De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CMLII

Het verbaast het me niet dat Pieter Omtzigt via slinkse wegen donkere bossen in wordt gestuurd. Wie lastig is, omdat hij zijn werk serieus neemt, ook als dat in eigen kring even niet uitkomt, wordt weggetreiterd, richting de parkeerplaatsen van de eeuwigheid gedirigeerd, naar het eindpunt van de trein gerangeerd, kaltgestellt.

Schone beloftes, ferme standpunten - dat zijn dingen voor in de aanloop naar de verkiezingen, want het land wordt geregeerd doorslijmdieren die menen dat zulks slechts met leugens kan. En onrecht bestrijden, de belastingdienst achter de vodden zitten, de macht controleren in plaats van die te behagen - dat is zó van vroeger.

Tot nu toe wint hij omdat hij aanhang heeft, in allle partijen, waar de zijne met haar hugoos en wobkes het aan te danken dat ze nog een beetje een factor zijn in het landsbestuur, want waar zouden de brood kruimeltjes zijn als Pieter het geen manna had laten regenen. Maak hem minister, voor de SP als vierde coalitiepartij. 

Nauta in nauw maakt excuses voor cyberaanval in Hof van Twente

GOOR - In een spoeddebat heeft burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente hedenavond verontschuldigingen gemaakt over de beveiliging van gegevens van niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners wier gegevens ook zoek raakten na een digitale aanval op de bestanden die de gemeente beheert. Waar ze eerder liet weten dat het gemeentebestuur geen enkele blaam trof omdat zo'n cyberaanval van hackers overal en altijd kan gebeuren, daar liet ze vanavond weten dat burgers en raadsleden er op moeten kunnen vertrouwen dat informatie bij de lokale overheid veilig is. 

Nauta werd in een ingelaste vergadering van de gemeenteraad ter verantwoording geroepen op initiatief van de oppositionele raadsfracties van PvdA, D66, SP en GroenLinks. De burgemeester was meteen duidelijk én schuldbewust, want liet met zoveel woorden weten dat ze oorzaak en gevolg had onjuist inschatte toen ze na de ontdekking van de hack zei dat het iedereen kan overkomen, dus ook de gemeente, omdat het niet kán worden voorkomen. Daarmee schoot ze zichzelf in de voet. De leverancier van de software reageerde snel: de gemeente had adviezen domweg in de wind geslagen.

Met deze (volgens de raad te) late zelfkritiek kwam de burgemeester trouwens niet weg, want waar PvdA-chef Rijkens vanuit de oppositiebanken vaststelde dat Nauta 'net iets te vaak jokt', daar had ook het CDA als grootste oppositiepartij kritiek. Zo stelde de christendemocraat Mulder dat de burgemeester het vermogen tot 'zelfreflectie' ontbeert, dat ze soms wegduikt voor het nemen van verantwoordelijkheid, als ambtsketendrager, nu ook als verantwoordelijk portefeuillehouder voor het ICT-beleid ten gemeentehuize en dat in het wegwuiven van wat verkeerd ging een patroon zit.

De cyberaanval levert de gemeente Hof van Twente en schadepost van naar verwachting drie tot vier miljoen op, wat een zware tegenvaller is, maar politiek-bestuurlijk heeft de raad meer moeite met het ontkennen en wegwuiven door de burgemeester van alles dat geen pochen kan lijden, want dat zweemt volgens de raad naar een gebrek aan verantwoordelijkheid voor wat niet past of niet uitkomt.

 

Nog veel duisternis over kanaalschade; Boerman belooft licht

VROOMSHOOP/GEERDIJK -  Het college van gedeputeerde staten in Overijssel gaat zich - opnieuw - het hoofd breken over de vraag hoe om te gaan met de schade die bewoners hebben door gestutte en kapotte woningen op de boorden van het kanaal Almelo-De Haandrik. In het collegeberaad worden alle rapporten die zijn geschreven, deels in opdracht van de provincie en deels door ingehuurde onderzoekers/schade-experts, nauwgezet betrokken. Er móét links- of rechtsom meer geld komen.

Dat heeft gedeputeerde Boerman vandaag in commissieberaad toegezegd. In het verlengde daarvan zal hij met voorstellen naar Provinciale Staten komen over het aantal schadegevallen en van geval tot geval de schadeloodstelling (her)toetsen. Hij herhaalde eerdere toezegging zulks ruimhartig te doen en behalve met materiële schade ook rekening te houden met psychische schade. Het gaat om bewoners van huizen aan het kanaal in (met name) Daarlerveen, Vroomshoop en Geerdijk.

