De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Voor bestrijding van droogte en wateroverlast 3,5 miljoen rijksgeld

Voor bestrijding van droogte en wateroverlast 3,5 miljoen rijksgeld

NIJVERDAL - Er komt in Twente een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van droogte en wateroverlast. Deze rijksbijdrage stoelt op het tegengaan van problemen die verband houden met de gevolgen van klimaatveranderingen. De investeringen behelzen de aanleg van regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s in onder meer de gemeenten Borne, Dinkelland, Hellendoorn, Losser en Tubbergen.

Twente ontvangt het geld uit de zogenoemde Impulsregeling Klimaatadaptie. Dat is een plan om waterlast, verdroging, overstromingen en gevolgen van hitte voor 2050  aan te pakken. Volgens voorzitter Van Agteren van Vechtstromen is het mogelijk met deze subsidie kunnen Twente 'waterbestendiger en groener' te maken. 'Zo passen we onze omgeving aan op het veranderende klimaat en blijft Twente een fijne plek om te wonen, leven en werken.'

Als er geen maatregelen zouden worden genomen zou volgens Van Agteren schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte. Er is volgens hem berekend dat het in Nederland gaat om 170 miljard aan schade indien géén maatregelen worden genomen. De investeringen behelzen  de aanleg van regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s in onder meer de gemeente Borne, Dinkelland, Nijverdal, Losser en Tubbergen.

Deel dit nieuws!