De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bedrijf in Beuningen maakt de omslag van veeteelt naar walnoten

Bedrijf in Beuningen maakt de omslag van veeteelt naar walnoten

BEUNINGEN – Het echtpaar Berning  in Beuningen denkt op termijn een goede bron van inkomsten te krijgen uit de walnotenproductie. Ze namen enkele jaren geleden het initiatief om van het houden van dieren over te schakelen op het poten van walnotenbomen. Het zou op termijn de hoofbron van inkomsten kunnen zijn. Daarvoor moet het walnotenbos, nu 1,2 hectare,  op termijn flink groter zijn.

Het echtpaar (René en Irma) Berning  gelooft dat dit kan, maar zegt alvast kleinschalig begonnen te zijn om dingen uit te proberen. Ze wijzen er ook op dat de ontwikkeling past in de discussie over noodzakelijke veranderingen ten plattelande. Hun jonge bedrijf is de eerste proeve daarvan.

Er is advies en begeleiding van onder meer Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en ook de gemeentebestuurders, provincies en gemeenten. Voorlopig is alles gericht op

Deel dit nieuws!