De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hellendoorn worstelt met ruimtegebrek in net nieuwe VSO-school

HELLENDOORN - In navolging van de raadsfractie van het CDA in de gemeente Hellendoorn heeft nu ook die van Lokaal Hellendoorn zich in vragen aan het college van burgemeester en wethouder sterk gemaakt voor de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland dat te weinig ruimte heeft in het nieuwe gebouw van de VSO-school Elim aan de Luttenbergerweg.

Het aantal leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs neemt in ijltempo toe en is feitelijk een jaar na de bouw alweer veel te klein. In vragen van het CDA refereerde deze partij er fijntjes aan destijds al te hebben aangedrongen op een meer geschikte plek, waarbij met zoveel woorden werd gewezen op de leegstaande gebouwen aan de Willem de Clercqstraat.

In dat verband stelt de fractie van Lokaal Hellendoorn in navolging van het CDA ook dat de mogelijkheden die de voormalige panden van Reggesteijn aan de Willem de Clercqstraat wellicht een oplossing zijn en de lokalen voegen daar nog op de overschietende ruimte vanwege de fusie van de basisscholen 't Heem en De Peppel in de zuidwesthoek van Nijverdal.

Los daarvan vraagt de fractie zich af of de gemeente Hellendoorn verantwoordelijk wil en/of moet zijn voor huisvesting van leerlingen uit een groot voedingsgebied en of schaalvergroting het onderwijs ten goede komt. Ook daar mag wethouder Den Dolder op antwoorden.

 

 

Overigens CMXII

De geur van voorbijgaan en de kleur van verwachting - de combi is van alle tijden. Ik zag hoe een koude noordenwind aan de bessenstruiken trok, hoorde de kale bome fluiten. En ik bernam de ijzere regelmaat van het krassen op de bevroren vennen van de Schaddenbelt. Onder de hardblauwe lucht van staal.  Ik denk medio de jaren zestig. Een jaar of zeven zal ik geweest zijn.

Ina en Erna waren er ook bij. Die durfden niet te schaatsen. Zaten op een steen van het type zwerfkei. We probeerde Ina  en Irna op de vennen te krijgen. Ze weigerden. Hadden het te koud. Johan niet, Henk ook niet en ik evemin. Dat wil zeggen: we barstten van de kou, maar moesten onze eer redden. Gelukkig konden we zeggen dat die tranen puur van de kou kwamen.

Over de Schaddenbelt en de vennekes in het veen daar valt veel te zeggen, ik kom de nog geregeld, voor de geuren van wat voorbij is en de kleuren die ik er mag verwachten.

Tubbergen wil gemeentehuis mét hotel en zorg; kritiek zwelt aan

TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen overweegt de  beoogde nieuwbouw van het schip van staat te combineren met de bouw van een hotelaccommodatie. Dat zou om een aantal redenen aantrekkelijk zijn. Eerstens vanwege gedeelde kosten vanwege gezamenlijke voorzieningen, tweedens uit de verbinding van bestuurlijke en toeristische doelstellingen. In dat verband wordt over synergetische voordelen gesproken. In bestuurlijk Tubbergen spelen de zenuwen stevig op, ook in de coalitie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij wel uitgesproken dat er sprake moet zijn van gescheiden exploitaties, waarbij de horecapartijen opdraaien voor hun investeringen. Eerder al werd bekend dat het gemeentehuis multifunctioneel zal worden gebruikt, de zogenoemde maatschappelijke component, waarbij de nieuwbouw ook onderdak zou bieden aan voor de gemeente (en de inwoners) relevante organisaties op het gebied van (onder meer) zorg en welzijn.

Toch klinkt hier en daar vanuit de plaatselijke politiek ook kritiek op de plannen, dat het te groot en daardoor te duur zal uitpakken. Het zou betekenen dat de gemeente Tubbergen een slordige tien miljoen zou moeten investeren in de nieuwbouw van een pand aan het Pancratiusplein dat meet af aan als Glashoes is geafficheerd. Vooral vanuit de oppositiebanken klinken geluiden die naar een veto zwemen, bij de oppositie, maar ook bij collegepartij GB/VVD is van enige 'beverites' sprake.

 

 

 

 

 

BBE verbaasd over plan kruising bij UT met twee rijbanen minder

ENSCHEDE - Het plan om de kruising van de Hengelosestraat in Enschede ter hoogte van de Universiteit Twente van twee keer twee rijbanen naar twee keer één rijbaan terug te brengen roept vragen op bij de grootste coalitiepartij BBE. De partij laat bij monde van het raadslid Lents weten zich af te vragen wat de meerwaarde is van deze versmalling.

Er zou 'een goed oversteekbare kennisboulevard' moeten komen om het Kennispark aantrekkelijker te maken voor meer bedrijven. De tientallen miljoenen die de afgelopen tien jaar zijn geïnvesteerd in het Kennispark zouden niet voor de verwachte uitgifte van bedrijfskavels hebben gezorgd. Lentz vraagt zich af waarom dat nu wél zo zou  gebeuren.

Tien jaar geleden werd met dezelfde verwachting van veel meer bedrijven in de omtrek van Kennispark de tweebaans weg met een tunnel afgebroken om plaats te maken voor een gelijkvloerse kruising mét verkeerslichten en twee keer twee rijbanen. Lentz kondigt aan dat BBE er maandagavond in de stadsdeelcommissie Noord vragen over zal stellen.

 

 

Overigens CMXI

Daniel sloot vriendschap met een troep leeuwen in een kuil. Of het vaak feest was, weet ik niet, maar het lijkt me vreemd. Niettenmin is het een mooi verhaal, waar een naamgenoot van mij een boek van wrochtte. En het verhaal wil dat als je met leeuwen in een kuil kunt verkeren je zelfs bestuurder van het land kunt worden. Wonderen zijn de wereld niet uit, al zijn ze dun gezaaid. 

Er zijn fabels over het geluk als bijproduct van ongeluk. Ik heb onder veel mankementen sedert zeven jaar een mank been, maar vannacht lag ik te bed te lezen in 'De Opgang' van Stefan Hertmans toen mijn aangedane been ging zwabberen. Ik geloofde een seconde dat dit herstel kon zijn, maar wist meteen dat spasticiteit het gevolg is van hersenletsel; spanning der verlamde spieren.

Ik luisterde even, of er iemand zich uit het Niets meldde om te zeggen dat ik mijn bed op moest nemen om te wandelen, maar niks dus. Ik heb wel dat boek van Hertmans, dat ik een ieder kan aanraden, net als zijn vorige twee boeken trouwens, prompt uitgelezen en stortte me vervolgens op weer een dag vol verhalen en beloftes. Ik wandel niet, want trekkebeen, maar mét geluk.

 

 

Deel dit nieuws!