De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Van Ek (SP) vreest inhoudelijk zwemwater-echec in Enschede

ENSCHEDE - De wijze waarop het college van burgemeester en wethouders te Enschede tot (ver)nieuwbouw van zwembaden in het Diekmangebied an de zuidkant van de stad wil komen vervult fractievoorzitter Van Ek van de SP met zorg. Er is weinig tot niets duidelijk, anders dan dat het college onder aanvoering van wethouder Van den Berg een gebouw met twee baden wil bouwen, een instructie- en een sportbad. Daarnaast zal volgens Van den Berg het recreatiebad van Aquadrome worden vernieuwd. De leidsman van de SP vreest een sterfhuisconstructie.

Van Ek ziet wijst erop dat zijns bedunkens het subtropisch zwemparadijs Aquadrome na de oplevering van het twee baden-zwemcomplex minder open zal zijn, mogelijk louter in het weekend, vanwege een stug lek én om financiële redenen. Gekoppeld aan de eerder al van gemeentewege aangekondigde sluiting van het zwembad Het Slagman in Enschede-Noord gaat de stad er dan wat het aanbod schoon zwemwater dik op achteruit. Het zal voor de SP in elk geval reden zijn alles in het werk te stellen absoluut in het Aquadrome te investeren.

Van Ek heeft zijn onrustgevoel en kwaadsappigheid vervat in een serie vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil weten hoe het aankijkt tegen een mogelijk ambtelijk ingestoken 'sterfhuisconstructie' voor het Aquadrome en voegt eraan toe dat dit voor de SP 'een niet te verkopen feit' zou zijn. Van Ek wil in dat bestek weten of het college de baas is of dat dit toch directeur Morsink is van de uitvoeringsorganisatie Sportaal. Als het puur een kwestie van geld is, dan vindt de leidsman van de SP dat het college de raad meer geld moet vragen.

 

 

 

Eshuis verruilt politiek Wierden voor gezinshuis in haar Hoge Hexel

HOGE HEXEL – Als de huidige raadsperiode volgend jaar maart eindigt is dat voor het raadslid Eshuis van de ChristenUnie der gemeente Wierden een natuurlijk moment om de politieke arena te verlaten. Ze kondigde hedenavond haar afscheid aan. Ze heeft er straks in maart drie volle termijnen opzitten als volksvertegenwoordiger. Een natuurlijk moment voor een afscheid.

Eshuis ziet bovendien andere uitdagingen in het verschiet, zoals het runnen van het onlangs mede door haar gestichte gezinshuis in de nieuwe woonbuurtje Kleen-Esch, een nieuw woonwijkje in Hoge Hexel, voor de bouw waarvan ze zich als raadslid jaren druk maakte. Ze werd in 2008 politiek actief, om uiting geven aan haar missionaire geloof in en liefde voor kerk en staat, zeg maar in woord en daad.

De gemeente was ten is trouwens ook direct en indirect haar werkgever, want Eshuis was het gezicht van de VVV, tegenwoordig Tourist Info Wierden-Enter, de laatste jaren nota bene in het gemeentehuis gehuisvest. Het politieke handwerk kreeg Eshuis geleidelijk in de vingers aan de hand van fractiegenoot Goosen, die in 2014 na negen jaar raadslidmaatschap vertrok en de leiding aan haar overdroeg. 

Ze groeide in haar nieuwe functie als politiek leider en onder haar hoede veroverde de ChristenUnie voor het eerst in de historie een derde zetel, maar de grote winnaar van 2018 was NEW en die gooide het op een politiek akkoord met het CDA. De kans dat de partij volgend voorjaar wel collegedeelname kan afdwingen bestaat, zelfs als het aantal zetels gelijk blijft, zeker als een derde partij nodig is.

