De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gerritsen krijgt van coalitie Almelo toestemming voor inzet mosquito

Gerritsen krijgt van coalitie Almelo toestemming voor inzet mosquito

ALMELO -  Op aandrang van burgemeester Gerritsen gaat de gemeente  Almelo de mosquito inzetten om - waar zulks nodig wordt geacht - jongeren die overlast veroorzaken uit elkaar te drijven en te verjagen van de plek waar ze de ervaren overlast veroorzaken. Het moet volgens Gerritsen wel een uiterste middel zijn en blijven, een ultimum remedium, zegt hij. De mosquito zorgt ervoor dat de jongeren pieptonen horen en daardoor zullen maken dat ze wegkomen.

Volgens veel oppositiepartijen getuigt de inzet van de mosquito van een buitenproportioneel denken en doen. Het raadslid Wiertz van D66 diende een amendement in om Gerritsen in toom te houden en geen muggen op olifanten te schieten. Wiertz wees op de graagte waarmee Gerritsen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) telkens uitbreidt, jongeren benadeelt, alles over één kam scheert, wat volgens Wiertz en in strijd is met de burgergrondrechten. 

Het amendement haalde het niet, want de coalitiepartijen vinden met de burgemeester dat bestrijding van jongerenoverlast de inzet van alles wat voorhanden is rechtvaardigt, ook nep-tinnitus. Gerritsen zei  er nog wel bij dat de inzet van het middel altijd proportioneel moet zijn, geschraagd door het subsidiariteitsprincipe. Hij wees er verder op dat er in andere gemeenten goede resultaten met de mosquito zijn behaald, waarbij hij met name Rotterdam noemde.

 

 

 

Deel dit nieuws!