De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Roelof met het petje terug in Enschede, nu als burgemeester

Roelof met het petje terug in Enschede, nu als burgemeester

ENSCHEDE -  De gemeenteraad van Enschede heeft na uitgebreide beraadslagingen vanavond voor ex-wethouder Bleker gekozen als nieuwe burgemeester. Hij was jaren geleden onder meer wethouder van kunst en cultuur in de stad en vertrok om watergraaf te worden. De voordracht tot benoeming had veel voeten in aarde, van unanimiteit was geen sprake. Het beraad duurde uren en uren, mee omdat stemmen bléven staken. En dat lag hem eraan dat een raadslid absent was en er twee keer negentien raadsleden in het Kottenpark waren.

Bleker is momenteel voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, waar hij drie jaar geleden werd benoemd. Hij verliet Enschede, waar hij als zovelen kwam wonen vanwege een studie aan de UT,  elf jaar geleden om watergraaf te worden van het waterschap Rivierenland. Hij werd er ook politiek actief, voor de PvdA en vervolgens wethouder toen de wethouders Buursink en Koopmans ten gevolge van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de vuurwerkramp van 2000 aftraden.

Bleker kreeg als wethouder de wederopbouw van Roombeek in portefeuille en ook ontfermde hij zich over de kunst en de cultuur te stede, wat hem zichtbaar bekoorde. Hij droeg als professioneel bezoeker van exposities en (met name) concerten vaak een petje. En  nu is hij terug, Roelof met het petje, al was het kantje-boord en met veel omhaal en veel 'stemmingmakerij'. De bedoeling is dat Bleker nog voor de verkiezingen van maart wordt geïnaugureerd als opvolger van de  al na één periode vertrokken burgemeester Van Veldhuizen.

 

Deel dit nieuws!