De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede druk met oriëntatie op prestigieuze projecten woningbouw

Enschede druk met oriëntatie op prestigieuze projecten woningbouw

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede voert gesprekken met  projectontwikkelaars LIFE en Ten Brinke over aanpassingen van het bouwplan voor het grootstedelijke gebouw De Kop dat aan de zuidkant van het stadscentrum moet verrijzen. Het gaat om vertrouwelijke gesprekken die nog niet zijn afgerond. Eén van  de ‘pijnpunten’ is wat te doen met het aanpalende ING-pand. De gemeenteraad tast ook nog in het duister over planvorming en haalbaarheid.

Over andere stedenbouwkundige volkshuisvestelijke megaprojecten vinden eveneens onderhandelingen plaats, veelal over grond en geld. Tot de kwestieuze plannen behoort ook de grondexploitatie Molenstraatzuidzijde, onderdeel van het Centrumkwadraat, is  vastgesteld door de raad. En verder vinden voorbereidingen plaats voor de bouw van zo'n zeshonderd woningen op het Esmarkerveld, en aan de andere kant van de stad aan de Hengelosestraat woonruimte voor studenten.

Met de ontwikkelaar voor de locatie Bӧlke is een koop/verkoopovereenkomst afgesloten. Voor het pakhuiskwartier zijn de gesprekken met de Stichting Jongerenhuisvesting Enschede over de aankoop van de flat aan de Molenstraat in gang getrokken en in Roombeek verkeren gesprekken over de ontwikkeling van het Lagerhuis en de locatie op de kop Deurningerstraat-Walshofstraat-Roomweg in een vergevorderd stadium. Op het Roombekerveld worden is de bouw van 26 woningen in gang gezet.

 

 

Deel dit nieuws!