De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Sterkerij neemt exploitatie sociale Stadsboerderij in Rijssen over

Sterkerij neemt exploitatie sociale Stadsboerderij in Rijssen over

RIJSSEN - De exploitatie van de horeca in de Stadsboerderij aan de Grotestraat te Rijssen komt  in andere handen, want de Baalderborg Groep, een regionale instelling voor mensen met een beperking, heeft te kennen gegeven dit niet meer als prioritaire taak te zien. Er zijn gesprekken over een overname van de exploitatie door het stedelijke sociale leer- en werkbedrijf De Sterkerij, waarbij er voor het personeel amper iets verandert.

Bij de Stadsboerderij Rijssen werken én leren personeelsleden die structuur en rust nodig hebben in een ambiance waarin gastvrijheid de boventoon voert, met ondersteuning op maat van een bedrijfsleider, assistent-bedrijfsleider, chef-kok en twee medewerkers bediening. Ze volgden, naast hun horeca-ervaring, een zorg-gerelateerde opleiding of zijn getrainde begeleiders geworden.

De doelgroep past binnen de maatschappelijke taakopvatting van de Sterkerij, die haar naam ontleent aan een afdeling van de oude jutefabriek Ter Horst & Co in Rijssen. Daar werd een soort pap toegediend aan de jute, die de stof versterkte. Dit kan worden vertaald naar de doelstelling van de stichting: mensen die door ‘toevoeging’ (specifieke begeleiding en dergelijke) sterker worden.

Ook geeft deze naamkeuze aan dat gezamenlijk iemands maatschappelijk rol en betrokkenheid kan worden verstevigd en vergroot: de Sterkerij. En dat spoort dan weer precies met het besluit tot de instandhouding én de werkwijze van de Sterkerij in de tot eethuis/restaurant/vergaderplek ingerichte ambiance van de monumentale Stadsboerderij aan de Grotestraat in de Reggestad. 

Vanuit de stedelijk bekende Kring Werkgevers Rijssen kwam het idee voort het monumentale pand, daterend van 1620, historiserend op te knappen en maatschappelijk uit te nutten. Het pand werd door een hunner gekocht,  namelijk bouwondernemer benevens brandweerman Wolterink, nog steeds eigenaar van het karakteristieke bouwwerk met sociaal verzorgde en gepresenteerde happen.

Deel dit nieuws!