De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CMLIV

Een ingezonden brief in Het Parool maakte Bobby Dautsenberg, ik vermoed de fotografe, er afgelopen week melding van dat haar 'lievelingsboom' is gekapt. Ze schrijft over 'mijn uitzicht vanaf het balkon' en over 'het huis van vele vogeltjes'. De boom stond in volle bloei, maar was opeens weg. Dautzenberg laat weten dat ze niets anders kon doen 'dan kijken hoe mijn uitzicht werd weggenomen door een vastgoedbedrijf in de tuin van het pand naast me'.

Het gezang is volgens Dautzenberg opgehouden, de pimpelmees treurt op de stronk van de gekapte boom, meneer en mevrouw merel, die een nest in de boom hadden, hebben hun 'vrolijke gezang' gestaakt. Dautzenberg: 'Midden in het broedseizoen is er een boom gekapt, en ik heb niets kunnen doen.' Ik schrijf dit met uitzicht op de tuin waarin zovele jaren een eik stond, die moest worden gekapt. En hoewel dat nodig was wegens ziekte en omvaldreiging mis ik de boom. Ik heb wel een paar stukken stam  bewaard en daar zitten geregeld vogels op, waaronder mezen en merels en sinds kort een gaai, grijsbruin, met witte, blauwe en zwarte variaties in het verenkleed. Ze komen hier graag, huizen in onze tuin met ligusterhaag  - een bijzonder soort pape-gaai.

Omtzigt ervaart aan den lijve dat rechtsstaat Nederland in gevaar is

ENSCHEDE -  De afdeling Overijssel van het CDA vouwt zich met de dag manifester als een cordon om de even populaire als getourmenteerde politicus Omtzigt uit Enschede. De christendemocraten van over de IJssel laten weten pal te staan voor 'hun' gemangelde lid van de Tweede Kamer, de man die als nummer twee met het recordaantal van 342.000 voorkeurstemmen een gigantisch mandaat kreeg, maar wiens stoelpoten vervolgens worden gemillimeterd, vooral buiten, maar ook in zijn eigen  partij. Hij heet een lastpost te zijn, omdat hij kritisch is, in het buitenland, op collegae, in de coalitie en ook in zijn eigen partij als hij zulks nodig acht. 

In de provincie Overijssel stemde zestig procent van de CDA-kiezers op Omtzigt. 'Als CDA’ers in Overijssel zijn we er trots op dat we zo’n kanjer in ons midden hebben! De vele steunbetuigingen van de afgelopen dagen getuigen daarvan', staat in een  open brief van provinciale CDA prominenten, te weten voorzitter Dullaert van de afdeling Overijssel, voorzitter Eshuis van de statenfractie, de beide gedeputeerden Van Hijum en De Witte, senator Rietkerk, nationaal parlementariër Palland, Europees parlementariër Schreijer en minister Bijleveld van Defensie. 'Hij staat voor rechtvaardigheid en voor barmhartigheid', laten ze in koor weten.

Wat dat laatste betreft maakte Omtzigt met zijn SP-collega Leijten naam door onversaagd de toeslagenbende bij de Belastingdienst en aanverwante ambtelijke uitvoeringsdiensten op de agenda te zetten en te houden, wat tot de val van ministers leidde, onrust in de coalitie en dezer dagen de pogingen hem te lozen op het Binnenhof, door voor hem in de komende regeerperiode een nieuwe functie te 'organiseren'. Omtzigt zit nu thuis in Enschede, omdat hij bekaf is, meer van de  Haagse intriges dan van de politieke arbeid. Het CDA in Overijssel 'dat hij weer gezond wordt en zijn belangrijke rol in Den Haag weer kan oppakken'.

 

 

Hardenberg investeert in nieuwe school en sportpark Marslanden

HARDENBERG – Het gemeentebestuur van Hardenberg gaat voorzien in de behoefte aan een nieuw schoolgebouw en de aanleg van hockeyvelden in de woonwijk Marslanden. De huidige twee scholen zijn te klein en worden samengevoegd in één gebouw. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden over een jaar. De toekomstige school en de sportaccommodatie zijn beide multifunctioneel.

