De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Uitbreiding van hal bij de firma Kamp aan Broekhoekweg te Losser

Uitbreiding van hal bij de firma Kamp aan Broekhoekweg te Losser

LOSSER - De gemeente Losser stemt in met het  plan voor de uitbreiding van een bedrijfshal van de firma Kamp Machinetechniek aan Broekhoekweg plus het verbouwen van een bedrijfswoning. Dit vergt een lichte aanpassing van het bestemmingsplan De Zoeker Esch-de Pol omdat de afstand van gebouwen tot aan de zijdelingse perceelgrens niet minimaal vijf meter moet zijn. Bij de uitbreiding van de bedrijfshal is hier geen sprake meer van, maar daar valt een mouw aan te passen.

Wel zijn  de (ver)bouwwerkzaamheden aan de woning vergunningsvrij uit te voeren. De gemeente zet de seinen voor de uitbreiding daarom op groen, na het afsluiten van een planschadeovereenkomst af te sluiten met de directie. Kamp levert houtbewerkingsmachines voor de trappenindustrie, interieurbouw en kozijnen ramen en deuren industrie, en is sedert vijftig jaar gespecialiseerd in de levering van machines en software-oplossingen voor het produceren van houten trappen.

De machines en software-systemen zijn afkomstig van meerdere fabrikanten. Voor een klant zou zulks van groot belang zijn, want die zou er op deze manier van verzekerd zijn dat zij de beste oplossing krijgen voor hun specifieke vraagstelling. Er worden machines geleverd voor de trappenindustrie, de timmerindustrie, de houtbouw en voor allerhande aannemersbedrijven. De firma is opgericht in 1991 en heeft rond de 160 medewerkers. De productie vindt volledig plaats in eigen beheer.

 

Deel dit nieuws!