De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Opnieuw wordt de aanleg van NOEK in Enschede overwogen

ENSCHEDE - Het verbaast een substantieel van de gemeenteraad dat de gemeente Enschede de al vaker genoemde ontsluitingsweg NOEK weer opneemt in het nieuwe collegeprogramma van de nieuwe coalitie van BBE, VVD, PvdA en ChristenUnie. De aanleg van deze ontsluitingsweg moet de noordelijke stadswijken ontlasten.

De aanleg is al jaren een papieren tijger, omdat het veel geld kost en nut en noodzaak worden betwist. Hoewel de NOEK, die van Noord naar West zou moeten voeren, geregeld nog wordt genoemd als panacee voor verkeersopstoppingen in de binnenstad en voor een goede bereikbaarheid van de UT/Campus zijn er ook bezwaren.

NOEK staat voor Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede Kennisperk. Om financiële redenen verdween die vier jaar geleden van  agenda vanwege de kosten. Ook waren er inhoudelijke redenen, want groene partijen wensten minder asfalt. Daar staat tegenover dat het aantal knelpunten snel toeneemt én de echo van de NOEK-roep.

De verbindingsweg tussen de Universiteit Twente (Kennispark) en de luchthaven (Technology Base) staat in elk geval weer op de agenda. Indertijd was er ten stadhuize al een bedrag van vier miljoen euro gereserveerd voor de NOEK, ook wel de Noorderval genoemd, als pendant van de Zuiderval, maar zal een veelvoud noodzakelijk zijn

Het gaat niet alleen om een snelle verbinding tussen 'kernplekken' noordwestwaarts van de stad, maar ook om wegen in wijken en buurten, voor minder sluipverkeer en meer veiligheid op straat, ook nabij sportcomplexen die daar clubhuizen hebben. Teutelink hield van de week een slag om de arm. 'Het is pas het laatste middel.'

Deel dit nieuws!