De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twenterand ziet in overschot van zeven miljoen nog geen rijkdom

Twenterand ziet in overschot van zeven miljoen nog geen rijkdom

VRIEZENVEEN - Ondanks een overschot van 6,9 miljoen op de jaarrekening 2021 steekt wethouder Koster van Financiën in de gemeente Twenterand de vlag er niet voor uit. Dat doet hij omdat er zijns bedunkens de komende jaren financiële dompers zijn te verwachten.

De wethouder wijst er op dat financiële voordelen weg zullen vallen, binnen afzienbare termijn. Zo is de 'winst' deels te danken aan een bedrag van negen ton ter verhoging van een algemene uitkering van  de rijksoverheid, maar daar gaat Koster nog niet van uit zijn dak.

'Natuurlijk is die meevaller hartstikke mooi, we hebben bovendien 50.000 euro meer toeristenbelasting ontvangen dan was gedacht. Daarmee is het saldo onder aan de streep inderdaad positief. Maar we rekenen ons zeker niet rijk. Dat geld gaat wat ons betreft in de reserves.

Dat voorstel zal het college van burgemeester en wethouders na het zomerreces dan ook aan de raad voorleggen. Hij wijst er ver op een donkere wolk aan het firmament van de kosten die de gemeente maakt voor huishoudelijke ondersteuning, aan Wmo-voorzieningen en jeugdzorg.

Deel dit nieuws!