De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Versteeg dringt aan op effectueren cameratoezicht Enschede-Zuid

ENSCHEDE - Het raadslid Versteeg van de naar hem genoemde Groep Versteeg te Enschede vindt het onbegrijpelijk dat het cameratoezicht bij het winkelcentrum Zuid op zich laat wachten. Hij wijst er in vragen aan het college van burgemeester en wethouders op dat er ter stede al veel ervaring is opgedaan met cameratoezicht, zowel met het beveiligen van private eigendommen als met cameratoezicht in het publieke domein.

Ook is volgens Versteeg cameratoezicht voldoende duidelijk wat geoorloofd is en wat niet, vanwege het gevaar van inbreuk op de privacy van passanten. Het raadslid stelt dat de gemeente Enschede vorig jaar november al de toezegging deed over te gaan tot het plaatsen van camera's bij het zogenoemde milieuplein van het winkelcentrum Zuid. 'Nu blijkt het gehele traject nog doorlopen moet worden', zo laat Versteeg nu weten.

Het raadslid wil nu van het college weten welke kosten top op heden zijn gemaakt en of het klopt dat Enschede, zoals Versteeg meent te weten, zich spiegelt aan de gemeente Almelo. Hij dringt hoe dan ook aan op tempo en wil als dat de snelheid bevordert weten of Enschede als het beter uitkomt dan de Almelose beleidslijn terzake het plaatsen van camera's op plekken waar dat de mores en de veiligheid zou kunnen bevorderen.

 

 

 

Lof voor Meulenkamp over samenvallen der dingen bij spoor Goor

GOOR -  Er klonk nog net geen ovationeel applaus, maar de gemeenteraad liet het besluit wel gepaard gaan met veel spreekwoordelijk hosannagezang toen werd besloten tot de aankoop van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Van Kollaan in Goor en het beschikbaar stellen van de netto opbrengst (na aftrek van de kosten van sloop en sanering van de voormalige gemeentewerf) aan te wenden ten behoeve voor het aanleggen van een spoorpark.

Ook wethouder Meulenkamp was in zijn nopjes met het op hun plek vallen van alle onderdelen van het plan. Er is door samenwerking met een projectontwikkelaar in de Roerdompstraat en omgeving sprake van de afbraak van oude meuk, het verfraaien van het stedenbouwkundig aanzicht, het optrekken van nieuwe woningen (denkelijk voor de verhuur) en dan resteert er nog twintigduizend euro voor de aanleg van een spoorpark Goor-Oost.

Meulenkamp was duidelijk goed te pas over de gang der dingen en de complimenten van de complete gemeenteraad. 'Mooi, dat enthousiasme, alle puzzelstukjes vallen op de plaats, het is groter dan we in het begin dachten. Het geld klotst ook hier niet tegen de plinten op, maar de risico's zijn beperkt en verantwoord. De wensen uit de buurt komen nog als we de grond eenmaal in handen hebben', aldus de wethouder in reactie op de lof uit de raad.

 

Overigens DCCCXCIV

De nieuwe Dichter des Vaderlands heet Lieke. Ze dicht over onvolkomenheid. Ze wil naar eigen zeggen de stem zijn van wat ze 'het dorre hout' noemt. Dat is actueel in deze tijd. Ik las een prachtig verhaal van, over en met haar in de NRC die met het dichterschap des vaderlands is verklonken. En hoorde haar stem. Een weerbare stem van een jonge vrouw die ziek is, kraakbeenkanker, maar allemachtig wat een woorden, wat een geluid, wat een hout.

Ik weet dat ziekte tot wanhoop kan drijven, dat het beperkt, opsluit, afzaagt en beklemt.  In de woorden van de nieuwe Dichter des Vaderlands kun je bij gebrek aan natuurijs je dan een schaatser voelen die zwemt. En hoe de mensen naar je kijken, je observeren, hoe boven ons gestelden oordelen, ook de politieke bestuurers in hun 'democratie van polyester'. Lieke heeft Marsman als achternaam. Dat belooft oneindig laagland in  een groots verband.

