De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo houdt Explorius uit Rijssen aan bouwplan Krugerstraat

Hengelo houdt Explorius uit Rijssen aan bouwplan Krugerstraat

HENGELO/RIJSSEN – De gemeente Hengelo onthoudt goedkeuring aan de bouw van dertien zelfstandige wooneenheden op de plek aan de Paul Krugerstraat waar voorheen het Ichtuscollege stond. De reden is dat de woningen haaks staan op de huidige maatschappelijke bestemming.  Dat heeft het college van burgemeester en wethouders Explorius Vastgoed Ontwikkeling uit Rijssen laten weten. Het gemeentebestuur is wel akkoord met de bouw van kantoren ten behoeve van de genoemde maatschappelijke dienstverlening en met de functie wonen met zorg, maar woningbouw spoort niet met de gemeentelijke intentie.

Explorius beschreef in het plan het voormalig schoolgebouw te willen verbouwen om er onzelfstandige wooneenheden voor bewoners met een zwaardere zorgvraag (24/7), in te kunnen vestigen alsmede eerstelijnszorgvoorzieningen en dagbesteding. Explorius had uiterlijk in januari een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de verbouw van het pand moeten indienen. Dat is niet gebeurd. Explorius heeft meegedeeld dat uitsluitend onzelfstandige wooneenheden voor bewoners met een zwaardere zorgvraag, zoals omschreven in het gegunde plan, onhaalbaar is.

Het college verwacht dat de grond opnieuw in de verkoop komt.

Deel dit nieuws!