethouderschap, maar door de sollicitatiecommissie én door zijn eigen fractie minder geschikt werd bevonden.

Overigens bestond die fractie toen nog slechts uit drie leden, nadat het raadslid Bolhuis begin dit jaar reeds had besloten voor zichzelf te beginnen met de zogeheten Minimapartij. Gezien het gebrek aan vertrouwen in hem kiest nu ook Loupatty voor de uitgang van de fractiekamer en ook hij neemt zijn zetel mee, zij het dat hij niet de zoveelste eenpersoonsfractie vormt in de raadszaal te Almelo, doch zich bij een andere partij aansluit. Hij heeft gesproken met lokale partij LAS, die eerder liet weten hem voor te willen dragen in de vacature Timmer, maar achteraf is dat naar het zich laat aanzien een politiek spel gebleken. Weswege het oog van Loupatty en het oog van Pauwels elkaar troffen; liefde op het tweede gezicht.

Bestuurspartij

Loupatty afficheert zich nu wat meer als links-liberaal en Pauwels wil de tweede helft van deze raadsperiode benutten voor een wat meer sociaal-rechts profiel. Pauwels sluit daarbij naar eigen zeggen niet uit dat hij de VVD alsnog weer tot een bestuurspartij wil maken, al voegt hij eraan toe de fractie dan wel moet worden geroepen om toe te treden tot de coalitie. Het zou plotseling betekenen dat er in Almelo weer bijna een meerderheidscollege zetelt, want telt de coalitie nu veertien zetels, het zouden er met de VVD, inclusief Loupatty, erbij zestien (van de 35) zijn.

Grote vraag is nu of het CDA als grootste collegepartij de VVD en dan met name politiek leider Pauwels pruimt, want de overige partijen en zeker het CDA houden de VVD en voorop Pauwels verantwoordelijk voor het stichten van de brand die leidde tot het vertrek van CDA-wethouder Van Marle, afgelopen voorjaar. Ook de coalitiepartners SP en CU hebben weinig op met de rauwe en harde koers die de VVD onder Pauwels de afgelopen twee jaar heeft gevaren.

De vraag is gelijktijdig met welke hoed en met welk konijn de PvdA nog wat in de Almelose melk mag en kan brokkelen, al is ze met twee zetels even klein als de beide helften van het ook al verbrokkelde D66. Een andere vraag is of LAS, de grootste fractie, nog met een kandidaat-wethouder komt en zo ja met wie - wellicht fractiechef/raadsnestor Stork voor twee wethouderlijke jaren aan het eind van een lange politieke carrière in het lokaal bestuur der gemeente Almelo.

 Wonden en zonden

In de PvdA kunnen ze in dat scenario de komende twee jaar hun talrijke wonden likken en hun zonden overdenken, al zit er geen spanning meer op, sterker nog: hoe kleiner de PvdA, hoe verdeelder. Dat wordt gesymboliseerd door twee ex-wethouders der sociaal-democraten, waarbij ex-wethouder Kuiper fel ageert tegen Loupatty en hem beticht van zetelroof, terwijl ex-wethouder Grondel de PvdA-top de kast uitkeert omdat ze met Loupatty een prima kandidaat uit de partij én uit de stad hebben geofferd op het altaar van de strapatsen; Stapel met Wissels en Wessels.

Ondertussen is de partij geen factor van enige betekenis meer in de stad. Misschien moet de stedelijke PvdA het straks doen met de burgemeester van Almelo, indien voormalig parlementariër, gedeputeerde en staatssecretaris Verdaas het wil, de gemeenteraad ook heil verwacht van een dynamisch bruggenbouwer en regiodenker en commissaris van de koning Bijleveld kan accepteren dat na Enschede en Hengelo ook de derde grotere stad van Twente geen vrouw krijgt  om een (in dit specifieke geval notabene) andere vrouw als burgemeester op te volgen.

Deel dit nieuws!