De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede gaat met tien miljoen onderwijsachterstanden bestrijden

Enschede gaat met tien miljoen onderwijsachterstanden bestrijden

ENSCHEDE -  De gemeente Enschede legt een bedrag van ruim tien miljoen op tafel om onderwijsachterstanden te verminderen. Het is volgens wethouder Nods een urgent probleem. De opzet is om te investeren in het voork√≥men van taalproblemen bij kinderen. Een aanmerkelijk deel van het geld, zo'n zeven miljoen, krijgt de gemeente van de rijksoverheid.

Het is naar de mening van Nods van groot belang om er vroeg bij te zien. 'Het grootste deel van het budget gaat naar voorschoolse  educatie en richt zich op peuters van twee en drie jaar.' Hiervoor worden pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet. Bovendien zal de gemeente geld vrijmaken ten behoeve van het bevorderen van de betrokkenheid van ouders.

De wethouder wijst erop dat corona de afgelopen tijd ook bijdroeg aan vergroting van de achterstanden bij kinderen en dat gaat volgens haar om meer dan alleen stilstand en achteruitgang op het vlak van taal en rekenen, want het heeft ook gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente zet op dit front onder meer wijkcoaches in.

Deel dit nieuws!