Net als alle statenfracties zei Boerman zeer verbaasd te zijn over de opvallend lage schadebedragen die taxateurs de afgelopen maanden vaststelden na inspecties van woningen. Hij had zich er naar eigen zeggen over verbaasd. Statenbreed  heerste er vandaag vooral onbegrip en ongeloof over de lage taxatiewaardes van huizen die afgelopen maanden zijn wegens het gevaar in te storten. De meeste moeten zwaar worden verbouwd en een aantal afgebroken om te worden hérbouwd. 

Alle fracties willen beduidend meer vaart bij de schade-afwikkeling, tempo bij de verbouw of herbouw en een  passende bijdrage voor psychische schade, vanwege de sporen van emotionele vernieling. De woordvoerders Van Moorsel van het CDA en Kerkhof van Mooi Overijssel zeiden zelfs zich te schamen. Boerman snapt blijkens zijn toezeggingen dat hij wat moet doen om niet zelf (politiek) dakloos te worden en weet wat hem vóór de Statenvergadering te doen staat om het vege lijf te redden. 

 

 

Informale start bouw van vervangende Nutsschool in Oldenzaal

OLDENZAAL – Aan de Hengelosestraat is vandaag symbolisch de nieuwbouw van de Nutsschool begonnen. Daartoe repten wethouder Christenhusz en schooldirecteur Koedijk zich naar de bouwplaats teneinde het leggen van de eerste steen voor hun rekening te nemen. De vorige behuizing is gesloopt.

Er zal volgens de onderwijswethouder ‘een prachtig modern en duurzaam gebouw’ verrijzen ‘dat een aanwinst is voor onze stad’ zal zijn. Zo zal er gebruik worden gemaakt van houten constructie-elementen, wordt  een warmtepomp en zullen 350 zonnepanelen op het dak worden gerapeerd. Verder wordt een nieuwe installatie geplaatst en is rekening en wordt rekening gehouden met de multifunctionaliteit van de school.

De grootste verandering ten opzichte van het oude schoolgebouw zijn de twee bouwlagen. De lessen worden beneden gegeven en boven komen de technische ruimte, twee kantoren en ruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Door de twee bouwlagen wordt de school compacter en hebben de leerkrachten beter zicht hebben op de leerlingen.

De buitenspeelplaats achter de school. De bedoeling is dat de nieuwe Nutsschool, die zo'n 230 lererlingenheeft, ook een buurtfuncie krijgt. De oplevering is voorzien voor augustus en de school zou dan na de zomervakantie in gebruik kunnen worden genomen.

 

 

Almelo trekt stekker uit stopcontact van de sociale werkvoorziening

ALMELO – Met driekwart van de stemmen stemt de gemeenteraad in met de opheffing van de sociale werkvoorziening Soweco. Dat gebeurde in de kleine uurtjes en na een chaotisch debat. Met veertien tegen acht stemmen zette Almelo na dik vijftig jaar een punt achter de samenwerking van zes gemeenten in de subregio Almelo op het erf van de sociale arbeid. 

De gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten liet eerder al weten te willen uitreden, nu staan na Almelo ook Tubbergen (met inmiddels Dinkelland), Twenterand en Wierden voor die keuze. Ze kunnen ook kiezen voor aansluiting bij Larcom in Ommen, wat als bekend in elk geval Twenterand overweegt, dat vanuit de richting Den Ham ook nog eens aan Ommen grenst. 

De gemeente Almelo, waar Soweco-voorzitter Maathuis wethouder is, neemt de lead bij het vormen van een Nieuwe Uitvoeringsorganisatie (NUO) die met veel dwarsverbanden gekoppeld zal zijn aan de Almelose vestiging van Werkplein Twente. Voor de huidige SW-mensen zou dit geen  veranderingen met zich meebrengen, voor de toekomst zij er geen garanties.

Een weinig florissante verrassing voor de Soweco-gemeenten kan nog de verkoop van de kantoren en werkplaatsen van Soweco aan de Plesmanweg te Almelo worden, want in de grond daar zit een kwaaadsappige verontreiniging, waarvan nog volstrekt onduidelijk is wat een bodemsanering zal gaan kosten. Alle zes de gemeenten staan daarvoor aan de lat.

 

 

Deel dit nieuws!