De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo versterkt landschap Bavenkel; tracé van F35 nog diffuus

Almelo versterkt landschap Bavenkel; tracé van F35 nog diffuus

ALMELO/BORNERBROEK - Het slopen van een voormalige boerderij achter de Grote Bavenkelsweg in Almelo én even voormalig agrarische bebouwing aan de Pastoor Ossestraat maakt de weg vrij voor de bouw van een compensatiewoning op de locatie Grote Bavenkelsweg. Het levert volgens het college van burgemeester en wethouders een groene impuls op voor het gebied door het poten van bomen en de aanleg van een houtsingel, war het landschap versterkt.

Bij het 'opschonen' en 'versterken' van het oude landschap is de aanleg van het tracé van de fietssnelweg F35 tussen Almelo en Borne. Daar wordt nog over gedelibereerd Het tracé van de fietssnelweg F35 tussen Almelo en Borne zal vanuit Almelo komend aan de oost- c.q. noordzijde van de spoorlijn worden aangelegd, terwijl in de gemeente Borne dit tracé aan de zuidzijde van het spoor wordt voorzien.

Onbekend is nog of en waar de F35 de spoorlijn zal kruisen. Naar verwachting van het Almelose college zal het ergens tussen De Doorbraak en de spoorwegovergang bij Het Vlier zijn, waarbij tevens nog een keuze gemaakt dient te worden voor een ondertunneling of een brug. Het is dus nog onbekend of deze kruising al dan niet bij de Grote Bavenkelsweg plaatsvindt.

Deel dit nieuws!