De wijk Marslanden in Hardenberg krijgt steeds meer inwoners. Doordat de wijk blijft groeien, wonen er ook steeds meer kinderen die naar de basisschool gaan. Veel kinderen die in Marslanden  wonen gaan naar openbare  school De Kern en de christelijke school De Marsweijde. Deze scholen zijn samen met andere functies gevestigd in gebouw De Matrix. Het tekort aan ruimte wordt  voor de korte termijm opgelost met tijdelijke huisvesting naast De Matrix, in afwachting van de nieuwbouw.

Aan de oostkant van het schoolgebouw worden de extra sportvelden aangelegd ten behoeve van de hockeyclub GZG die blijft groeien, waardoor de huidige plek op het sportpark De Boshoek onvoldoende ruimt biedt.  Er is om die reden besloten naar de Marslanden te verhuizen, waardoor op De Boshoek meer ruimte beschikbaar komt voor (onder meer) de voetbalclub HHC die inmiddels 1.800 leden heeft.

 

 

Twence stelt dat gemeenten niet zomaar kunnen uittreden/cashen

ALMELO - De gemeenten Almelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Twenterand hebben tijdens de onderhandelingen over de aan- en verkoop van aandelen Twence geen genoegen genomen met het bedrag dat ze bij verkoop zouden toucheren. En ze balen als een stekker dat het afvalverbrandings- en energieopwekkingsbedrijf in Hengelo veel minder dividend uitkeert aan de aandeelhouders dan de winst mogelijk maakt.

Almelo en Oldenzaal gaven jaren geleden al aan uit te willen stappen, want vinden dat Twence zich in de markt van afval en energie prima kan redden en de overheid (gemeenten) niet nodig heeft. Dat deze beide gemeenten en in hun kielzog nu ook Twenterand niet het  ‘uittreden’ moeilijk maakt heeft volgens een woordvoerder van het bedrijf te maken met het zogenoemde gedeeld aandeelhouderschap.

Er is over dit jaar volgens Twence nog niks te zeggende winst . Over 2019 bedroeg de nettowinst van 11,8 miljoen euro bij een omzet van 116,8 miljoen. Dat was wel minder dan de 14,5 miljoen van 2018, maar nog altijd aanzienlijk.  De gemeenten Hellendoorn, Losser en Wierden willen juist bijkopen, maar hun gesprekken met andere aandeelhoudende gemeenten zouden ook zijn afgeketst op de prijs. Hetzelfde geldt voor Berkelland.

Twence wijst in dat verband op de afspraak die destijds met de  Regio Twente dat Twence in ruil voor het gedeeld aandeelhouderschap elk jaar een miljoenenbedrag in Twentse projecten steekt die gericht zijn op sociaaleconomische  structuurversterkende investeringen, in goede tijden én in slechte tijden. Als een gemeente wil uittreden kan ze dat alleen met algemene instemming en met betaling van de Twence-prijs. Het bedrijf laat ook weten last te hebben van de depressie, die te maken zou hebben met corona-beperkingen.

 

Finale van ideeënstrijd gebruik oude bibliotheek in Hengelo nadert

 HENGELO – Van de 22  kandidaten zich bij de gemeente Hengelo hadden gemeld met een plan voor nieuwe functies in de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat zijn er vijf geselecteerd, die hun voorstellen mogen uitwerken. De gemeente zette bibliotheek aan te koop en vroeg kandidaat-kopers een behalve en prijsbieding ook een  gebruiksidee aan te leveren.

De lokale overheid heeft het markante gebouw, laatstelijk in gebruik als gemeentelijk archief, niet meer nodig, na de ver- en nieuwbouw  De vijf geselecteerde plannen voor toekomstig gebruik krijgen tot 17 mei de gelegenheid hun plannen nader uit te werken. De selectiecommissie maakt vervolgens op basis van het concept, de minimale bieding en de referenties een keuze. Eind mei verwacht de gemeente dat het winnende plan bekend is. De planning is dat vervolgens eind juli de daadwerkelijke verkoop plaatsgrijpt.

Deel dit nieuws!