De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hardenberg rondt inrichting van Vechtpark af, ook in financiële zin

Hardenberg rondt inrichting van Vechtpark af, ook in financiële zin

HARDENBERG – Ter afronding van het Vechtpark in Hardenberg wil het college van burgemeester en wethouders een bedrag van 232.000 euro beschikbaar stellen. Het gaat om een aantal nog te verwerven grondpercelen ten behoeve van de bescherming van de patrijs. De financiële consequenties van de werkzaamheden worden budgettair neutraal – nog in de jaarrekening over 2021 verwerkt.

Volgens de gemeente is Vechtpark Hardenberg ‘een uniek project dat al een aantal jaren loopt’. In deze jaren zijn deelprojecten tot stand gebracht. Aan de orde is nu de aankoop van een (tweede) patrijzenakker om hiermee de bijzondere populatie van deze bedreigde vogelsoort te ondersteunen. Omdat een van de akkers (bestaande uit twee percelen) in eigendom is bij de provincie Overijssel, is besloten deze akker te pachten om daarna over te gaan tot aankoop.  Daarmee is een  bedrag van 71.000 euro gemoeid.

Verder is de zogenoemde Baalder Uiterwaard vrijwel afgerond. Het laatste deel op particuliere grond wordt dit jaar na afronding van de beroepsprocedure ingericht en dat vergt een bedrag van 104.000 euro gemoeid. Ter afronding   van het Vechtpark er nog 57.000 euro nodig. Er staat voor 4 juni een openingsevenement voor de inwoners der gemeente Hardenberg plaats.

Deel dit nieuws!