De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Plan voor landgoed Hof te Twekkelo tussen Hengelo en Enschede

Plan voor landgoed Hof te Twekkelo tussen Hengelo en Enschede

TWEKKELO -  Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo is voorstander van het plan voor een 22 hectare omspannend landgoed Hof te Twekkelo. Het bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk. Het betreft een grotendeels aaneengesloten geheel van enkele beboste percelen en open landerijen in agrarisch gebruik, omzoomd met houtwallen.

Het landgoed ligt zowel in de gemeente Enschede als in Hengelo. De gronden zijn geconcentreerd rond het erve Den Haimer en de gronden ten zuiden van De Zuivelhoeve. Voor landgoed Hof te Twekkelo is een landgoedontwikkelplan opgesteld. De initiatiefnemer saneert op drie plekken woningen en/of bijgebouwen. Dit maakt compensatie in de vorm van nieuwbouw mogelijk.

Daarnaast draagt de initiatienemer zorg voor het omvormen van acht hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur, investering en herstel van landschapselementen, zoals de aanleg en versterking poelen, het planten van fruitbomen op het erve Elkeman aan de Twekkelerweg en het versterken van een houtwal, het planten van de solitaire boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van een nieuw wandelpad. Tevens draagt de initiatiefnemer zorg voor herstel van openbare routes en openstelling van de wandelpaden voor bezoekers.

Deel dit nieuws!