De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede opteert voor aanleg van verdiept spoor in binnenstad

Enschede opteert voor aanleg van verdiept spoor in binnenstad

ENSCHEDE – In afstemming met de provincie Overijssel, spoorbeheerder ProRail en de NS onderzoekt de gemeente Enschede de mogelijkheid van een verdiept spoor in het centrum van de stad. Onderdeel van de studie zijn ook de mogelijkheden van elektrificatie van het spoor vanuit Münster, de bouw vab een nieuw busstation, fietsstallingen en parkeerruimtes. Vandaag tekenden de betrokken bedrijven intentieverklaringen. De bedoeling is eind oktober een besluit te nemen.

Om een gefundeerde keuze te kunnen maken moet de studie inzicht geven in de ruimtelijke en civieltechnische gevolgen van twee verdiepte spoortracés en een variant op maaiveldniveau. De bedoeling is eind oktober een besluit te nemen. De elektrificatie van de spoorlijn naar Münster is al begonnen. Dat heeft in Enschede gevolgen die omvangrijke investeringen in de stad nodig maken. Het onderzoek moet inzicht geven welke variant het best past bij de toekomstige infrastructurele ontwikkelingen.

Enschede is met het beoogde Stationskwartier/Centrumkwadraat niet meer het eindpunt van de trein. ‘De ontwikkeling van onze spoorzone brengt Zwolle en Münster dichterbij. Trein, bus, fiets, scooter en deelauto in één vervoersknooppunt maken Enschede nog beter leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar’, laat wethouder Van Houdt weten. Het is ook aanleiding te kijken naar de effecten in het Centrumkwadraat is momenteel dé meest strategische stedenbouwkundige ontwikkeling van Enschede.

Deel dit nieuws!