 

Kogel door kerk Tubbergen: op Es krijgt Schaepman 51 overburen

TUBBERGEN - Nu de laatste juridische hobbels zijn genomen kan weldra de bouw van woningen 'op de es' tegenover het beeld van de priester en politicus Schaapman beginnen. Na tal van gerechtelijke procedures zijn nu alle belemmeringen voor de bouw van de wijk met 51 woningen uit de weg geruimd. Er waren rechtzaken, tussenrapportages en beroepszaken bij meerdere rechtsprekende organen, maar de kogel is door de kerk: de gedachte woningen kunnen nu verrijzen.

De es vlak voor de entree van het dorp Tubbergen komen als gezegd 51 huizen van uiteenlopende aard: zes vrijstaande woningen, dertig half vrijstaande woningen en vijftien rijwoningen. Er is 'in rechte' een garantie gegeven dat 93 procent van de kavels voor de rijwoningen en de half vrijstaande woningen voor een bedrag  van minder dan een kwart miljoen zullen worden verkocht.

Eerder stond op de es tegenover Schaepman een tuincentrum, horeca met restaurant, een feestzaal benevens bowlingbanen - fameus in de omtrek. Daar kwam de klad in, de boel kwam leeg te staan en zo rijpte het plan voor een woonoord in én op het hoogsegment, al  lag er ook een plan voor de vestiging van een supermarktfiliaal van de Aldi. Het bouwbedrijf/ontwikkkelaar Steggink uit Reutum neemt de bouw voor zijn rekening naar een ontwerp van Building Design uit Zenderen.

Rijssen geeft cultuur en historie op kerkhof Het Lentfert cachet

RIJSSEN - In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten krijgt de oude begraafplaats Het Lentfert groot onderhoud, want de gemeente acht zich hier toe verplicht vanwege de status van deze dodenakker als rijksmonument  Om die reden draagt de rijksoverheid bij, vanwege de  cultuurhistorische of wetenschappelijke waarden van het kerkhof, onder meer van het ontwerp, de gedenktekens, de familiegraven, de graftuin en de imponerende bomen.

De opknapbeurt vindt plaats in afstemming met de Overijsselse monumentenhoeders van Het Oversticht. De opzet is volgens wethouder Aanstoot deze vorm van cultuuthistorie te versterken. Hij wijst er ook op dat vijf jar geleden zijn 'inwoners en betrokkenen 'zorgen' werden geuit over de staat van deze begraafplaats'. De gemeente heeft toen zorgvuldig bekeken wat er aan de hand was en vindt het nu noodzakelijk om de cultuurhistorische waarden van de oude begraafplaats in stand te houden. Op het kerkfof zijn veel vanwege hun leven en werken bekende Rijssenaren ter aarde besteld, onder de fabrikanten van Ter Horst en de reiziger en schrijver Belcampo.

Het gemeentebestuur heeft laten weten de opwaardering van met name het oude deel van de begraafplaats met al zijn groenvoorzieningen en cultuurhistorie een grotere rol te laten spelen in de omgeving.

Overigens CMXCIV

Er gaan verhalen rond over het dorp mijner inwoning als oerdorp dat in het jaar nul zou zijn ontstaan en sedertdien in kluitjes bewoond. Je kunt erop wachten of het heette destijds Efrata. Er vinden nu graafwerkzaamheden plaats bij een oude es waar straks de passie wordt gezongen; de goudkust van de ijzertijd. Ik zag vanavond tijdens een fietsinspectie dat ze zelfs vlak vóór de Koepel nu nog sloten en sleuven graven.

Daar heeft de dorpsoudste zich sinds kort metterwoon achter een van gemeentewege gesubsidieerde wal verschanst en kwam ze er vervolgens achter dat ze nog wat voorzieningen van node had, riolering misschien, of internet, of een schuttersput. Naar ik begreep heeft de dorpsoudste negentien donateurs. Het mag wat kosten, maar wees gerust: over nog'es twee eeuwen graven ze dit tigchelwerk weer op.

 

 

 

Deel dit nieuws!