De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Supermarkt aan Toekomststraat in Enschede wijkt voor woningen

Supermarkt aan Toekomststraat in Enschede wijkt voor woningen

ENSCHEDE - De exploitant van de voormalige supermarkt aan de Toekomststraat in Enschede heeft plannen voor het bouwen van woningen op de plek. Er zullen huizen komen te staan, zo is de bedoeling, voor de verhuur in het zogenoemde middensegment.

Na de sloop van de bestaande gebouwen komen er één benedenwoning en één bovenwoning op de plek van de supermarkt, plus zes grondgebonden nieuwbouwwoningen, twee bergingen, zes garages en vijf parkeerplaatsen op eigen terrein.

Ook zal er een nieuwe openbare parkeerplaats en een groenvak in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het gedeelte van het perceel dat in eigendom is bij de exploitant maar thans is ingericht als openbare ruimte zal aan de gemeente worden overgedragen.

Om de plannen mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming, de manier waarop wordt voorzien in parkeergelegenheid, aanpassingen in het openbaar gebied alsmede de oplevering en eigendomsoverdracht van de door de exploitant in te richten openbare ruimte.Deel dit nieuws!