De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vertrek varkenshouder en akkerbouwer voor Kanaalsprong

BORNERBROEK/ENTER - Aan de Keursweg in Bornerbroek zullen een intensieve varkenshouderij en een akkerbouwbedrijf worden ontmanteld. Na de beëindiging der agrarische activiteiten worden alle gebouwen gesloopt en zowel de erfverharding als de mestbak gesaneerd.

Ter compensatie van de sloop heeft de gemeente Almelo principemedewerking toegezegd voor de bouw van een zogenoemde compensatiewoning aan de Hoeselderdijk op basis van het gemeentelijke rood voor rood-beleid. Daarnaast wordt vervangende nieuwbouw gepleegd voor de bestaande bedrijfswoning deels buiten het bouwvlak en omgezet naar een plattelandswoning. Voor het akkerbouwbedrijf wordt een nieuwe schuur opgericht, waarbij intensieve veehouderij is uitgesloten. Het blijvende agrarische bouwvlak wordt verkleind en beide erven worden landschappelijk ingepast.

De gemeente Almelo heeft belang bij deze ontwikkeling, omdat de vrijkomende gronden die een nieuwe bestemming moeten krijgen in aan de Enterse kant van het Twentekanaal liggen, waar Almelo op zoek is naar ruimte voor een uitbreiding van XL Businesspark met vooral grote kavels. De gemeente Wierden, waartoe Enter behoort, is hierover al oriënterend in gesprek met het gemeentebestuur van Almelo én met de provincie Overijssel.

 

 

Deel dit nieuws!