De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Subsidie van provincie voor vijftien evenementen in Overijssel

Subsidie van provincie voor vijftien evenementen in Overijssel

ENSCHEDE - De provincie Overijssel stelt voor bijzonder genoemde kleinere sport- en cultuurevenementen een subsidie beschikbaar. Er zijn vijftien evenementen waarvan de organisatoren te horen hebben gekregen dat ze een bijdrage van de provincie tegemoet kunnen zien. Dat voelt na alle malheur vanwege corona, lockdown, sluiting en zo meer in de culturele bedrijfstak als een verlossing.

De evenementenbranche ziet na een moeizame periode eindelijk perspectief. Vorig jaar werden meerdere bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen geannuleerd of doorgeschoven. De provincie ziet het aantal aanvragen toenemen ten opzichte van 2021, maar deze is nog niet op het niveau van de jaren ervoor. Naast de vijftien toegekende bijdragen worden dit jaar acht evenementen georganiseerd die in coronatijd zijn uitgesteld. Deze evenementen hebben in 2020 of 2021 een bijdrage van provincie Overijssel ontvangen.

Vijftien kleinere evenementen hebben een subsidie gekregen om weer een start te maken en mooie dingen mee te doen. Volgens gedeputeerde Van Hijum kan er nu weer meer en leven initiatieven opnieuw op. 'De branche en de bezoekers staan te trappelen om aan de slag te gaan.'

De subsidie voor bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen is een eenmalige subsidie van maximaal tienduizend euro. De totale begroting van het evenement moet minimaal twintigduizend euro omvatten. De onafhankelijk genoemde Adviescommissie Evenementen Overijssel beoordeelt de subsidieaanvragen en kijkt daarbij onder meer naar het onderscheidend karakter, aansluiting bij het DNA van Overijssel en de regionale uitstraling. Bij elkaar opgeteld kent de provincie 147.603 euro toe aan vijftien evenementen, waaronder Maker Festival Twente, Booster, Batavierenrace, Kunstenlandschap, Festival De Vecht, Glasrijk Tubbergen, Dutch Masters of MTB, Landgoed Twente Marathon, Ster van Zwolle, Hellendoorn Rally en The Overkill Festival.

Deel dit nieuws!