De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Waterschap in actie tegen de verdroging van Noordoost Twente

Waterschap in actie tegen de verdroging van Noordoost Twente

REUTUM - Om de verdroging van Noordoost-Twente tegen te gaan wil het waterschap Vechtstromen de te snelle waterafvoer van beken veranderen. Dat is volgens het waterschap van belang om 'een mooi en waardevol gebied in Twente' te behoeden. Natuur, brongebieden, beken, het coulisselandschap en kleinschalige landbouw maken daar deel van uit.

Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. Behalve de te snelle waterafvoer van beken zijn ook de steeds drogere zomers zijn een belangrijke oorzaak.  Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente heeft hun gronden beschikbaar gesteld om de verdroging een halt toe te roepen.

De bedoeling is ervoor te zorgen dat het water langer wordt vastgehouden in het gebied. Gemeenten, natuurorganisaties en provincie denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht gewerkt aan een beter hydrologisch en ecologisch functionerend watersysteem het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering.

 

Deel dit nieuws!