De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser: geld voor bieb, muziek, welzijn en bestrijding eenzaamheid

Losser: geld voor bieb, muziek, welzijn en bestrijding eenzaamheid

LOSSER - Het college van burgemeester en wethouders te Losser verstrekt een zogenoemde budgetsubsidie van ruim anderhalf miljoen (namelijk 1.737,56 euro) voor het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs, welzijn, mantelzorgondersteuning en bestrijding van eenzaamheid. Het zijn allemaal activiteiten van de stichting Fundament.

Het bedrag komt overeen met de bijdrage van vorig jaar, de  besteding ook. Dat gebeurde toen na een reorganisatie, waarbij  directeur-bestuurder Fokkink als nieuwe leidsman aantrad. Hij volgde directeur Dijkhuijs op in het ten gemeentehuize gevestigde bastion van Het Fundament. Fokkink zorgde voor een nieuwe organisatie én werkwijze.

Zo werden de stichting Cluster, de muziekschool De Sleutel en de Openbare Bibliotheek letterlijk en figuurlijk in één organisch verband samengebracht, dat voor meer rust aan het front moet zorgen. Losser wil ook meer capaciteit inzetten voor jeugd- en jongerenwerk door actief in contact te treden met deze doelgroep om in beeld te krijgen met straathoekwerk.

 

 

Deel dit nieuws!