Maar we leggen ons er niet bij neer als de wereld onze hersenbloedingen of kankerwoekeringen als 'dor hout' beschouwt. Wij zijn niet beter, maar we wéten wel beter. Ik ben zeer onder de indruk van deze nieuwe Marsman. Wat een stem in de literaire wereld. 'Waar het op neerkomt', las ik van haar, 'is dat de mensheid als geheel ook eenzaam is. We kunnen er niet tegen dat er niemand iets terugzegt, dat we nog altijd geen dieren hebben horen praten.'

 

 

Beerput over verhoudingen bestuurlijk Twenterand gaat open

VRIEZENVEEN - Er is opnieuw juridisch-bestuurlijk rumoer over de ambtelijke top in de gemeente Twenterand. Het is namelijk de vraag of gemeentesecretaris Ten Brinke op adequate wettelijke gronden is ontslagen. De wethouders van de GBT, een partij met een absolute meerderheid in de gemeenteraad, achtten zijn vertrek onontkoombaar. De toenmalige (waarnemend) burgemeester Van der Kolk probeerde dit af te wenden, mede omdat ze dit vlak voor haar afscheid niet op het blazoen wilde hebben. De wethouders Harmsen, Paters en Koster, alle drie van GBT, waren onverbiddelijk: Ten Brinke moest weg, via voor- of achterdeur.

De belangrijkste reden voor GBT, aangestuurd door fractiechef Elzenga, kende geen pardon. De macht van Ten Brinke was veel te groot, ontstaan in de tijd dat hij binnen werd gehaald door voormalig burgemeester Visser, die een waakhond wilde hebben om de organisatie in het gareel te houden. Met de jaren ging Ten Brinke volgens de gemeenteraad, inzonderheid GBT, steeds meer zonnekoninggedrag vertonen, zo zelfs dat hij zelf aan de wethouderstafel zat en buiten het college om besluiten nam en of kreeg, zoals over grondposities, rechtszaken en in projectorganisaties, waaronder een zonnepark voor de energietransitie.

Ten Brink is de facto al weg, maar legt zich niet zonder slag of stoot neer bij het bestuurlijke optreden van de wethouders die een meerderheid in de gemeenteraad hebben. Nu de Rechtbank Overijssel twijfelt aan de ontslaggronden kan het muisje nog een staartje krijgen, temeer daar ook verhalen rondzingen over bijzondere vormen van personeelsbeleid van Ten Brinke, waar dan weer compromitterende foto's van zouden circuleren. De gemeentesecretaris-op-non-actief houdt zo de gemoederen bezig. Een nader onderzoek moet meer duidelijkheid scheppen over de toekomst van Ten Brinke en wat dat de lokale schatkist zal kosten.

 

Hellendoorn wil lasten voor particulieren en ondernemers temperen

NIJVERDAL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn stelt de gemeenteraad voor dit jaar de onroerendzaakbelasting niet te verhogen en de rioolheffing te verlagen. Wel gaat de afvalstoffenheffing extra omhoog vanwege de stijgende kosten van de afvalverwerking, maar alles bijeen blijft de lastendruk 'ongeveer gelijk', meldt het college aan de gemeenteraad.

Het college stelt dat dit mee mogelijk is doordat 'het financiële huishoudboekje weer op orde gebracht' is door in 2019 en 2020 duchtig te saneren. Ook heeft een nieuwe werkwijze in het sociaal domein ertoe geleid dat de gemeente meer grip heeft op de uitgaven. Inkomsten en uitgaven zijn daardoor weer in evenwicht. Bovendien was Hellendoorn afgelopen jaar in staat de reserves aan te vullen.

'Mede door deze hernieuwde financiële stabiliteit en extra belastinginkomsten is er ruimte om de stijging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers in 2021 te beperken', schrijft het college aan de gemeenteraad, die volgende week over het voorstel van het college komt te spreken over de tarieven die inwoners en ondernemers dit jaar betalen aan onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en begrafenisrechten.

Deel dit nieuws!