De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verdeeldheid in college Borne over toekomst voormalig internaat

Verdeeldheid in college Borne over toekomst voormalig internaat

BORNE - Opnieuw verdeelt de toekomst van de gebouwen van het voormalige asielzoekerscentrum in Borne de gemeentepolitiek. De breuklijnen lopen door zowel het college van burgemeester en wethouders als door de gemeenteraad. Het gebouw nabij de kruising van wegen richting Azelo, Bornerbroek en Tusveld verdeelt opnieuw de raad en dit keer - ook niet voor het eerst trouwens - het college.

Buiten kijf staat dat het gebouw, ooit de veste van de fraters maristen, zal worden afgebroken, maar de vraag is wanneer en telkens weer met de vraag of er in de tussentijd nog mogelijkheden zijn voor tijdelijk gebruik.  Een zwaarwegend punt is  zo snel mogelijk afbreken.  Op dat standpunt staan de wethouders Spekschoor van het CDA en Velten van Borne Nu, maar daar is geen politieke consensus over.

Omwille van zorgvuldigheid in de procedure over wat er kan en mag worden gebouwd na de door niemand meer betwiste afbraak willen burgemeester Pierik en wethouder Kotteman van GB90 meer tijd nemen voor besluitvorming,  een uitstel van om en nabij een jaar. Zo kan de tijd worden genomen om een stedenbouwkundig plan te maken voor de beoogde woningbouw op het spraakmakende lapje grond.

 

Deel dit nieuws!