De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vechtstromen verbiedt beregening en bevloeiing in regio Twente

Vechtstromen verbiedt beregening en bevloeiing in regio Twente

ALMELO – Het waterschap Vechtstromen heeft per direct een verbod afgekondigd op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in wat wordt genoemd ‘kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden benevens de gebieden in een zone van tweehonderd meter eromheen.

Het neerslagtekort dreigt  volgens het waterschap op te lopen tot meer dan 250 millimeter. Omdat er geen zicht is op neerslag van enige betekenis in de komende periode, is het verbod volgens Vechtstromen noodzakelijk. Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie met een neerslagtekort van dit moment minder nijpend, maar ook hier zegt het waterschap de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Sinds 27 juni geldt er al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Daarnaast vraagt het waterschap ondernemers, inwoners en agrariërs met klem zuinig om te gaan met oppervlaktewater ‘Onze handhavers controleren streng op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden. Daarnaast dienen onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater in de meeste gevallen gemeld te worden bij het waterschap. 

Deel dit nieuws!