De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rioolwaterzuivering in Ootmarsum nu op stapel voor vernieuwing

Rioolwaterzuivering in Ootmarsum nu op stapel voor vernieuwing

OOTMARSUM – Het waterschap Vechtstromen gaat de waterzuivering in Ootmarsum vernieuwen, waarbij is gekozen voor een conventionele zuivering, want de keuze voor het biologisch proces levert volgens waterschapbestuurder Lievers het meeste rendement op. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar, waarna twaalf maanden later de oplevering is voorzien.

Vechtstromen renoveert de komende jaren dertien van de 23 zuiveringen het werkgebied, teneinde te voldoen aan de toekomstige strengere regelgeving met betrekking tot de waterkwaliteit. De zuivering in Ootmarsum is één van die dertien zuiveringen. Met de aanpassing van de zuivering in Ootmarsum, wordt het vuile afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Ootmarsum, Tilligte en Lattrop, gemiddeld zo’n 3,3 miljoen liter per dag, weer optimaal gezuiverd, zodat het daarna, via de Wiemselleiding en de Tilligterbeek weer schoon de natuur instroomt.

Een jaar of vijftig geleden werden de meeste rioolwaterzuiveringen gebouwd en is de waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten sterk verbeterd. Toch vraagt het realiseren van Europese wetgeving nog veel aandacht voor waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. En omdat in droge tijden onze rioolwaterzuivering soms de enige voeding van de beken is, moet de zuiveringskwaliteit naar het oordeel van Vechtstromen verder omhoog.

 

Deel dit nieuws!