De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Knobben alleen in verzet tegen nieuwbouw huizen Hellendoorn

Knobben alleen in verzet tegen nieuwbouw huizen Hellendoorn

HELLENDOORN – Bijna unaniem heeft de gemeenteraad van Hellendoorn besloten akkoord te gaan met de bouw van een appartementencomplex in het hart van het moederdorp. De bestaande opstallen gaan tegen de vlakte om plek te maken voor tien appartementen op de plek van het voormalige café-restaurant De Kroon.

Het gaat om een plan met een bouwvolume van twee lagen onder een kap. De maximaal toegestane afmetingen van het te realiseren appartementencomplex blijven binnen de volgens het geldende bestemmingsplan Hellendoorn-dorp met een maximaal toegestane afmetingen van het huidige squashcentrum.

Tijdens de inzagetermijn heeft de raad vier zienswijzen ontvangen, die het college van burgemeester en wethouders terzijde legde. Niettemin stemde het raadslid Knobben tegen omdat hij als enige van mening is dat de nieuwbouw niet past in het hart van het markante moederdorp Hellendoorn.

Deel dit nieuws!