De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo aan de slag met vorm, inhoud en plek beeldende kunst

Hengelo aan de slag met vorm, inhoud en plek beeldende kunst

HENGELO - De gemeente Hengelo wil de stichting SchouwArt 94.000 een subsidie verlenen in het kader van de uitvoeringsregeling Presentatie Beeldende Kunst, waarvan negentienduizend eenmalig voor de noodzakelijke investeringen in de opstartfase.

De keuze voor SchouwArt impliceert dat het college aanvragen van Stichting Oyfo, de Stichting creatieve broedplaats Twente (Oogst) en de Stichting Oald Hengelo/Museum Hengelo in het kader van
de uitvoeringsregeling Presentatie Beeldende Kunst afwijst.

Beeldende kunst is in de Cultuurnota benoemd als een gemeentelijk prioriteit teneinde het culturele klimaat voor professionele beeldend kunstenaars te verbeteren. Het gaat dan onder meer over podia, het atelierbeleid en visie op gemeentelijke kunstcollectie. 

Een van de actiepunten is het realiseren van activiteiten om professioneel beeldende kunstenaars op bestaande en nieuwe podia te laten exposeren. Besloten is dat Hengelo een permanent kunstpodium krijgt op een nog nader te bepalen plek in de binnenstad.

Deel dit nieuws!