De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • SP en SGP in Overijssel willen betere woonruimte arbeidsmigranten

SP en SGP in Overijssel willen betere woonruimte arbeidsmigranten

VRIEZENVEEN/GOOR - De fracties van SP en SGP in Provinciale Staten van Overijssel komen binnenkort met een initiatiefvoorstel om te voorzien in betere woonruimte voor arbeidsmigranten. Dat liet het statenlid Jonker deze week weten in een commissieberaad der gemeente Twenterand, waar hij raadslid is. Jonker liet weten dat hij op dit dossier samen optrekt met  de SP. Namens deze partij heeft het raadslid Kalter der gemeente Hof van Twente ook  zitting in Provinciale Staten.

Het aantal arbeidsmigranten neemt in Twente toe en over de wijze waarop ze zijn of worden gehuisvest bestaan politieke zorgen. Over hun aantal bestaan in veel gemeenten noch in de provincie geen harde cijfers over aantallen, woonruimtes en leefomstandigheden. Wel heet het dat er 'mensonterende huisvesting voorkomt. Volgens een Rekenkamerrapport blijkt dat het aantal arbeidsmigranten in tien jaar fors is toegenomen en is derhalve actie en handhaving noodzakelijk.

Eén van de mogelijkheden om proactief beleid te maken is het ombouwen van bedrijfspanden/kantoorhebouwen tot arbeidsmigratiehotels.  Volgens wethouder Harmsen van Twenterand is van de helft der arbeidsmigranten onbekend of en waar ze onderdak hebben, en tegen welke prijs. Ook stelde Harmsen dat de gemeente zelf een probleem heeft, want dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende is om het noodzakelijke werk te verrichten voor migratieopvang.

 

 

Deel dit nieuws!