De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Opnieuw reparatiewerk nodig voor woningbouw op es Tubbergen

TUBBERGEN - Opnieuw dwingt de rechterlijke macht de gemeente Tubbergen nog eens goed naar het plan te kijken voor woningbouw op de markante es aan het begin van de Almeloseweg. Twee omwonenden voerden aan dat de gemeente buiten de spreekwoordelijke lijntjes kleurt en stellen dat de lokale overheid haar eigen regels niet moet interpreteren, maar moet handhaven.

De rechtbank is dat met de beide appellanten eens en vernietigde om die reden een deel van het plan voor de bouw van een wijk op de plek van voorheen een tuincentrum en dáárvoor een schenkerij, tegenover het standbeeld van de fameuze in Tubbergen geboortige priester/politicus Schaepman. Het ging met het plan voor woningbouw al eerder mis door illegaal grondwerk.

Door met kavelgrenzen te (laten) schuiven heeft de gemeente in de vingers gesneden. En de grondzaak speelt ook weer op, want er zou bij bodemtechnische werkzaamheden nog steeds veel misgaan, onder meer met asbest in de grond. De gemeente zou zich te weinig gelegen laten liggen aan klachten uit de buurt en het gemeentebestuur zal met een nieuw besluit moeten komen.

ChristenUnie eist van Van Hijum klare wijn Tech Base/Airport Twente

ENSCHEDE - Het provinciebestuur van Overijssel zal de subsidiëring voor de gebiedsontwikkeling van de Luchthaven Twente staken als het aan gedeputeerde Van Hijum ligt. Hij heeft zich op dit dossier verzekerd van de steun van zijn vier collegae-gedeputeerden. Er is het afgelopen decennium meer dan een miljoen per jaar in het gebied geïnvesteerd, waarvan de provincie de helft betaalde en de gemeente Enschede ook.

Een groot deel van de subsidie is besteed, en kwam met name ten goede aan nieuwe natuur (water en groen) en infrastructuur (vooral fietspaden) en het college van gedeputeerde staten is van mening dat nu het moment daar is daar de markt zijn werk moet doen, waarbij voorzieningen in het gebied uit de grondexploitatie zullen moeten worden gehaald, waarbij ook moet worde gedacht aan de plannen voor de Technology Base.

De Statenfractie van de ChristenUnie heeft laten weten grote twijfels te hebben over de levensvatbaarheid van ‘hoofdpijndossier’ in het Luchthavengebied, waar behalve hightechbedrijven ook een kleinschalige (zakelijke) luchthaven zou moeten komen, een zakelijk vliegveld, maar er zijn veel vraagtekens over de rentabiliteit, op korte én langere termijn. Op dat punt zal de ChristenUnie Van Hijum duchtig bevragen.

 

 

 

Hengelo voteert nu al zeventig mille voor ondernemers na de crisis

HENGELO - Teneinde zelfstandige ondernemers in Hengelo na de coronacrisis te hulp te komen zet het college van burgemeester en wethouders een bedrag van 70.000 euro aan de kant. Dat geld is dus bestemd voor de tijd na de crisis als ondernemers geen aanspraak meer kunnen meer kunnen maken op de steun- en herstelpakketten. De gemeente neemt hiertoe het ROZ in de arm voor de uitvoering.

Volgens wethouder Ten Heuw zal aantal ondernemers zal na de crisis een (bij)baan willen zoeken of (financiële) aanpassingen doen in de onderneming. 'Met dit voorstel reserveert de gemeente Hengelo geld voor deze dienstverlening van ROZ, om ondernemers te ondersteunen in deze heroriëntatie’, aldus de wethouder van Sociale Zaken. 'ROZ heeft veel contact zefgt daardoor goed te weten wat er speelt.

Ook elders in Twente, in twaalf van de veertien gemeenten, voert ROZ onder meer de bijstand voor zelfstandigen en de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers uit. De doelgroep omvat meer dan alleen ondernemers die steun kregen. 'Alle ondernemers die problemen hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken kunnen met hun hulpvraag bij ROZ terecht.

Overigens CMLVI

'Dat de macht - de economische macht van politici en managers  - en het geestelijk leven niet voor elkaar bestaan, die breuk is niet eens meer 'misschien' onherstelbaar, ze is in onze tijd definitief. Ongeletterdheid is een vereiste geworden om in het maatschappelijk leven aan het woord te blijven.' Ik ontleen dit citaat aan schrijver Gerrit Komrij (essay in de Volkskrant 22 december 1989).

De afgelopen weken heb ik nogal wat 'debatten-die-dat-niet-waren 'gezien en gehoord, soms kruipt iets van 'oude-mannen-sportanalisten-praat' in mijn oor - het is allemaal van een diepe treurigheid en beter lijkt het niet te worden. Voor mij rijst bij al deze maatschappelijke weerzinwekkendheid van heden de getourmenteerde gestalde Pieter Omtzigt op - in zijn boek 'Een nieuw sociaal contract').

http://ow.ly/GlhL50EaHEq

 

Glanerbrug volgens wethouder het hart van innovatief Enschede

GLANERBRUG - De betere beveiliging van het sportpark Ekersdijk in het dorp kan tot gevolg hebben dat Glanerbrug 'het hart van innovatief Enschede' zal worden. Dat vindt wethouder Van den Berg en hij baseert zich daarbij op de maatregelen die zijn getroffen om de overlast in te perken. Dat gebeurt onder meer met een elektronisch hek dat kan worden geopend en gesloten met een app. De wethouder: 'Hoe mooi is dat in ons grensdorp.'

De overlast zal volgens de wethouder afnemen en bovendien staan er verkeerstellingen op stapel. Alleen een aantal zorgvuldig gekozen gebruikers heeft kan de poort bedienen. Het idee is op deze wijze mogelijke kwalijke praktijken te voorkómen. Er worden al geruime tijd allerhande vormen van overlast ervaren door goedwillende gebruikers/bezoekers en omwonenden van het Glanerbrugse complex van meerdere verenigingen.

Het dossier maakt onder meer melding van intimidatie, vuurwerkafstekerij, vandalisme. De parkeerplaats bij het het sportpark en omgeving is het epicentrum van onrust en ongemak. De gemeente voert ondertussen naarstiglijk overleg met de sportclubs, het wijkwerk en een aantal organisaties voor buurtwerk, jongerenwerk en activiteiten die raken welzijn, educatie, jongerenwerk en activiteiten op het vlak van welzijn en geluk.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!