De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Wierden biedt met geld perspectief voor de (twaalf) kerkgebouwen

Wierden biedt met geld perspectief voor de (twaalf) kerkgebouwen

WIERDEN – De gemeente Wierden kan een rijksbijdrage van 25.000 euro tegemoet zien ten behoeve van een duurzaam toekomstperspectief voor de twaalf kerkgebouwen in de drie kernen der gemeente. De gemeente Wierden verstaat zich hierover met Het Oversticht en de besturen der kerkgenootschappen.

Veel geloofsgemeenschappen in Nederland hebben vragen over de toekomstbestendigheid van de kerkgebouwen. Dat kan komen door het afkalven van het aantal gelovigen en de kosten van hoge onderhouds- en gebruikslasten. Ook kan sprake zijn van te grote of juist te kleine gebouwen van de denominaties.

Door de dialoog met de kerken aan te gaan ontstaat er duidelijkheid over hoe de kerken ervoor staan. En hoe de burgerlijke gemeente de kerkelijke gemeenten zou kunnen faciliteren in de vragen die er nu en in de toekomst op hen afkomen, waaronder verduurzaming, waarvoor geld moet worden verstrekt in 2023-2026.

De twaalf de denominaties wordt een duurzaamheidsonderzoek aangeboden. Duurzaamheid is voor de kerkbesturen een actueel thema, gezien de energietransitie en de hoge energieprijzen. Daarnaast zijn hergebruik, medegebruik, nevenbestemming en mogelijke leegstand thema’s die leven bij de kerken in de gemeente.

 

Deel dit nieuws!