De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van Enschede spreekt in beslotenheid over geld Cromhoff

Raad van Enschede spreekt in beslotenheid over geld Cromhoff

ENSCHEDE – Onder geheimhouding spreekt de gemeenteraad van Enschede komende week over de grondexploitatie-versnelling voor het beoogde woongebied Cromhoff. Dat gebeurt zonder politieke beraadslagingen. Het openbare debat vindt plaats in de eerste vergadering van de nieuwe raad.

De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen om de gebiedsontwikkeling aan te jagen. Onderdeel van dit raadsvoorstel is een toelichting met daarin een nadere onderbouwing van het gevraagde krediet en de bijbehorende dekking, wat dus allemaal nog in nevelen is gehuld.

De bouw van de woningen, enige honderden in totaal, zal plaatsgrijpen op het perceel van voorheen Wegener en het omringende gebied, waarbij er 'blokken' met uiteenlopende functies zijn gepland, van traditioneel tot vooruitstrevend, van jong en dynamisch tot familiair, van hip tot aangepast.

In presentaties spreekt de gemeente over een stedelijk woonmilieu met bossen op balkons en horecagelegenheden voor de dag en voor de nacht in grote verscheidenheid. Cromhoff moet  het industriële verleden van Enschede ademen in een gebied met een oppervlakte van dik twintig hectare.

 

 

Deel dit nieuws!