De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Offinga: 'De grens is bereikt bij opvang asielzoekers in Hardenberg'

Offinga: 'De grens is bereikt bij opvang asielzoekers in Hardenberg'

HARDENBERG -  De overlast van een groep asielzoekers in het AZC Hardenberg neemt snel en fors toe Volgens burgemeester Offinga gaat het zo niet langer en moet er worden ingegrepen. ''De grens is voor mij bereikt. Het is de omgekeerde wereld dat we als gemeente druk zijn met repressieve maatregelen terwijl de oplossing aan de voorkant zit. We dweilen met de kraan open.

Er is volgens de burgemeester een fundamenteel andere aanpak nodig. 'Ik roep de staatssecretaris op om in actie te komen', laat hij weten. De burgemeester refereert eraan dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het aantal asielzoekers uit veilige landen dat relatief veel overlast veroorzaakt terugbrengt naar nul. Dat zou ook zo zijn afgesproken en vastgelegd.

Offinga: 'We nemen al sinds 2016 onze verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen. Wij moeten en willen er zijn voor mensen die hun land zijn ontvlucht omdat het daar niet veilig is, maar asielzoekers die overlast veroorzaken, zich misdragen en crimineel gedrag vertonen zijn wat mij betreft niet welkom in Hardenberg.'

Het COA heeft de gemeente Hardenberg laten weten dat er nog geen speciale opvangplekken voor overlast gevende asielzoekers beschikbaar zijn. Daarom kan het COA de afspraak met de gemeente nog niet nakomen. 'We weten ook dat er tussen de asielzoekers die naar Nederland komen, veel mensen zitten die geen kans maken op een verblijfstatus in Nederland. Dit zijn vaak ook de mensen die voor overlast zorgen', aldus de burgemeester. 'Er is een fundamenteel andere aanpak nodig. We dweilen met de kraan open en houden elkaar als overheden in een wurggreep. De oplossing is een stringenter asielbeleid waarmee we voorkomen dat mensen die geen kans hebben op een verblijfstatus in de asielketen terechtkomen. Ik doe een dringende oproep aan de staatssecretaris om snel in actie te komen en het probleem bij de bron aan te pakken.'

Deel dit nieuws!