De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CMXCVI

Peter d'Hamecourt ken ik niet persoonlijk, maar sinds vandaag toch iets beter dan gisteren, wel van de radio, als correspondent in Moskou. Vanochtend was hij op de radio te horen met nieuws over zichzelf, want het ging erover dat hij een herseninfarct heeft gehad en daar een boek over liet verschijnen.

Het was of ik mezelf hoorde praten, met te weinig rustseconden tussen de woorden, zelfs tussen de let ter gre pen. Wat ik óók herkende is de emotie die dichter bij gevoel en bij gedrag zit dan voorheen. Wat me het meest trof, zeg liever ontroerde, was dat hij vanaf dag één revalidatie aan journalistiek verbond.

Ik hoorde hem praten over mij. Hoe hij bleef schrijven, maar op een wit A-viertje soms helemal rechtsboven begon, soms links onder, net als ik en soms gewoon op de tafel verder schreef. Ik heb vanuit Het Roessingh nieuwsberichten en analyses naar de krant gestuurd, op een laptop, waar je niet naast kúnt schrijven.

 

Start bouw van dertien (schuur)woningen in agrarisch gebied Ypelo

YPELO- In het kader van rood-voor-rood (nieuwbouw na afbraak van oude meuk) bouwt aannemersbedrijf Hoek dertien woningen in Ypelo. Het plan in de buurtschap met zijn agrarische karakter is 'Buitenplaats Ypelo’ gedoopt. De oorsprong ligt bij de afbraak van het gewezen varkensbedrijf op de hoek van de Ypeloweg en Broezeweg. Het betreft elf 'schuurwoningen' en twee huizen in de voormalige 'boerderijbungalow'.

meer volgt

 

Westerhuis Verhuur koopt pand van Mercedes Baan in Almelo

ALMELO/RIJSSEN - In tweede instantie is het bedrijf Westerhuis Verhuur te Almelo er alsnog in geslaagd tot overeenstemming te komen met autobedrijf Mercedes Baan over de koop van het bedrijfspand aan de Plesmanweg in Almelo. Het pand stond al een poos leeg nadat de kringloopwinkel Wawollie naar het Van Dronkelaarplantsoen verhuisde.

Namens de firma Westerhuis had onderhandelaar Besteman al eerder over de aankoop op de deur van het autobedrijf geklop, maar kwamen de partijen niet bij elkaar toch bij elkaar. Het bleek strategie en massage, want door interventie van makelaar Uniek uit Enter lukte het later alsnog. De geesten werden daarvoor rijp gemaakt op kerstavond....

De grondvester van het bedrijf, Klaas Westerhuis, begon precies een eeuw geleden met een handel in de verhuur van tenten voor feesten en partijen. Hij ging er gaandeweg ook wat tegenwoordig catering heet verzorgen. Later kwamen er 'aanvullende activiteiten' bij, zoals een slijterij, een partymeubilairpoot en waar gewenst aanvullende omlijsting.

Enkele jaren terug kwam de horeca-ondernemer Besteman  in de zaak. Hij geraakte via zijn gewezen schoonvader in de horeca verzeild en deed zaken met cafébazen als Hubers (van wie hij schenkhuis 't Hookhoes kocht) en van het een kwam telkens weer het ander, met zakenvrienden die hem op de bok zetten, waaronder dus die van Westerhuis.

 

Twaalf grondgebonden woningen en zestien appartementen Losser

LOSSER – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser is positief over het plan voor woningbouw in het gebied De Muchte en vraagt de gemeenteraad daarvoor ruim een miljoen beschikbaar te stellen. Het idee is hier twaalf grondgebonden woningen te bouwen en de woningcorporatie Domijn er een woonblok met zestien huurappartementen te laten verrijzen ten behoeve van begeleid wonen voor jongeren.

De afgelopen tijd is de oude meuk in het gebied tussen de Diepenbrocklaan, Muchteweg en Vlasakker gesloopt, Dat waren onder meer een peuterspeelzaal en de gebouwen van de Stichting Fundament. De gemeente Losser kocht die aan en brak ze af teneinde de grond bouwrijp te maken. Er zullen zoveel mogelijk bomen blijven staan. Ook komt er een waterberging.

De woningen zijn met een woord van deze tijd toekomstbestendig, dat wil zeggen: met de slaap- en  badkamers op straatniveau. Het appartementengebouw van Domijn krijgt twee bouwlagen, met de hoofdingang aan de zijde van de Vlasakker. Deze appartementen worden door Domijn in hoofdzaak verhuurd aan de JP van den Bentstichting voor begeleid wonen.

Om de herontwikkeling uit te kunnen voeren, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Daarna kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw worden verleend.  De herinrichting van de omliggende wegen vindt dit jaar plaats. Volgend jaar worden volgens de plannning de huizen aan de Diepenbrocklaan, Vlasakker en Muchteweg opgeknapt.

Overigens CMXCV

Bezonken rood. Het was het eerste boek van Jeroen Brouwers dat ik als jongmens las en ik vond het verpletterend. Het verscheen in 1981.

Ik weet niet wanneer ik het verhaal over honger, vuurzongloed, vernedering en vooral als jongen moeten zien hoe je moeder wordt verkracht, geslagen en gebrandschat en dat hij -wat misschien nog het ergste was - zich letterlijk en figuurlijk afwendde van de vrouw die zijn niet moeder niet meer was, voor hem dan.

Ik moest bij het lezen en lang daarna voorl aan mijn moeder denken, aan mijn vader, aan mijn broer, aan alles wat me lief was, in het angstige besef ik dat het morgen over kan zijn, dat veel mensen beulen zijn en - erger nog - dat in velen onzer sadisten schuilen, die toeslaan als de omstandigheden het toelaten.

Bezonken rood. Het is een gruwelijk mooi boek. Ik heb de mens nooit meer vertrouwd toen ik las hoe en de mens is. Brouwers gaat moeder voorlezen. 

Deel dit nieuws!